Year 2019, Volume , Issue 59, Pages 48 - 60 2019-01-31

Middle Income Trap: An Empirical Analysis on Turkey
ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Esra BALLI [1] , Müge MANGA [2] , Gülçin GÜREŞÇİ [3]

78 277

The concept of middle income trap, related to the level of income of the countries, refers to the fact that countries get stuck at the same income level for a certain period. It has emerged as an important concept as the number of middle-income countries represented by three-digit numbers in the 1960s has not been able to raise the status of a high-income country. In this study, according to the Robertson and Ye (2013)’s middle-income trap proposal we examine whether Turkey is in the middle income. For Turkey In this study, the evaluation was made of the middle-income trap, Carrion-i-Silvestre et al. (2009) used the multi-structural unit root test. According to the applied unit root test result, Turkey is not a country in the middle-income trap.

Ülkelerin bulundukları gelir düzeyleri ile ilişkili olan orta gelir tuzağı kavramı, genel olarak, ülkelerin belirli bir dönem boyunca aynı gelir düzeyinde sıkışıp kalmasını ifade etmektedir. 1960’lı yıllarda üç haneli rakamlarla ifade edilen orta gelirli ülke sayısının çok azının yüksek gelirli ülke statüsüne yükselmesi dolayısıyla önemli bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Robertson ve Ye (2013)’nin orta gelir tuzağı önerisine göre, Türkiye’nin orta gelir tuzağında olup olmadığı test edilmektedir. Türkiye için orta gelir tuzağının değerlendirmesinin yapıldığı bu çalışmada, Carrion-i Silvestre vd. (2009) tarafından ortaya atılan çoklu yapısal birim kök testinden faydalanılmıştır. Uygulanan birim kök testi sonuçları Türkiye orta gelir tuzağında olmadığını göstermektedir.

