Dil ve Edebiyat Araştırmaları
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-5069 | e-ISSN 2149-0651 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği |


Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi; dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2010 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca (Latin yazı sistemli diller), Arapça ve Farsça (Arap yazı sistemli diller) gibi dillerde makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda 2 kez (20 Mart, 20 Ekim) basılı ve elektronik ortamda yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

Değerli bilim insanları, dergimizin 24. sayısı (Ekim 2021) yoğun ilgi nedeniyle dolmuştur.

Çalışmalarınızı Mart 2022 sayısı için sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


Makaleler DOI numaralıdır.


DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI’na gönderilen makaleler değerlendirme sürecinde iThenticate (akademik intihal engelleme ve benzerlik tespit programı) ile kontrol edilmektedir.   

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI  (DEA) is a peer-reviewed international journal published biannually since 2010.

All queries about paper submission and publication processes should be directed to the e-mail address hakemlidergi@tded.org.tr 

All papers submitted to the journal DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI are checked through iThenticate (software for preventing plagiarism and detecting similarity) during the review and evaluation process.

Kind regards.   

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

ISSN 1308-5069 | e-ISSN 2149-0651 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği |
Kapak Resmi


Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi; dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2010 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca (Latin yazı sistemli diller), Arapça ve Farsça (Arap yazı sistemli diller) gibi dillerde makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda 2 kez (20 Mart, 20 Ekim) basılı ve elektronik ortamda yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

Değerli bilim insanları, dergimizin 24. sayısı (Ekim 2021) yoğun ilgi nedeniyle dolmuştur.

Çalışmalarınızı Mart 2022 sayısı için sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


Makaleler DOI numaralıdır.


DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI’na gönderilen makaleler değerlendirme sürecinde iThenticate (akademik intihal engelleme ve benzerlik tespit programı) ile kontrol edilmektedir.   

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI  (DEA) is a peer-reviewed international journal published biannually since 2010.

All queries about paper submission and publication processes should be directed to the e-mail address hakemlidergi@tded.org.tr 

All papers submitted to the journal DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI are checked through iThenticate (software for preventing plagiarism and detecting similarity) during the review and evaluation process.

Kind regards.   

Sayı 23 - 20 Mar 2021
 1. Ömer Seyfeddin’in “Mehdi ve Türbe” Hikâyelerinde Balkanlara Bakış
  Sayfalar 11 - 30
  Muhuttin DOĞAN
 2. Dönüşen Kimlik: Reis Bey
  Sayfalar 31 - 48
  Mustafa KAYA, Celal ASLAN
 3. Ziya Gökalp’ın Manzumelerinde Toplumsal Hafızanın İnşası Olarak Mitik Mekân
  Sayfalar 49 - 75
  Birol BULUT
 4. İnsan Nesne İlişkilerini Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinden Okumak
  Sayfalar 77 - 97
  Yunus Emre ÖZSARAY
 5. Bilinmeyen Bir El Yazması Seyahatnâme: Kâtip Fâik'in “Almanya Seyahatnâmesi”
  Sayfalar 99 - 118
  Turgay ANAR
 6. Binding Theory and a Closer Look at the Anaphoric Expression Kendisi in Turkish
  Sayfalar 119 - 145
  Burcu GÖKGÖZ KURT
 7. Çağdaş Çocuk Kitaplarında Yer Alan Aile Büyüklerinin Sunuluş Biçimleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 147 - 178
  Ayşegül GÖKSEL, Ali Fuat ARICI
 8. Fantastic and Romantic: Generic Multiplicity of John Keats’ “Lamia”
  Sayfalar 179 - 201
  Şafak ALTUNSOY
 9. Halk Edebiyatında Taşlama: Yazıcı Murtaza Örneği
  Sayfalar 203 - 237
  Seydi KİRAZ, Mustafa DEMİR
 10. The Portrayal of Family and Self-reflexivity in Luigi Pirandello’s Six Characters in Search of an Author
  Sayfalar 239 - 253
  Emrah ATASOY
 11. Müzik-Edebiyat İlişkisinin Metinlerarası Yorumları: Aşk-ı Muhabbet Sevda
  Sayfalar 255 - 290
  Hayrunisa TOPÇU
 12. Raḍvâ ʻÂşûr’un Hurma Ağacını Gördüm (Ra’eytu En-Naḫl) Eserindeki Kısa Hikâyelerin Teknik İncelemesi
  Sayfalar 291 - 325
  Mesut KÖKSOY, Rıfat IŞIK
 13. Der Beitrag von digitalen/digitalisierten literarischen Texten zur Entwicklung der Fremdsprachenkenntnisse
  Sayfalar 327 - 352
  Harun GÖÇERLER, Nurseda KALEMCİ
 14. Betimleyici Çeviri Araştırmaları Çerçevesinde Furûğ Ferruhzâd’ın “Günah” Adlı Şiirinin Türkçe Çevirilerinin Analizi
  Sayfalar 353 - 373
  Esin EREN SOYSAL
 15. Sun'ullah-ı Gaybî Divân’ında Aşk Yolculuğu
  Sayfalar 375 - 403
  Cafer ÖZDEMİR
 16. Türkçede Eş Biçimlilik Meselesi
  Sayfalar 405 - 426
  Ekrem SAKAR
 17. Migration and Literature: London’s Turkish Immigrants
  Sayfalar 427 - 461
  Mevlüt CEYLAN
 18. XIX. Yüzyıl Başları Üsküdar'ında Bir Ekonomik ve Toplumsal Güç Olarak Yeniçeriler
  Sayfalar 463 - 480
  Mehmet Mert SUNAR
 19. Farsça İki Tarihî Metinde Efrasiyab’ın Türkçe Adı
  Sayfalar 481 - 488
  Umut BAŞAR
 20. Eski Köye Yeni Roman’ın Konumu/Alımlanışı, Niyeti ve Anlatı Stratejisi
  Sayfalar 489 - 500
  Mehmet Şamil DAYANÇ
 21. Hakikatin Peşinde Bir Kitap: Mimesis
  Sayfalar 501 - 513
  Ercan AKÇORA
Dizinler