Year 2018, Volume , Issue 55, Pages 119 - 131 2018-02-21

VAR ANALYSİS OF PUBLİC SİZE OF TURKİSH ECONOMY
KAMU BÜYÜKLÜĞÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK VAR ANALİZİ

Arzu ERDOĞAN [1] , Serdar ERDOĞAN [2] , Hüseyin ERDAŞ [3]

149 213

In the share of the country's economy in all sectors, the relation of the macroeconomic size to the macroeconomy is important. In this study, the relation of public size to various macroeconomic variables in Turkey between 2006.1 – 2016.2 period was examined by Vector Autoregression (VAR) method. In addition, in the study, impact-response function, variance decomposition and VAR causality analysis were also tried to show the findings in more detail. According to the findings of the study, it is seen that economic growth is the most important variable affecting the public size within the existing variables. In the short term, there was a positive effect from the size of the public to the unemployment. However, in terms of causality analysis, a one-way causality from unemployment to public size has been determined. Finally, it has been determined that there is a negative and strong relationship between growth and unemployment, and mutual causality analysis gives meaningful results.

Kamunun ülke ekonomisinin tüm sektörlerde aldığı payın makroekonomik büyüklüklerle olan ilişkisi önem arz etmektedir. Bu çalışmada 2006.1 – 2016.2 dönemi arasında Türkiye’de kamu büyüklüğünün çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilişkisi Vektör Otoregresyon (VAR) yöntemi ile incelenmiştir. Ayrıca çalışmada Etki-Tepki Fonksiyonu, Varyans Ayrıştırması ve VAR Nedensellik analizine de yer verilerek söz konusu bulguların daha ayrıntılı şekilde gösterilmesine çalışılmıştır. Çalışmadaki bulgulara göre, mevcut değişkenler içinde kamu büyüklüğünü etkileyen en önemli değişkenin ekonomik büyüme olduğu görülmüştür. Kamu büyüklüğünden işsizliğe kısa dönemde pozitif yönlü bir etki görülmüş. Ancak nedensellik analizi açısından işsizlikten kamu büyüklüğüne doğru tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir. Son olarak da çalışmada yer alan değişkenlerden büyüme ile işsizlik arasında negatif yönlü ve güçlü ilişkinin olduğu ve karşılıklı nedensellik analizinin anlamlı sonuç verdiği tespit edilmiştir.

Abstract

In the share of the country's economy in all sectors, the relation of the macroeconomic size to the macroeconomy is important. In this study, the relation of public size to various macroeconomic variables in Turkey between 2006.1 – 2016.2 period was examined by Vector Autoregression (VAR) method. In addition, in the study, impact-response function, variance decomposition and VAR causality analysis were also tried to show the findings in more detail. According to the findings of the study, it is seen that economic growth is the most important variable affecting the public size within the existing variables. In the short term, there was a positive effect from the size of the public to the unemployment. However, in terms of causality analysis, a one-way causality from unemployment to public size has been determined. Finally, it has been determined that there is a negative and strong relationship between growth and unemployment, and mutual causality analysis gives meaningful results. 