 • Acar, O. (2012). Tuzaktan Çıkmak için Sanayisizleşmeyi Durdurmak Gerekmektedir, 14 Aralık 2012, Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Bölgesel Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Seçenekleri Başlıklı Panel Sunuşu, http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/3318.
 • Ada, A.A. ve Acaroğlu, H. (2016). Türkiye için Orta Gelir Tuzağı Sorunu Üzerine Ampirik Bir Yorum, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3.
 • Age´nor, PR, Canuto, O & Jelenic, M. (2012). Avoiding Middle-Income Growth Traps. Economic Premise, Poverty Reduction and Economic Management Network (PREM), The World Bank, 98.
 • Aiyar, M. S., Duval, M. R. A., Puy, M. D., Wu, M. Y., & Zhang, M. L. (2013). Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap. International Monetary Fund, (13/71).
 • Alçın, S., & Güner, B. (2015). Orta Gelir Tuzağı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. MU İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 37(1), 27-45.
 • Ay, A., Akar, G., & Akar, T. (2016). Middle income trap: a comparison between BRICS countries and Turkey. Economic and Environmental Studies, 16(2 (38)), 279-301.
 • Bayar, G. (2016). Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (34), 45-78.
 • Bozkurt, E., Bedir, S., Özdemir, D., & Çakmak, E. (2014). Orta gelir tuzağı ve Türkiye örneği. Maliye Dergisi, 167, 22-39.
 • Bulman, D., Eden, M., & Nguyen, H. (2017). Transitioning from low-income growth to high-income growth: is there a middle-income trap?. Journal of the Asia Pacific Economy, 22(1), 5-28.
 • Cai, F. (2012). Is There a Middle-income Trap? Theories, Experiences and Relevance to China. China & World Economy, 20 (1), ss.49-61.
 • Carrion-i-Silvestre, J.L., Kim, D. ve Perron, P. (2009), “GLS-Based Unit Root Tests with Multiple Structural Breaks under Both the Null and the Alternative Hypotheses. Econometric Theory, 25(06), 1754-1792.
 • Cherif, R. & Hasanov, F. (2015). The Leap of the Tiger: How Malaysia Can Escape the Middle-Income Trap. IMF Working Paper 15/131, International Monetary Fund, Washington, D. C.
 • Çetinkaya, Ş. (2016). Orta gelir tuzağı tehlikesi ve Türkiye Ekonomisi üzerine bir analiz, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4(25), 213-222.
 • Eichengreen, B. & Park, D. ve Shin, K. (2011). When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China, NBER Working Paper Series, 16919, National Bureau of Economic Reseaarch, March.
 • Eichengreen, B. & Park, D. ve Shin, K. (2013). Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap, NBER Working Paper Series, 18673, National Bureau of Economic Reseaarch, January.
 • Elliot, G., T. Rothenberg, and J. H. Stock (1996). Efficient tests for autoregressive unit root. Econometrica, 64, 813–36.
 • Ener, M. ve Karanfil, M. (2015). Türkiye Ekonomisinde Tasarruf Açığının Orta Gelir Tuzağı Üzerine Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ağustos 2015, 10(2), 31- 46.
 • Felipe, J. (2012). Tracking the Middle Income Trap: What is It, Who is in It, and Why?, Part 2. Asian Development Bank Economics Working Paper Series, No: 307.
 • Flaaen, A., Ghani, E. & Mishra, S. (2013). How to Avoid Middle Income Traps? Evidence from Malaysia. Policy Research Working Paper Series, 6427, World Bank.
 • Garrett, G. (2004). Globalization’s missing middle. Foreign Affairs, 83(6), 84–96.
 • Gill, I. & Kharas, H. (2007). An East Asian Renaissance – Ideas for Economic Growth. Washington, DC: World Bank.
 • Glawe, L., & Wagner, H. (2016). The Middle-Income Trap: Definitions, Theories and Countries Concerned—A Literature Survey. Comparative Economic Studies, 58(4), 507-538.
 • Hausmann, R., F. Rodriguez, & R. Wagner (2008). Growth Collapses. C. Reinhart, C. Vegh, & A. Velasco, eds., Money, Crises and Transition. Cambridge: OGT Press.
 • Im, F.G. & Rosenblatt, D. (2013) Middle-Income Traps – A Conceptual and Empirical Survey. Policy Research Working Paper, 6594, World Bank.
 • Jimenez, E., Nguyen, V. & Patrinos, H. A. (2012). Stuck in the Middle? Human Capital Development and Economic Growth in Malaysia and Thailand. World Bank Policy Research Working Paper No. 6283.
 • Kanapathy, V., Hazri, H., Phongpaichit, P., & Benyaapikul, P. (2014). Middle income trap: economic myth, political reality. The Asia Foundation, Internet Address: http://asiafoundation. org/publications/pdf/1277.
 • Koçak, E. ve Bulut, Ü. (2014). Orta Gelir Tuzağı: Teorik Çerçeve, Ampirik Yaklaşımlar Ve Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. Maliye Dergisi, 167, s. 167-01.
 • Ng, S. ve Perron, P. (2001), “Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power, Econometrica, 69(6), 1519-1554.
