Dicle Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.diclemedj.org/


Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Dicle Tıp Dergisi

ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.diclemedj.org/
Kapak Resmi


Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Cilt 47 - Sayı 2 - 17 Haz 2020
 1. The Value of International Staging System in Predicting Survival of Multiple Myeloma Patients With Renal Failure
  Sayfalar 237 - 242
  Tuğçe Nur YİĞENOĞLU , Semih BAŞCI , Mehmet BAKIRTAŞ
 2. Evaluation Of The Median And Paramedian Approach In Spinal Anesthesia In Elderly Patients
  Sayfalar 243 - 249
  Seyfi KARTAL , Esra KONGUR
 3. Clinical Experience In Carotid Body Tumors: Imaging Techniques And Surgical Approaches
  Sayfalar 250 - 259
  Melek Kezban GÜRBÜZ , Mehmet Özgür PINARBAŞLI , Ercan KAYA
 4. The Frequency of Non-Epileptic Seizures in Epileptic Patients, the Relationship with Anxiety and Depression
  Sayfalar 260 - 267
  R.gokcen GOZUBATİK-CELİK , Mecbure NALBANTOGLU , Mesrure KOSEOGLU
 5. The Long-Term Effect of Very Low Birth Weight and Prematurity On Bone Mineral Density In 5-7 Years Old Children
  Sayfalar 268 - 277
  Fatma DEMİRBAŞ , Ayşe ENGİN ARISOY , Hakan DEMİR
 6. A Comparison Of Manual Hemocytometry And Different Modes Of Mindray BC-6800 Hematology Analyzer For Cell Count In Peritoneal And Pleural Fluids
  Sayfalar 278 - 285
  Ünsal SAVCI , Mustafa ŞAHİN , Barış ESER
 7. Evaluation of Platelet Indices in Diabetic Patients with Myocardial Bridges
  Sayfalar 286 - 292
  Mehmet INANİR
 8. Correlation of Malondialdehyde and Antioxidant Enzyme Levels with Peritonitis Severity in Patients with Generalized Peritonitis
  Sayfalar 293 - 303
  Erkan DALBAŞI , Ercan GEDİK , Abidin TÜZÜN , Basra Deniz OBAY
 9. Pulmonary Artery Pulsatility Index As A Predictor Of Cardiac Mortality In Advanced Chronic Heart Failure: Is It Beyond Right Atrial Pressure?
  Sayfalar 304 - 311
  Ali DOĞAN
 10. Erişkin Tip Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Kronotip ve Klinik Özellikler
  Sayfalar 312 - 323
  Furkan COŞKUN , Lut TAMAM , Mehmet Emin DEMİRKOL
 11. Nöro-Behçet Hastalığında Klinik Özellikler
  Sayfalar 324 - 330
  Sibel GAZİOGLU , Merve BOZ , Deniz AKSU ARICA , Cavit BOZ
 12. Multipl Sklerozisli Hastalarda Serum sFas, sFas Ligand Düzeyleri ile FAS ve FASLG Polimorfizmleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Sayfalar 331 - 339
  Gülay Gülbol DURAN , İ̇smet Murat MELEK , Taşkın DUMAN , Ramazan GÜNEŞAÇAR
 13. Tip 1 Diyabet Gelişme Riski UHT Ve Pastörize Sütle Beslenenlerde Düşük Olabilir!
  Sayfalar 340 - 346
  Hüsnü Şahan GÜRAN , Zafer PEKKOLAY , Aydın VURAL
 14. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Faktörler
  Sayfalar 347 - 358
  Mehtap GÖMLEKSİZ , Burkay YAKAR , Edibe PİRİNÇCİ
 15. Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Hastalarda Hızlı İnfluenza Tanı Testi ile İnfluenza A ve B Antijenlerinin Araştırılması
  Sayfalar 359 - 365
  Elif KARALI , Tuğberk SEBİT , Nebil ARSLAN
