Year 2018, Volume , Issue 57, Pages 74 - 83 2018-08-18

Invesigation of Graphic Design in Water Bottle Packagiıngs Aım At Different Target Groups
FARKLI HEDEF KİTLELERE GÖRE TASARLANAN SU ŞİŞESİ AMBALAJLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Birsen ÇEKEN [1] , Merve ERSAN [2] , Damla TUĞRUL [3]

118 356

Packaging on the market shelves is one of the most important channels of communication in the advertising and marketing sector. Packaging has the mission of communicating with the consumer by the design, besides protecting from external influences, transportation and storage. It is a communication tool which expressesthe necessary information about the product in a short way and it is a representative, spokesman and face of the brand. In today's competitive era where countless products are exhibited on the shelf, packaging design has to convince the consumer by differentiating from others. At this point successful completion of the persuasion process requires  the design elements to be used correctly for the target group. In this study, 29 water bottle designs on the market are examined according to the characteristics such as color, form and illustration oriented the target group. As a result, it is revealed that these characteristics are different from each other according to the age, the income of the consumer and the types of activities they do, besides daily trends. Thus, it is aimed to emphasize the importance of designing user oriented packaging in marketing.

Market raflarında bulunan ambalajlar reklam ve pazarlama sektöründe iletişimin en önemli olduğu mecralardan biridir. Ambalaj, ürünü dış etkilerden koruma, taşıma ve depolama gibi başlıca görevleri dışında tasarımı ile tüketiciyle iletişim kurma misyonuna da sahiptir. Taşıdığı ürün hakkındaki gerekli bilgileri kısa sürede etkili biçimde anlatmasının yanı sıra üretici firmanın temsilcisi, sözcüsü ve görünen yüzüdür. Sayısız ürünün raflarda sergilendiği günümüz rekabet ortamında ambalaj tasarımı, diğerlerinden farklılaşarak tüketiciyi ikna etmek zorundadır. Bu noktada ikna sürecinin başarılı sonuçlanabilmesi tasarım öğelerinin hedef birey için doğru kullanılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada, piyasada bulunan 29 adet su şişesi tasarımı hedef kitleye yönelik olarak renk, form ve illüstrasyon gibi özelliklerine göre incelenmiştir. Sonuç olarak bu özelliklerin tüketicilerin yaş, gelir seviyesi gibi özellikleri ve yaptıkları aktivite türlerine göre şekillendiği, ayrıca günlük trendlere yönelik olarak da farklılıklar gösterdiği ortaya koyulmuştur.  Böylece kullanıcı özelliklerine göre tasarlanmış ambalajların pazarlamadaki öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. 