 • Nişancı, M. & Gerni, M. & Türkmen, A. ve Emsen, Ö. S. (2015).Türkiye Ekonomisinin Orta Gelir Tuzağına Düşüp Düşmediğine Dair Tartışma: Kur Değerlenmesi Çerçevesinde Bir Bakış, International Conference on Eurasian Economies, 2015 s: 232-242.
 • Pamuk, Ş. (2014). Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, 1. Basım, İş Bankası Kültür Yayınları, ISBN: 9786053320203.
 • Perron, P., & Rodrı́guez, G. (2003). GLS detrending, efficient unit root tests and structural change. Journal of Econometrics, 115(1), 1-27.
 • Perron, P., & Ng, S. (1998). An autoregressive spectral density estimator at frequency zero for nonstationarity tests. Econometric theory, 14(5), 560-603.
 • Perron, P., & Qu, Z. (2007). An analytical evaluation of the log-periodogram estimate in the presence of level shifts. Unpublished Manuscript, Department of Economics, Boston University.
 • Ohno, K. (2009). Avoiding the middle-income trap: renovating industrial policy formulation in Vietnam. ASEAN Economic Bulletin, 26(1), 25-43.
 • Pritchett, L. (2000). Understanding patterns of economic growth: searching for hills among plateaus, mountains, and plains. The World Bank Economic Review, 14(2), 221-250.
 • Öz, S. (2012). Orta Gelir Tuzağı, Politika Notu 12–06, Ekonomik Araştırma Formu, https://eaf.ku.edu.tr/sites/eaf.ku.edu.tr/files/eaf_pn1206.pdf
 • Reddy, S., & Miniou C. (2006). Real Income Stagnation of Countries, 1960-2001.Columbia University, New York. Unpublished.
 • Robertson, P. E. ve Ye, L. (2013). On the Existence of a Middle Income Trap, University of Western Australia Economics Discussion Paper 13.12.
 • Rodrik, D. (1999). “Where Did All the Growth Go? External Shocks, Social Conflict and Growth Collapses.” Journal of Economic Growth 4, 385–412.
 • Ros, J. (2005).Divergence and Growth Collapses: Theory and Empirical Evidence. In J. A. Ocampo, ed., Beyond Reforms: Structural Dynamics and Macroeconomic Vulnerability. Stanford: Stanford University Press.
 • Sarıbaş, H. ve Ursavaş, U. (2017). Orta Gelir Tuzağı: Ampirik Bir Çalışma, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Cilt:17, Yıl:17, Sayı: 2, 17: 37-51.Spence, M. (2011). The next convergence: The future of economic growth in a multispeed world. Farrar, Straus and Giroux.
 • Yaşar, E. ve Gezer, M. A. (2014). Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağına Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri, Maliye Dergisi, 167.
 • Yeldan, E., Taşçı, K., Voyvoda, E., & Özsan, M. E. (2012). Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi Türkiye. TÜRKONFED, İstanbul.
 • Yılmaz, G. (2014). Turkish Middle Income Trap and Less Skilled Human Capital, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Working Paper, 14/30, Ankara.
 • Tasar, I. & Gültekin, E. ve Acci, Y. (2016). Is Turkey In a Middle Income Trap?, Journal of Applied Research in Finance and Economics, 1(1), p.36-41.
 • Tokgöz, E. (2001), Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi, İmaj Yayınevi, 6.Baskı, Ankara.
 • Tuncel, C. O. (2014). Orta Gelir Tuzağı ve İnovasyon Politikaları: Doğu Asya Deneyimi ve Türkiye İçin Dersler. Maliye Dergisi, 167, 40-70.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra BALLI
Country: Turkey


Author: Müge MANGA (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gülçin GÜREŞÇİ
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2019

Bibtex @research article { dpusbe428227, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {48 - 60}, doi = {}, title = {ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {BALLI, Esra and MANGA, Müge and GÜREŞÇİ, Gülçin} }
APA BALLI, E , MANGA, M , GÜREŞÇİ, G . (2019). ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (59), 48-60. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/43067/428227
MLA BALLI, E , MANGA, M , GÜREŞÇİ, G . "ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019): 48-60 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/43067/428227>
Chicago BALLI, E , MANGA, M , GÜREŞÇİ, G . "ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019): 48-60
RIS TY - JOUR T1 - ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ AU - Esra BALLI , Müge MANGA , Gülçin GÜREŞÇİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 60 VL - IS - 59 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ %A Esra BALLI , Müge MANGA , Gülçin GÜREŞÇİ %T ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ %D 2019 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 59 %R %U
ISNAD BALLI, Esra , MANGA, Müge , GÜREŞÇİ, Gülçin . "ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 59 (January 2019): 48-60.
AMA BALLI E , MANGA M , GÜREŞÇİ G . ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (59): 48-60.
Vancouver BALLI E , MANGA M , GÜREŞÇİ G . ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (59): 60-48.