ISSN: 1300-2945
e-ISSN: 1308-9889
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Dicle Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

2021 - Cilt: 48 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. The Importance of MPV as a Marker of Subclinical Inflammation in FMF Patients and It’s Correlation with Disease Severity

Araştırma Makalesi

4. Epıdemıology and Demography of Open Globe Injury In Chıldren

Araştırma Makalesi

11. Pulmonary Aspergillosis in immunocompetent patients

Araştırma Makalesi

15. Comparison of Therapeutic Plasma Exchange and Double Filtration Plasmapheresis: Five Year Experience of Nephrology Unit

Araştırma Makalesi

23. Türkiye’de İnsanların COVID-19 Aşısına Bakışı

https://dergipark.org.tr/tr/journal/246/file-manager/19803/download

https://dergipark.org.tr/tr/journal/246/file-manager/19803/download