ISSN: 1300-2945
e-ISSN: 1308-9889
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Dicle Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.org.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.
Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.
Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.


2022 - Cilt: 49 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

11. Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi

Araştırma Makalesi

13. Pes ekinovaruslu hastalar için YouTube etik ve kapsamlı bir bilgi kaynağı mı?

Araştırma Makalesi

15. Ailesel Hiperkolesterolemi Hastalarında Qt Dispersiyonun Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

17. Sistemik immün-inflamasyon indeksinin ülseratif kolitteki önemi

Araştırma Makalesi

18. Oldukça Nadir Görülen Toplum Kaynaklı Yara Yeri Enfeksiyonu Etkeni: Ralstonia pickettii

Araştırma Makalesi

1. Can Empagliflozin Improve Left Ventricular Strain Parameters in Patients with Type-2 Diabetes Mellitus and Normal Ejection Fraction?

Araştırma Makalesi

2. Evaluation of Occupational Variables Affecting Dentists Using Hierarchical Cluster Analysis

Araştırma Makalesi

4. Adipose Tissue Mesenchymal Stem Cells Exposed To Oxytocin and Sunitinib are Synergistically Dystrophic

Araştırma Makalesi

5. Prognostic value of nutritional and inflammatory scores in Transcatheter aortic valve replacement patients

Araştırma Makalesi

6. Evaluation of Immune Response in Asymptomatic Children with Parents withCOVID-19

Araştırma Makalesi

8. Effect of misoprostol on cervical transition pain in office hysteroscopy: Results of a tertiary center

Araştırma Makalesi

9. Evaluation of Vaccine Hesitancy, Anti-Vaccination, and Anxiety Levels for Medical Secretaries During COVID-19 Pandemic

https://dergipark.org.tr/tr/journal/246/file-manager/19803/download

https://dergipark.org.tr/tr/journal/246/file-manager/19803/download