Year 2014, Volume , Issue 42, Pages 0 - 0 2015-06-20

18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ
18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ

Halis AYHAN [1]

390 680

Minorities are one of the basic international political tools of our era. It is a factor which has a commanding and determinative impact on international relations. The issue of minorities is often taken into account in positive or negative interactions between states. In this context, it can be said that minorities are now being internationalized and that this internationalization increases their politicization. Since the rights of minorities are in fact a part of human rights, they are even used to justify international interventions. The status of the Turks in the Western Thrace region of Greece has been deeply influenced by bilateral relations between Turkey and Greece. In the periods the two states had good relations, the Turkish minority in Greece did not face difficulties, but when the relations between the two states deteriorated, the conditions of the Turks, too, deteriorated. At present, though the issue is still a part of bilateral relations of Turkey and Greece, it has also become a part of the international agenda because of the importance attributed to minorities by the European Union. Moreover, the cases before European Court of Human Rights, Western Thrace Turks in Europe and Turkey’s initiatives concerning the issue contributed to internationalization of the issue. Currently, although the relations between the two states and the conditions of Turks in the Western Thrace are good; the traditional problems involving the two states mostly continue to exist. The most important thing is that the efforts of Greece for “Hellenization” have been continuing
Azınlık, yüzyılımızın temel uluslararası politika araçlarından birisidir. Uluslararası ilişkilerin yönlendirici ve belirleyici unsurlarındandır. Devletlerin birbirleri ile olumlu ve olumsuz etkileşiminde azınlıklar boyutu çoğu zaman dikkate alınmaktadır. Bu bapta azınlıkların artık uluslararasılaştığı ve daha da siyasallaşma yönünde olduğu bir durum söz konusudur. Azınlık hakları meselesi insan hakkı olması sebebiyle, uluslararası müdahalelere bile gerekçe olabilmektedir. Batı Trakya Türklerinin konumları, öncelikle ve daha çok Türkiye-Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çevresinde belirlenmiştir. İkili ilişkilerin iyi olduğu dönemlerde azınlık da rahat nefes almıştır, ilişkilerin kötü olduğu dönemlerde Türklerin durumu da kötü olmuştur. Günümüzde ise ikili ilişkilere ilaveten uluslararası boyuta da taşınmıştır. Bunun sebebi olarak yukarıda belirtilen neden temelinde, AB’nin azınlıklara verdiği önemdir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa’daki B. Trakyalıların ve Türkiye’nin uğraşları uluslararasılaşmanın diğer araçları olmuştur. Günümüzde ikili ilişkiler ve Türklerin durumu göreceli iyi olmakla birlikte, geleneksel sorunların çoğu hâlâ devam etmektedir. En önemlisi Yunanistan’ın “Yunanlaştırma” çabaları sürmektedir
Batı Trakya Türkleri, Yunanistan, Lozan Antlaşması, Azınlık, Asimilasyon
 • “3 Türk Yunan parlamentosunda”. 9.5.2012. http://www.iha.com.tr/haber-3-turk-yunan- parlamentosunda-dunya-226398/. Erişim: 23.7.2014, (metinde: iha.com.tr, 2012).
 • “26 Şubat tarihinde, KEMO (Azınlık Grupları Araştırma Merkezi) ile LMV (Lozan Mubadilleri Vakfı) İstanbul'da düzenledikleri "Sivil toplum: Azınlık medyası ve hükümet dışı kuruluşları" konulu konferansta Abdülhalim Dede'nin konuşma metni.”. http://www.lozanmubadilleri.org.tr/proje_yyolunda_konf_adede.htm. Erişim: 23.7.2014, (lozanmuadilleri.org.tr).
 • “240 İmam Yasası”nın yürürlüğe girmesine tepki”, 4.4.2014, http://www.aa.com.tr/tr/s/309648--yunanistanda-quot-240-imam- yasasi-quot-nin-yururluge-girmesine-tepki. Erişim: 14.7.2014, (aa.com.tr, 2014).
 • “Yunanistan’da Azınlık Haklarının Son Durumu”.
 • http://strateji.cukurova.edu.tr/BALKANLAR/01.HTM. Erişim: 24.7.2014, (Akalın).
 • Associations Of Solidarity With Western Thrace Turks In Federal Germany And Turkey, The Drama Of The Moslem Turkish Minority In Western Thrace, 1983, (Associations of Solidarity, 1983).
