Year 2018, Volume 18, Issue 18, Pages 247 - 264 2018-10-19

Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi

İsmail GÜLEÇ [1] , Güler DOĞAN AVERBEK [2]

94 326

Son yıllara kadar hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmayan Emirî mahlaslı Mehmed bin Musa Paşa hem anne hem baba tarafından pek çok âlim, sanatkâr ve devlet adamı yetiştiren bir aileye mensuptur. 16. asırda Anadolu’da Farsça şiir söyleme geleneğini sürdüren Emirî, bugün elde olan bütün eserlerinde Farsça ve Türkçeyi bir arada kullanmıştır. Yakın geçmişte sadece iki divanı ile bu divanlarda sözünü ettiği eserlerinden haberdar olunan Emirî’nin, Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan yazma bir külliyatta üç tercüme eserine daha rastlanmıştır. Yazmadaki sırasına göre bu metinler, Sadî’nin Bostân, Hâcûyı Kirmânî’nin Kemâlnâme ve Hilâlî-i Çağatayî’nin Sıfâtü’l-Âşıkîn adlı eserlerinin Farsçadan Türkçeye manzum tercümesidir. Emirî, Kemâlnâme yerine tercümesinde Ahlâk-ı Kâmilîn adını kullanmış, diğer iki eseri ise aynı isimle tercüme etmiştir. Bu çalışmada Emirî’nin hayatına dair yeni bulgulara kısaca temas edildikten sonra söz konusu yazma ile adları zikredilen üç tercüme metin tanıtılacak ve yazmadan örnek sayfalar verilecektir.
Emirî, 16. asır Türk edebiyatı, Fars edebiyatı
  • Çiftçi, Mehdin. “Hankâh-Vefâ İlişkisi Bağlamında İstanbul’daki Üç Medrese: Ka‘riye, Hâkâniye-i Vefâ ve Vefâ Medreseleri,” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25/1 (2016): 1-49. Emirî. Ahlâk-ı Kâmilîn, yazma eser, Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi, nr. O Vet. 63. _____. Bostân, yazma eser, Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi, nr. O Vet. 63. _____. Dîvân, yazma eser, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Farsça Yazmalar nr. 1222. _____. Dîvân, yazma eser, Millî Kütüphane, nr. Yz A 85. _____. Dîvân, yazma eser, Millî Kütüphane, nr. Yz A 85. _____. Dîvân-ı Râbi‘, yazma eser, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, nr. 3780. _____. Dîvân-ı Sânî, yazma eser, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, nr. 3780. _____. Sıfâtü’l-Âşıkîn, yazma eser, Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi, nr. O Vet. 63. İzgi, Cevat. “Mehmed Suûdî Efendi,” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 28, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2003, s. 526-527. Koç Konuksever, Serpil. “Emîrî Divanı: Metin İnceleme,” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. Tornberg, Carl Johan. Codices Arabici, Persici et Turcici Bibliothecae Regiae Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 1849, s. 98-99. Yaylalı, Yasemin. “Emîrî Divanı,” Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013. _____. “Emîrî’nin İkinci Divânındaki Farsça Şiirlerinde Geçen Ayetler,” İLTED 2/46 (2016): 247-267. _____. “Emîrî Divan’ında Geçen Şahsiyetler,” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 63 (2018): 117-134.
Primary Language tr
Journal Section ARTİCLES
Authors

Author: İsmail GÜLEÇ
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Güler DOĞAN AVERBEK
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 19, 2018

Bibtex @translation { diledeara472613, journal = {Dil ve Edebiyat Araştırmaları}, issn = {1308-5069}, eissn = {2149-0651}, address = {Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {247 - 264}, doi = {10.30767/diledeara.472613}, title = {Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi}, key = {cite}, author = {GÜLEÇ, İsmail and DOĞAN AVERBEK, Güler} }
APA GÜLEÇ, İ , DOĞAN AVERBEK, G . (2018). Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi. Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 18 (18), 247-264. DOI: 10.30767/diledeara.472613
MLA GÜLEÇ, İ , DOĞAN AVERBEK, G . "Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi". Dil ve Edebiyat Araştırmaları 18 (2018): 247-264 <http://dergipark.org.tr/diledeara/issue/39859/472613>
Chicago GÜLEÇ, İ , DOĞAN AVERBEK, G . "Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi". Dil ve Edebiyat Araştırmaları 18 (2018): 247-264
RIS TY - JOUR T1 - Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi AU - İsmail GÜLEÇ , Güler DOĞAN AVERBEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30767/diledeara.472613 DO - 10.30767/diledeara.472613 T2 - Dil ve Edebiyat Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 264 VL - 18 IS - 18 SN - 1308-5069-2149-0651 M3 - doi: 10.30767/diledeara.472613 UR - https://doi.org/10.30767/diledeara.472613 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dil ve Edebiyat Araştırmaları Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi %A İsmail GÜLEÇ , Güler DOĞAN AVERBEK %T Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi %D 2018 %J Dil ve Edebiyat Araştırmaları %P 1308-5069-2149-0651 %V 18 %N 18 %R doi: 10.30767/diledeara.472613 %U 10.30767/diledeara.472613
ISNAD GÜLEÇ, İsmail , DOĞAN AVERBEK, Güler . "Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi". Dil ve Edebiyat Araştırmaları 18 / 18 (October 2018): 247-264. https://doi.org/10.30767/diledeara.472613
AMA GÜLEÇ İ , DOĞAN AVERBEK G . Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi. Dil ve Edebiyat Araştırmaları. 2018; 18(18): 247-264.
Vancouver GÜLEÇ İ , DOĞAN AVERBEK G . Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi. Dil ve Edebiyat Araştırmaları. 2018; 18(18): 264-247.