Dicle Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.diclemedj.org/


Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Dicle Tıp Dergisi

ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.diclemedj.org/
Kapak Resmi


Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Cilt 46 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Can the Urologists Perform Stone Analysis, Metabolic Evaluation and Metaphylaxis at Urinary Tract Stone Disease in Tekirdağ?
  Sayfalar 405 - 410
  Cenk Yazıcı, Murat Akgül, Ersan Arda, Haluk Akpınar
 2. Thymoquinone induces apoptosis via targeting the Bax/BAD and Bcl-2 pathway in breast cancer cells
  Sayfalar 411 - 417
  İbrahim Halil Yıldırım, Ali Ahmed Azzawri, Tuğçe Duran
 3. Ocular and Systemic Safety of Mirabegron Treatment in Elderly People with Overactive Bladder
  Sayfalar 429 - 434
  Mehmet Solakhan, Burak Bilgin
 4. Comparison of the Bethesda system classification and postoperative cytology of thyroid nodules: A single center experience
  Sayfalar 443 - 448
  Yasar Ozdenkaya, Cenk Ersavas, Oktay Olmuscelik, Pelin Basim, Irem Ozover, Mehmet Seker, Naciye Cigdem Arslan
 5. Neonatal hearing test results in the Çukurova region
  Sayfalar 471 - 477
  Sanem Oksan Erkan, Birgul Tuhanioğlu
 6. The use of empirical antibiotics in intensive care unit and relationship between nutrition and the incidence of infection
  Sayfalar 489 - 498
  Salih Yıldırım, Yavuz Orak, Rukiye Menemencioğlu, Ahmet Altun, Filiz Orak, Cevdet Düger, Esra Özpay, Fatih Mehmet Yazar
 7. Outcomes of Maximal Levator Resection Procedure in Cases of Congenital Myogenic Ptosis
  Sayfalar 535 - 542
  Selahattin Balsak, Umut Dağ, Yakup Güneş, Sevim Çakmak, Uğur Keklikçi
 8. Comparison of oral capecitabine alone versus platinum combinations in elderly metastatic gastric cancer patients
  Sayfalar 567 - 573
  Serkan Değirmencioğlu, Olçun Ümit Ünal, Esin Oktay
 9. Unusual Histopathological Findings of Intradermal Nevus: Retrospective Analysis of 2640 Cases
  Sayfalar 575 - 581
  Nilgün Söğütçü
 10. Alt ekstremite kısalıklarının uzayabilen intramedüller çivi ile tedavisinin klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 397 - 404
  Mesut Karıksız, Abdülkadir Sarı, Özgür Karakoyun
 11. Lomber Disk Hernisine Bağlı Radikülopatili Hastalarda Floroskopi Eşlikli LomberTransforaminalEpidural Enjeksiyonun Etkinliği
  Sayfalar 419 - 427
  Mehmet Sabri Gürbüz
 12. Heliks-Antiheliks Ayırma Tekniği ile Otoplasti Sonuçlarımız
  Sayfalar 435 - 441
  Secaattin Gülşen, Saffet Ulutaş
 13. Kardiyovasküler Hastalıklara Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi ve Kardiyovasküler Risk Skorlamalarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 449 - 459
  Hatice Dülek, Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç
 14. Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi
  Sayfalar 461 - 469
  Zehra Çağla Karakoç
 15. Bruselloz Hastalarında Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) Düzeylerinin Araştırılması
  Sayfalar 479 - 487
  Muhammed Sezgin, Merve Aydın, Faruk Karakeçili, Aytekin Çıkman, Barış Gülhan, Yusuf Kemal Arslan
 16. Pektus Bar’lı Olguların Serum ve İdrar Örneklerinde Eser Elementlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 499 - 504
  Murat Akkuş
 17. Akciğer kanserinin tedavisinde periferiknöropati; Önemli bir komorbidite
  Sayfalar 505 - 514
  Şenay Aydın, Cengiz Özdemir, Suna Aşkın Turan, Yusuf Başer, Murat Kıyık
 18. The Evaluation of Level of Knowledge of Staffs in the Hospital Disaster and Emergency Plan and Associated Factors
  Sayfalar 515 - 524
  Eylem Kuday Kaykisiz, Hatice Öntürk, Koray Okur
 19. Over, Böbrek ve Beyinde İskemi / Reperfüzyon Sonrası Redoks Dengesi ve Tribulus Terrestris L.’nin Etkileri
  Sayfalar 525 - 534
  Enver Ahmet Demir
 20. Klinik Örneklerden İzole Edilen Aspergillus Türlerinin Tanımlanmasında Geleneksel Yöntemler, MALDI-TOF MS ve Dizi Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 543 - 551
  Esma Akkoyun Bilgi, Nuri Kiraz
 21. Anti-TNF alfa kullanan hastalarda hepatit B reaktivasyonunun değerlendirilmesi
  Sayfalar 553 - 557
  İlkay Bozkurt, Ahmet Bektaş
 22. Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinde Değerlendirilen Suça Sürüklenen Çocuklar
  Sayfalar 559 - 565
  Tuğba Yüksel
 23. Negative Pressure Pulmonary Edema: A Case Report
  Sayfalar 583 - 586
  Mehmet Kabak, Bariş Çil, Iclal Hocanli
 24. Mediastinoskopi Girişimlerinde Kardiyopulmoner Bypass Gerektiren Damar Yaralanmalarında Anestezik Yaklaşım
  Sayfalar 587 - 591
  Mediha Türktan, Alper Avcı, Suat Gezer, Orhan Kemal Salih
 25. Atypical Optic Nerve Sheath Menengioma Mimics Like Optic Neuritis; A case report
  Sayfalar 593 - 596
  Umay Güvenç, Gözde Orman, Gülten Sungur, Selma Uzman
 26. Spillage and recurrence in surgical management of hydatid cyst of the liver
  Sayfalar 597 - 601
  Ulaş Aday, Abdullah Böyük
 27. Aicardi Sendromlu Kardeşler: Olgu Sunumu
  Sayfalar 603 - 608
  Veysel Kaplanoğlu, Hatice Kaplanoğlu, Havva Akmaz Ünlü
 28. Stomach metastasis of low-grade endometrial stromal sarcoma
  Sayfalar 609 - 613
  Serdar Kirmizi, Bercıs Imge Ucar, Sevda Yilmaz, Demet Aydogan Kirmizi
 29. Sağlık Alanında Kullanılan Kantitatif Yöntem, Stereoloji
  Sayfalar 615 - 621
  Ayşe İKİNCİ KELEŞ
Dizinler