 • “Başbakan Yrd. EMRULLAH İŞLER Batı Trakya’daydı”. 14.7.2014. http://www.trakyaninsesi.com/haber/1126/basbakan-yrd- emrullah-isler-bati-trakyadaydi-fotografli.html, Erişim: 19.7.2014, (trakyaninsesi.com, 2014).
 • “Batı Trakya”. http://www.batitrakya.org/bati-trakya/bati-trakya/bati-trakya.html. Erişim: 10.7.2014, (batitrakya.org, Batı)
 • “Batı Trakya Kronolojisi”. http://www.batitrakyalilar.com/dev/kronoloji/harita7.asp. Erişim: 17.7.2014, (batitrakyalilar.com, Kronoloji).
 • “İbrahim Şerif: Batı Trakya Türk Azınlığı bu kadar rencide edilmemeli”. http://www.yunturk.org.tr/?Syf=26&Syz=305086&/%C 4%B0brahim-%C5%9Eerif:- Bat%C4%B1-Trakya-T%C3%BCrk-Az%C4%B1nl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-bu- kadar-rencide-edilmemeli, Erişim: 14.7.2014, (yunturk.org.tr).
 • “Batı Trakya Türkleri için Yunanistan’a girişte ehliyet kolaylığı”. 20.9.2014. http://www.cihan.com.tr/news/Bati-Trakya- Turkleri-icin-Yunanistan-a-giriste-ehliyet-kolayligi_7681-CHMTUzNzY4MS8x. Erişim: 23.9.2014, (cihan.com.tr, 2014).
 • “Batı Trakya Türkleri için Yunanistan’a girişte ehliyet kolaylığı”. Ortadoğu Gazetesi. 22.9.2014, (Ortadoğu, 2014).
 • “Batı Trakya Türklerinin seçimi”. 21.10.2009. http://www.milligazete.com.tr/haber/Bati_Trakya_Turklerinin_secimi/137779. Erişim: 17.7.2014, (milligazete.com.tr, 2009). Stelyo. BERBERAKIS, “Papandreu: Sıkıntılar giderilecek”. 20.2.2011. http://www.sabah.com.tr/Dunya/2011/02/20/turk_azinligin_tum_sikintilari_giderilecektir. Erişim: 23.7.2014.
 • BİLGE, Suat. (2000). Büyük Düş, Türk-Yunan Siyasi İlişkileri 1919-2000. Ankara: 21. Yüzyıl Yayınları. “BTAYTD AGİT yuvarlak masa toplantısı yapıldı”. 8.9.2012. http://www.azinlikca.net/component/content/archive.html?limit=20&start=5080. Erişim: 15.7.2014, (azinlikca.net, 2012).
 • BOROU, Christina. (2009). “The Muslim Minority of Western Thrace in Greece: An Internal Positive or an Internal Negative “Other”?”. Journal of Muslim Minority Affairs , 29 (1), 5-26.
 • CİN, Turgay. (2009). “Batı Trakya Türklerinin Hukuki Statüsü Sorunları ve Avrupa Birliği”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (1), 147-179, (Cin, 2009b).
 • -------. (2009). Yunanistan'daki Türk Azınlığın Hukuki Özerkliği. Ankara: Orion Kitabevi, (Cin, 2009a).
 • ÇAVUŞOĞLU, Naz. (2001). Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, İstanbul: Su Yayınları.
 • DURHAM, W. Cole, Jr. (2013). “State Reactions to Minority Religions: A Legal Overview”, Edi. David M. Kirkham. State Responses to Minority Religions. Burlington: Ashgate Pub.
 • ECRI. (8.6.2004). “Third Report on Greece (5.12.2003)”. http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_03/03_CbC_ eng/GRC-CbC-III-2004-24-ENG.pdf, Erişim: 23.7.2014, (ECRI, 2004).
 • -------. (15.9.2009). “ECRI Report on Greece, (fourth monitoring cycle), 2.4.2009”. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri /country-by-country/greece/GRC-CbC-IV-2009-031-ENG.pdf, Erişim: 23.7.2014, (ECRI, 2009).
 • -------. (27.6.2000). “Second Report on Greece (10.12.1999)”. http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_02/02_CbC_ eng/02-cbc-greece-eng.pdf, Erişim: 23.7.2014, (ECRI, 2000).
 • “Eğitim Sorunu”. http://www.batitrakya.org/bati-trakya/insan-haklari/egitim-sorunu.html. Erişim: 9.7.2014, (batitrakya.org, Eğitim).
 • EĞRİTAĞ, Sidar. (2006). “Batı Trakya Sorunu”. 2023 (63), 48-57.
 • “Ekonomik Baskılar”. 24.10.2012. http://www.bttdd.org.tr/Icerik/Detay/67. Erişim: 16.7.2014, (bttdd.org.tr, 2012).
 • Federation of Western Thrace Turks in Europe. (1998). Turkish Minority of Western Thrace. Ankara: Etki Yayıncılık, (Federation of Western Thrace, 1998).
 • “Güney Meriç Derneği tanındı ”. 9.7.2013. http://www.rodopruzgari.com/item/2820- g%C3%BCney-meri%C3%A7-derne% C4%9Fi-tan%C4%B1nd%C4%B1.html, Erişim: 9.7.2014, (rodopruzgari.com, 2013).
 • Helsinki Watch Report. (1990). Destroying Ethnic Identity, August 1990. United States of America, (Helsinki WR, 1990).
 • HIRSCHON, Renée. (2005). “Lozan Sözleşmesi’nin Sonuçları: Genel Bir Bakış”. Der. Renée Hirschon. Ege’yiGeçerken: 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi. Çev.: Müfide PEKİN - Ertuğ ALTINAY, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=157&CM=&DF=&CL=ENG, Erişim: 1.7.2014; 16.7.2014, (Conventions).