 • Abrams, B. A. (1999). “The Effect Of Goverment Size On The Unemployment Rate”, Public Choice, 99, Pp. 395-401.
 • Abrams, B. A. ve Wang, S. (2006). “The Effect Of Government Size On The Steady-State Unemployment Rate: A Structural Error Correction Model”, University Of Delaware Working Paper Series, 14, Pp. 1-39.
 • Aly, H. ve Strazicich, M. (2000). “Is Government Size Optimal in the Gulf Countries of the Middle East? An Empirical Investigation”, International Review of Applied Economics, 14(4), Pp. 475-483.
 • Artan, S. ve Berber, M. (2004). “Kamu Kesimi Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çoklu Ko-Entegrasyon Analizi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(2), Pp. 13-29.
 • Aslan, A. ve Kula, F. (2010). “Kamu Sektörü Büyüklüğü – İşsizlik İlişkisi: Abrams Eğrisi’nin Türkiye Ekonomisi İçin Testi”, Maliye Dergisi, 159, Pp. 155-166.
 • Aysu, A. ve Dökmen G. (2011). “An Investigation On The Relationship Between Government Size And Unemployment Rate: Evidence From OECD Countries”, Sosyoekonomi Dergisi, 2, Pp. 179-190.
 • Bozdağlıoğlu, E. Yasemin ve Özpınar, Ö. (2011). “Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye’nin İhracat Performansına Etkilerinin VAR Yöntemi ile Tahmini”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(3), Pp. 39-63.
 • Christopoulos, D. K. ve Tsionas E. G. (2002). “Unemployment And Government Size: Is There Any Credible Causality?”, Applied Economics Letters, 9(12), Pp. 797-800.
 • Christopoulos D. K., Loizides, J. ve Tsionas E. G. (2005). “The Abrams Curve Of Government Size And Unemployment: Evidence From Panel Data”, Applied Economics, 37, 1193-1199.
 • Dickey, D.A. ve Fuller, W. A. (1979). “Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of American Statistical Association. 74(366), Pp. 427-481.
 • Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series, 2.b., New York: John Wiley and Sons.
 • Feldman, H. (2010). “Government Size And Unemployment İn Developing Countries”, Applied Economics Letters, 17, Pp. 289-292.
 • Granger, C. W. J., (1969). “Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods”, Econometrica, 37, Pp. 424-438.
 • Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics, 4.b., The McGraw – Hill/Irwin Companies, New York
 • Gujarati, D. N. (2004). Temel Ekonometri, Çev. Gülay G. Şenesen ve Şenesen, Ü., 2.b., Literatür Yayıncılık, İstanbul
 • Karras, G. (1993). “Employment And Output Effects Of Government Spending: İs Government Size İmportant?”, Economic Inquiry, 31, Pp. 354–369.
 • Karras, G. (1996). “The Optimal Government Size: Further İnternational Evidence On The Productivity Of Government Services”, Economic Inquiry, 34, Pp. 193-203.
 • Kaya, İ. G. (2014). “Türkiye’de Kamu Sektörünün Optimal Büyüklüğü”, Maliye Finans Yazıları Dergisi, 28(101), Pp. 132-151.
 • Öztürk, N. (2011). Kamu Ekonomisi, 1.b., Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa
 • Perron, P. (1989). “The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis”, Econometrica. 57, Pp.1361-1401.
 • Savaşan, F. (2014). Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına Kamu Ekonomisi, 4.b., Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa
 • Tarı, R. (2005). Ekonometri, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3.b., Kocaeli Üniversitesi Yayını, İzmit
 • TCMB, (2016). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, http://evds.tcmb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 21.12.2016.
 • T.C. Maliye Bakanlığı, (2016). 2015 Genel Faaliyet Raporu, Haziran: https://www.bumko.gov.tr /Eklenti/10182,2015gfr25v6.pdf?0&tag1=7D0E989257CF021AD1B857DAC7F378918E396028 Erişim Tarihi:17.03.2017.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Arzu ERDOĞAN
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Serdar ERDOĞAN
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Hüseyin ERDAŞ

Dates

Publication Date: February 21, 2018

Bibtex @research article { dpusbe300926, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {119 - 131}, doi = {}, title = {KAMU BÜYÜKLÜĞÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK VAR ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ERDOĞAN, Arzu and ERDOĞAN, Serdar and ERDAŞ, Hüseyin} }
APA ERDOĞAN, A , ERDOĞAN, S , ERDAŞ, H . (2018). KAMU BÜYÜKLÜĞÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK VAR ANALİZİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (55), 119-131. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/35683/300926
MLA ERDOĞAN, A , ERDOĞAN, S , ERDAŞ, H . "KAMU BÜYÜKLÜĞÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK VAR ANALİZİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 119-131 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/35683/300926>
Chicago ERDOĞAN, A , ERDOĞAN, S , ERDAŞ, H . "KAMU BÜYÜKLÜĞÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK VAR ANALİZİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 119-131
RIS TY - JOUR T1 - KAMU BÜYÜKLÜĞÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK VAR ANALİZİ AU - Arzu ERDOĞAN , Serdar ERDOĞAN , Hüseyin ERDAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 131 VL - IS - 55 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KAMU BÜYÜKLÜĞÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK VAR ANALİZİ %A Arzu ERDOĞAN , Serdar ERDOĞAN , Hüseyin ERDAŞ %T KAMU BÜYÜKLÜĞÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK VAR ANALİZİ %D 2018 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 55 %R %U
ISNAD ERDOĞAN, Arzu , ERDOĞAN, Serdar , ERDAŞ, Hüseyin . "KAMU BÜYÜKLÜĞÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK VAR ANALİZİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 55 (February 2018): 119-131.
AMA ERDOĞAN A , ERDOĞAN S , ERDAŞ H . KAMU BÜYÜKLÜĞÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK VAR ANALİZİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (55): 119-131.
Vancouver ERDOĞAN A , ERDOĞAN S , ERDAŞ H . KAMU BÜYÜKLÜĞÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK VAR ANALİZİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (55): 131-119.