 • Ak, T. (2009). Marka Yönetimi ve Tüketici Karar Sürecine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karaman Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Akgün, C. (2004). Ambalaj Tasarımı, Başarılı bir ambalaj projesi için, profesyonellerden notlar- Ürünün Raftaki Kimliği (1. Baskı). İstanbul: Matbaa Teknik Dergisi Yayınları
 • Alagöz, S. B., Ekici, N. (2009). Ambalaja ilişkin tutum ve davranışlar: Karaman ili araştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(17), 84-94.
 • Aygün, E. (2007). Ambalajın Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Gıda Maddeleri Üzerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya
 • Berey L ve Pollay R W (1968) The Influencing Role of the Child in Family Decision Making, Journal of Marketing Resaerch, 5, 70-72.
 • Bursalıgil, B. (24 Kasım 2015). Suyun Lüksü Olur mu Hiç. Ağ Sitesi: http://blog.radikal.com.tr/moda-alisveris/suyun-luksu-olur-mu-hic-117943 Erişim Tarihi: 18.05.17
 • Butkeviciene V., Stravinskiene J., Rütelione, A., 2008. Impact of consumer package communication on consumer decision making process. Engineering Economics, Kauno Technologijos Universitetas, 56 (1): 57-65.
 • Çakıcı, L. (1973). İşletmelerde Ambalaj Sorunları ve Ambalajlama Alanındaki Gelişmeler, Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Çınar, R., Çubukçu, İ. (2009). Tüketim Toplumunun Şekillenmesi ve Tüketici Davranışları-Karşılaştırmalı Bir Uygulama-/Formation of Consumption Society and Consumer Behavior-A Comparative Application. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 277-300.
 • Durmaz, Ö. (2006), Grafik Tasarım’ın Süt’e Faydaları. Ağ Sitesi: https://www.academia.edu/8739413/Ambalaj_Tasar%C4%B1m%C4%B1_Grafik_Tasar%C4%B1m%C4%B1n_S%C3%BCt_e_Faydalar%C4%B1 Erişim:5.5.2017
 • Düz, N. (2012) Ambalaj - Reklam İlişkisi ve Tasarım Eğitimindeki Yeri. Western Anatolia Journal of Educational Science, 3(6): 19-52.
 • Erdoğan, İ., Alemdar, K. (1990). İletişim ve Toplum. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Ersun, C. (2006). İşletmelerin Tüketici Odaklı Marka Stratejisi. İstanbul.
 • Hürriyet Arşiv. (Nisan, 1999). Deterjanı Bile Çocuklar Seçiyor. Hürriyet. Ağ Sitesi: http://www.hurriyet.com.tr/deterjani-bile-cocuklar-seciyor-39075297 Erişim:5.5.2017
 • İslamoğlu, A.H., (2000), Pazarlama Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 96s.
 • Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma Teknikleri. (10.basım). Ankara: Rehber Yayınevi
 • Mackay, A. R. (2005). The Practice of Advertising. 5th Edition. Jordan Hill, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House.
 • Mintel (2017), Global Packaging Trends in 2017. Ağ Sitesi: http://www.mintel.com/global-packaging-trends Erişim:5.5.2017
 • Muter, C. (2002). Bilinçaltı Reklamcılık: Bilinçaltı Reklam Mesajlarının Tüketiciler Üzerindeki Etkileri. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. p24, 43.
 • Örücü, E., Tavşancı, S. (2011). Gıda Ürünlerinde Tüketicinin Satın Alma Eğilimini Etkileyen Faktörler Ve Ambalajlama. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştirmalari Dergisi, 1(3).
 • Suher, K., (2005). Markalaşma Serüveninde Ambalaj. IV. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi Bildirileri, İzmir
 • Tek, Ö. B. (1999). Pazarlama İlkeleri, Global Yönetimsel Yaklaşım, Türkiye Uygulamaları. (8.baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Uçar, T. F. (1993) Ambalaj Tasarımının Grafik Tasarım İçindeki Yeri ve Tasarım Evrelerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi.
 • Underwood, R. (2003). The Communicative Power of Product Packaging: Creating Brand Identitty Via Lived and Mediated Experience. Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 11, No. 1, Winter, 62-76.
 • PWC, TAMPF (2016), Dönüşürken Büyüyen Türkiye Perakende Sektörü. Ağ Sitesi: https://igeme.com.tr/ftp/donusurken-buyuyen-turkiye-perakende-sektoru-raporu.pdf Erişim: 5.5.2017
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Birsen ÇEKEN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Merve ERSAN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Damla TUĞRUL
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { dpusbe319274, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {74 - 83}, doi = {}, title = {FARKLI HEDEF KİTLELERE GÖRE TASARLANAN SU ŞİŞESİ AMBALAJLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÇEKEN, Birsen and ERSAN, Merve and TUĞRUL, Damla} }
APA ÇEKEN, B , ERSAN, M , TUĞRUL, D . (2018). FARKLI HEDEF KİTLELERE GÖRE TASARLANAN SU ŞİŞESİ AMBALAJLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (57), 74-83. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/38899/319274
MLA ÇEKEN, B , ERSAN, M , TUĞRUL, D . "FARKLI HEDEF KİTLELERE GÖRE TASARLANAN SU ŞİŞESİ AMBALAJLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 74-83 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/38899/319274>
Chicago ÇEKEN, B , ERSAN, M , TUĞRUL, D . "FARKLI HEDEF KİTLELERE GÖRE TASARLANAN SU ŞİŞESİ AMBALAJLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 74-83
RIS TY - JOUR T1 - FARKLI HEDEF KİTLELERE GÖRE TASARLANAN SU ŞİŞESİ AMBALAJLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Birsen ÇEKEN , Merve ERSAN , Damla TUĞRUL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 83 VL - IS - 57 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi FARKLI HEDEF KİTLELERE GÖRE TASARLANAN SU ŞİŞESİ AMBALAJLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Birsen ÇEKEN , Merve ERSAN , Damla TUĞRUL %T FARKLI HEDEF KİTLELERE GÖRE TASARLANAN SU ŞİŞESİ AMBALAJLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 57 %R %U
ISNAD ÇEKEN, Birsen , ERSAN, Merve , TUĞRUL, Damla . "FARKLI HEDEF KİTLELERE GÖRE TASARLANAN SU ŞİŞESİ AMBALAJLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 57 (August 2018): 74-83.