Year 2014, Volume , Issue 42, Pages 0 - 0 2015-06-20

10)KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI, BİLGİLERİNİN KALICILIĞI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
10)KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI, BİLGİLERİNİN KALICILIĞI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Veli BATDI [1]

254 547

This study aims to determine the effect of using the concept-mapping technique and traditional methods on the achievement, retention and attitudes of students through meta-analysis. It also has purpose of specifying to what extent there is a significant difference in effect sizes to be achieved from the combination of the effect sizes of each study in terms of the factors of educational level, subject matter and application period. In this respect, 41 studies carried out in the national and international area concerning the effectiveness of the concept-mapping technique on academic achievement, retention and attitudes of students between the years 2008 and 2013 were considered in this meta-analytical researchbased on the inclusion criteria used. The research results show that the concept-mapping technique has a positive and large effect on academic achievement and retention (ESAcademic achievement=1.0696, ESRetention=1.132) while it has a medium effect on students’ attitudes (ESAttitude=0.714) in respect of the random effects model. In addition, it is seen that there is a significant difference in effect sizes in terms of educational level, while there is no difference in terms of subject matter and the application period
Bu araştırmada kavram haritası tekniği ile geleneksel öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin başarıları, bilgilerin kalıcılığı ve tutumlarına etkisinin meta-analiz yöntemiyle incelenmesi ve çalışmaların etki büyüklüklerinin birleştirilerek elde edilecek etki büyüklüğü değerinin öğretim kademeleri, ders alanları ve uygulama sürelerine göre ne düzeyde farklılık gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 2008-2013 yılları arasında kavram haritalarının akademik başarı, kalıcılık ve tutum üzerindeki etkisini inceleyen, dâhil edilme kriterlerine uygun, ulusal ve uluslar arası alanda 41 adet çalışma meta-analitik araştırma için seçilmiştir. Araştırma sonucunda, kavram haritası tekniğinin rastgele etkiler modeline göre akademik başarı ve kalıcılık üzerinde pozitif ve geniş düzeyde (ESAkademik Başarı=1.0696, ESKalıcılık=1.132), tutum üzerinde ise orta düzeyde bir etkiye (ESTutum=0.714) sahip olduğu ortaya çıkmış ve etki büyüklüklerinin ders alanları ve uygulama sürelerine göre farklılık göstermediği, öğretim kademelerine göre ise anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmıştır
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Veli BATDI

Bibtex @ { dpusbe65984, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {10)KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI, BİLGİLERİNİN KALICILIĞI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {BATDI, Veli} }
APA BATDI, V . (2015). 10)KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI, BİLGİLERİNİN KALICILIĞI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65984
MLA BATDI, V . "10)KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI, BİLGİLERİNİN KALICILIĞI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65984>
Chicago BATDI, V . "10)KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI, BİLGİLERİNİN KALICILIĞI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 10)KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI, BİLGİLERİNİN KALICILIĞI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI AU - Veli BATDI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 42 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10)KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI, BİLGİLERİNİN KALICILIĞI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI %A Veli BATDI %T 10)KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI, BİLGİLERİNİN KALICILIĞI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 42 %R %U
ISNAD BATDI, Veli . "10)KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI, BİLGİLERİNİN KALICILIĞI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (June 2015): 0-0.