 • http://www.batitrakya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=2. Erişim: 26.12.2006, (batitrakya.com).
 • HÜSEYİN, Necmettin (Der.). (2004). Tarihe Bir Not. İstanbul: Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Yayınları.
 • “İlhan Ahmet: “Altın Şafak resmen kontenjanın kaldırılmasını istemiştir.””. 30.8.2013. http://www.birlikgazetesi.info/haberler /7834-lhan-ahmet-qaltin-afak-resmen-kontenjanin-kaldirilmasini-stemtrq.html. Erişim: 15.7.2014, (birlikgazetesi.info, 2013).
 • KURBAN, Dilek & TSITSELIKIS, Konstantinos. (2010). Bir Mütekabiliyet Hikayesi: Yunanistan ve Türkiye'de Azınlık Vakıfları. İstanbul: TESEV Yayınları.
 • MAVROMMATIS, Giorgos. (2007). Yunanistan'da Bir Müslüman Azınlık Toplumunda Yoksulluk, Sosyal İzolasyon ve Eğitim, Kalkanca'nın Çocukları. (Çev. Berin Myisli) İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • MERAY, Seha L. (Çev.). (1969). Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar, Belgeler. Takım: I, Cilt: 1, Kitap: 1, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • MILLAS, Herkül. (2002). Daha İyi Türk-Yunan İlişkileri İçin Yap-Yapma Kılavuzu. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • ORAN, Baskın. (1991). Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu (Güncelleştirilmiş 2. b.). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • -------. (1999). Yunanistan'ın Lozan İhlalleri. Ankara: Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi Yayınları.
 • ------- (Edi.). (2006). Türk Dış Politikası, Cilt I: 1919-1980 (12. b.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • -------. (2003). Türk Dış Politikası, Cilt II: 1980-2001 (6. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ÖKSÜZ, Hikmet. (2006). Batı Trakya Türkleri. Çorum: KaraM Yayınları.
 • PAPADEMETRIOU, Theresa. (October 2012). Greece: Status of Minorities. http://www.loc.gov/law/help/greece-minorities/ 2012-008036%20GR%20RPT_FINAL.pdf. Erişim: 16.7.2014. “Parlamentary Elections of 2012”.
 • http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2012a/public/index.
 • html?lang=en#{"cls":"level","params":{"level":"ep","id":2}}. Erişim: 18.7.2014, (Ministry of Interior of Greece, 2012)
 • POPOVIC, Aleksandre. (1995). Balkanlarda İslam. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • POULTON, Hugh. (1993). Balkanlar, Çatışan Azınlıklar, Çatışan Devletler. İstanbul: Sarmal Yayınları.
 • -------. (11.3.2010). “2009 Human Rights Report: Greece”. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/eur/136034.htm. Erişim: 20.7.2014, (state.gov 2009, 2010). -------. “Greece, Country Reports on Human Rights Practises for 2011”. http://www.state.gov/documents/organization/186569.pdf. Erişim: 20.7.2014, (state.gov 2011).
 • -------. “Greece 2013 Human Rights Report”. http://www.state.gov/documents/organization/220496.pdf. Erişim: 18.7.2014, (state.gov 2013).
 • ÜRER, Levent. (2003). Azınlıklar ve Lozan Tartışmaları. İstanbul: Derin Yayınları.
 • “Vatandaşlıktan Çıkarma”, http://www.batitrakya.org/bati-trakya/insan-haklari/vatandasliktan- cikarma.html, Erişim: 9.7.2014, (batitrakya.org, Vatandaşlıktan).
 • YERASIMOS, Stefanos. (1995). Milliyetler ve Sınırlar: Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu (2. b.). Çev. Şirin Tekeli, İstanbul:
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Halis AYHAN

Dates

Publication Date: June 20, 2015

Bibtex @ { dpusbe65992, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ}, key = {cite}, author = {AYHAN, Halis} }
APA AYHAN, H . (2015). 18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65992
MLA AYHAN, H . "18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65992>
Chicago AYHAN, H . "18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ AU - Halis AYHAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 42 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ %A Halis AYHAN %T 18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 42 %R %U
ISNAD AYHAN, Halis . "18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (June 2015): 0-0.
AMA AYHAN H . 18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.
Vancouver AYHAN H . 18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.