Year 2018, Volume , Issue 55, Pages 142 - 156 2018-02-21

A NEW APPROACH ON REGIONAL INNOVATION SYSTEMS: SMART SPECIALISATION AND ITS THEORIC BASES
BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ VE TEORİK TEMELLERİ

Demet KUTGİ [1] , Selen IŞIK MADEN [2]

122 1211

Smart specialization; ensure support to entrepreneurs and firms for their economic and technological activities and presents new forecasts and priorities by strengthening the existing technological and industrial specialization models. It is interested in selecting  new economic activities which have high potential for growth  and directing the resources to more productive areas in the region.  Within the framework of the smart specialization strategy, inter-cluster collaborations can be identified that will provide competitive advantage to new areas. This study aims to evaluate the smart specialization strategy and reveal its goals in development process, which is a new site within the regional innovation approaches. In this study, definitions and  policies for regional development strategies are emphasized and the basic elements of smart specialization strategy are detailed. 

Akıllı uzmanlaşma; girişimcilere ve firmalara, ekonomik ve teknolojik aktivitenin desteklenmesi ile mevcut bilimsel teknolojik ve sınai uzmanlaşma modellerini güçlendirerek yeni öngörüler ve öncelikler sunulmasıdır. Bölgede yeni ve yüksek potansiyelli ekonomik faaliyetlerin seçilmesi ve kaynakların daha verimli alanlara yönlendirilmesiyle ilgilenmektedir. Akıllı uzmanlaşma stratejisi çerçevesinde, yeni alanlara rekabet avantajı yaratacak kümeler arası işbirlikleri belirlenebilmektedir. Bu çalışma, bölgesel inovasyon yaklaşımları içinde yeni bir sitem olan akıllı uzmanlaşma stratejisini ve gelişim sürecini değerlendirmek ve hedeflerini ortaya koymak amacını taşımaktadır. Çalışmada, bölgesel gelişim stratejileri için tanımlar ve gerekli politikalar üzerinde durulmuş, akıllı uzmanlaşma stratejisinin temel unsurları detaylandırılmıştır. 

 • BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı). (2014). 2015-2025 Bölgesel İnovasyon Stratejisi ve Eylem Planı.
 • BAKKA (2013). TR81Düzey-2 Bölgesi Sektör Tanımlama, Önceliklendirme ve Rekabet Analizi Raporu.
 • Boschma, R. ve Iammario, S. (2007). Related variety and regional growth in Italy, SPRU Working Papers, Sussex Üniversitesi.
 • Cin, E. (2016). Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Küresel Ekonomiye Güç Veriyor, http://www.girisimhaber.com/post/2016/01/30/Kulturel-Yaratici-Endustriler-Arastirmasi-2015.aspx, (E. T. 05. 05.2016).
 • Çatal, M.F. (2008). “Bölgesel Kalkınmada Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Rolü”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 335-346.
 • Durgut, M. (2016). Bölgesel Üstünlük-Yeni Tartışma Sunumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13 Ocak 2016, Isparta.
 • Eraydın, A. (2008). “Planlamadan Uygulamaya”, 3. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Tepav Yayınları, 27-28 Kasım 2008, Mersin, 9-19.
 • European Commission, (2012). Guide to Research and İnnovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3).
 • European Commission, (2009). The Question of R&D Specialisation, 19-29.
 • Foray, D. (2013). The economic fundamentals of smart specialisation. Ekonomiaz, 83(2), 55-82.
 • Foray, D., David P.A ve Hall., B. (2009). Smart Specialisation-The Concept, Knowledge Econimists Policy Brief n:9. 3
 • Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). “Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2/3, 34-48.
 • Hausmann, R., Dani, R. (2003). “Ekonomic Development as a Self-Discovery”, Journal of Development Economics,72 (2), 603-633.
 • Karataş, H., Ayrım, Y.Z. (2010). Yenilikçilik Birliği Notu, Ankara.
 • Kumral, N., Güçlü, M. (2015), Akıllı Uzmanlaşmaya Yönelik Bölgesel Araştırma ve Yenilik Stratejisi Hazırlama Kılavuzu, Çalışma Metni, Ege Üniversitesi.
 • Lazzaretti, L., Capone, F. ve Seçilmiş, İ.E. (2014). “Türkiye'de Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerin Yapısı”, Maliye Dergisi, (166), 195-220.
 • MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) (2014). Akıllı İhtisaslaşma İçin Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi (2014-2018).
 • OECD (2013). İnnovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation.
 • OECD (2012). Draft Synthesis Report on İnnovation Driven-Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation.
 • OECD/EUROPEN COMMUNITIES (2005). Guıdelınes for Collectıng and Interpretıng Innovatıon Data.
 • OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) (2014). Bölgesel İnovasyon Stratejisi (2013-2023).
 • Özbek, Z. (2008). “KOBİ'lerin Türk Ekonomisine Etkileri”, Ekonomik Sorunlar Dergisi, 2008, 49-57.
 • Özdemir, N. (2009). “Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi”, Milli Folklor Dergisi, (84), 73-86.
 • Özkul, G. (2008). “Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta illerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Porter, M. E. (1998a). “Clusters and New Economics of Competition”, Harvard Business Review, 77-90.
 • S3 Platform (2016). RIS3, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3, (E. T. 24. 04. 2016).
 • Stam, E., de Jong, J.P.J. ve Marlet, G. (2008). “Creative Industries in the Netherlands: Structure, Development, Innovativeness and Effects on Urban Growth”, Geograkiska Annaler: Series B, Human Geography, 90(2), 119-132.
 • T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü (2008). Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi Kılavuzu.
 • STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş) (2015). Kümelenme Analizi Sektör Raporu.
 • UNESCO/UNDP (2013). Creative Economy Report 2013, Special Edition. 19-32
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Demet KUTGİ
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Selen IŞIK MADEN
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: February 21, 2018

Bibtex @research article { dpusbe304293, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {142 - 156}, doi = {}, title = {BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ VE TEORİK TEMELLERİ}, key = {cite}, author = {KUTGİ, Demet and IŞIK MADEN, Selen} }
APA KUTGİ, D , IŞIK MADEN, S . (2018). BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ VE TEORİK TEMELLERİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (55), 142-156. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/35683/304293
MLA KUTGİ, D , IŞIK MADEN, S . "BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ VE TEORİK TEMELLERİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 142-156 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/35683/304293>
Chicago KUTGİ, D , IŞIK MADEN, S . "BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ VE TEORİK TEMELLERİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 142-156
RIS TY - JOUR T1 - BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ VE TEORİK TEMELLERİ AU - Demet KUTGİ , Selen IŞIK MADEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 142 EP - 156 VL - IS - 55 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ VE TEORİK TEMELLERİ %A Demet KUTGİ , Selen IŞIK MADEN %T BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ VE TEORİK TEMELLERİ %D 2018 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 55 %R %U
ISNAD KUTGİ, Demet , IŞIK MADEN, Selen . "BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ VE TEORİK TEMELLERİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 55 (February 2018): 142-156.
AMA KUTGİ D , IŞIK MADEN S . BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ VE TEORİK TEMELLERİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (55): 142-156.
Vancouver KUTGİ D , IŞIK MADEN S . BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ VE TEORİK TEMELLERİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (55): 156-142.