 16. Künt Karaciğer Travmalı Hastaların Demografik, Klinik ve Laboratuvar Sonuçları: 2006-2016 Yıllarının Retrospektif İncelemesi
  Sayfalar 366 - 376
  Sevinç AKDENİZ , Mehmet Hanifi OKUR , Cemil GÖYA
 17. Kronik Yaygın ve Lokal Ağrılı Hastalarda D Vitamini Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 377 - 386
  Revşa Evin CANPOLAT ERKAN , Nuriye METE
 18. Deneysel Testis Torsiyon-Detorsiyonunda Agmatine’nin Etkisinin Tc-99m Perteknetat Sintigrafisi İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 387 - 393
  Turgay SOLAK , Yavuz Sami SALİHOĞLU , Rabiye Uslu ERDEMİR
 19. Diyarbakır Yöresindeki Malign Melanom Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
  Sayfalar 394 - 403
  İ̇brahim İBİLOĞLU , Ulaş ALABALIK , Ayşe Nur KELEŞ
 20. CE2 Tipi Karaciğer Kist Hidatik Lezyonlarının Modifiye Kateterizasyon Yöntemi ile Tedavisinde 8 F ve 14 F Kateterlerin Kullanımının Karşılaştırılması
  Sayfalar 404 - 410
  Bekir TURGUT
 21. A Grubu Beta-Hemolitik Streptokok Tanısının Kültür ve Hızlı Antijen Testi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 411 - 416
  Fatma AVCIOĞLU AVCIOĞLU, Mustafa BEHÇET , Yusuf AFŞAR
 22. Böbrek Biyopsilerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi: Tek Merkez Yedi Yıllık Deneyim
  Sayfalar 417 - 422
  Emre AYDIN , Fatma YILMAZ AYDIN , Engin Deniz YILMAZ , Ulaş ALABALIK
 23. Ampelopsin, Deneysel Böbrek İskemi Reperfüzyon Hasarında Oksidatif Stresi ve İnflamatuvar Sitokin Seviyelerini Azaltmaktadır
  Sayfalar 423 - 430
  Ersen ERASLAN , Ayhan TANYELİ , Mustafa Can GÜLER
 24. Amniyosentez Uygulanan 217 Olgunun Analizi
  Sayfalar 431 - 438
  Erdal ŞEKER , Evindar ELÇİ , Aydın ÖÇAL
 25. Prolaktinoma Tanılı Hastalarda Prediyabet Sıklığı
  Sayfalar 439 - 445
  Emine KARTAL BAYKAN , Nazlıgül KARAÜZÜM YALÇIN , Ünsal AYDIN
 26. Opere Kalça Kırığı Olgularında D Vitamini ve Biokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 446 - 454
  Murat MERT , Cenk ERMUTLU
 27. Mide Kanseri ve Beslenme
  Sayfalar 455 - 468
  Zeki KEMEÇ , Abdurrahman IŞIKDOĞAN
 28. Ortopedik Enfeksiyonların Tedavisinde Sodyum Hipoklorit’in Yeri Var mıdır?
  Sayfalar 469 - 475
  Şeyhmus YİĞİT , Mehmet Sait AKAR , Erdal ÖZBEK
 29. A Sarcoidosis Case With Galaxy Sign Admitted With A Rare Symptom : Hemoptysis
  Sayfalar 476 - 481
  Lale SERTÇELİK , Fatma ARMAĞAN HAZAR
 30. Nodular Lymphocyte Predominant Hodgkin Lymphoma With Sarcoid-Like Granulomas: A Rare Association
  Sayfalar 482 - 486
  Monika GUPTA , Nilay NİSHİTH
 31. Ring Chromosome 13, A Rare Case Report
  Sayfalar 482 - 491
  Selda ŞİMŞEK , Diclehan ORAL , İ̇lyas YÜCEL
 32. SARS-CoV-2 ile İlişkili Akut Böbrek Hasarı
  Sayfalar 498 - 507
  Dede ŞİT , Hasan KAYABAŞI
 33. Koronavirüs Cerrahi Vakalarında Genel Anestezi Yönetimi: Farklı Bir Fikir
  Sayfalar 492 - 497
  Hakan AKELMA , Sedat KAYA
Dizinler
https://dergipark.org.tr/tr/journal/246/file-manager/19803/download

https://dergipark.org.tr/tr/journal/246/file-manager/19803/download