Year 2014, Volume , Issue 42, Pages 0 - 0 2015-06-20

19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ
19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ

Şerife DEMİROĞLU [1] , Ali ELEREN [2]

523 672

Küresel lojistik köyler, küreselleşmenin etkisiyle bir uçtan başka bir uca rahatlıkla ulaşılabilen dünya pazarında hareketliliğin devam ve canlılığı bakımından oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Küresel lojistik yollar üzerinde bulunan ve bunu fırsata çevirerek bünyesinde küresel lojistik köyler barındıran ülkeler dünya ekonomisinde söz sahibi olmaktadır. Çalışmamızda Türkiye’de küresel lojistik köyler olarak değerlendirilebilecek bölgeler belirlenmiş, belirlenen bu bölgeler AHP ve PROMETHEE çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak sıralanmış ve çeşitli öneriler getirilmiştir
Global Freight villages play a significant role in today’s global world market which can extend to one part of the World to another without any problem by the help of globalization. The countries which have settled on global logistical highways and have used this as an advantage to construct logistical villages have been holding the most important places in today’s economy. In this research project, the regions that can be good candidates for global logistical villages were identified, the identified regions were ordered by the help of multi-diciplinary decision making tools and recommendations were provided
Küreselleşme, Lojistik Köyler, PROMETHEE ve AHP
 • AKDENİZ, H. Ahmet ve Timur, TURGUTLU, (2007), “Türkiye'de Perakende Sektöründe Analitik Hiyerarşik Süreç Yaklaşımıyla Tedarikçi Performans Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, No. 1, ss.1-17.
 • ALBADVİ, Amir, S. Kamal, CHAHARSOOGHI and Akbar, ESFAHANIPOUR, (2007), “Decision Making in Stock Traiding: An Application of PROMETHEE”, European Journal of Operational Research, 2, No. 177, pp.673-683.
 • ALEV, Ayça ve Betül, SARGIN, (2009), “Dünya'da Lojistik Köyler”, Çalışma Raporu, İzmir Ticaret Odası, İzmir.
 • AR, İlker Murat ve Mehmet, TANYAŞ, (2012), “Lojistik Merkez Kurulma Öncelikleri Açısından İllerin Sıralanması”, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aybil Yayınları, Konya, ss.322-330.
 • ATICI, Kazım Barış ve Aydın, ULUCAN, (2009), “Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi Sürecinde Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımları ve Türkiye Uygulamaları”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27, No. 1, ss.161- 186.
 • AYDIN, Gülşen ve Kemal Selçuk, ÖĞÜT, (2008a), “Lojistik Köy Nedir?”, 2. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, Demiryolu Fuarı Bildiriler Kitabı, TCDD, İstanbul, ss.1439-1448.
 • AYDIN, Gülşen ve Kemal Selçuk, ÖĞÜT, (2008b), “Avrupa'da ve Türkiye'de Lojistik Köyleri”, 2. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, Demiryolu Fuarı Bildiriler Kitabı, TCDD, İstanbul, ss.1471-1481.
 • BALLIS, Athanasios and George, MAVROTAS, (2007), “Freight Village Design Using The Multicriteria Method PROMETHEE”, Operational Research, 7, No. 2, pp.213-232.
 • BARAN, Hitay, Ayça ALEV ve Betül, SARGIN, (2008), “Avrupa'daki Önemli Lojistik Köyler Raporu”, Çalışma Raporu, İzmir Ticaret Odası, İzmir.
 • BRANS, Jean Pierre, Philippe, VINCKE and Bertrand, MARESCHAL, (1986), “How to select and how to rank projects: the promethee method”, European Journal of Operational Research, No. 24, pp.228-238.
 • CAVALLARO, Fausto, (2005), “An Integrated Multi-Criteria System to Assess Sustainable Energy Options: An Application of the Promethee Method”, International Energy Markets. ÇELİK, İbrahim, http://www.kamyonum.com.tr/yhaber.asp?haberid=13357 (07.11.2011). Yeni Soluk Getirecek Dev Proje Lojistik Köyler”, Kamyonum,
 • ELEVLİ, B. ve A., DEMİRCİ, (2004), “Multicirteria choice of ore transporrt system for an underground mine: application of Promethee methods”, The Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, pp.251-256.
 • ELGÜN, Mahmut Nevfel, (2011), “Ulusal ve Uluslararası Taşıma ve Ticarette Lojistik Köylerin Yapılanma Esasları ve Uygun Kuruluş Yeri Seçimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 13, No. 2, ss.203-226.
 • GOUMAS, M. and V., LYGEROU, (2000), “An extension of the Promethee method for decision making in fuzzy environment: Ranking of alternative energy exploitation projects”, European Journal of Operational Research, pp.606-613.
 • GÜN, Devrim, (2012), “Küresel düzeyde Sürdürülebilir Lojistik Yönetimi İçin Lojistik Köylere Paradigmal Bir Yaklaşım ve İskenderun Lojistik Köy Projesi”, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aybil Yayınları, Konya, ss.384-393.
 • HIGGINS, C. D. and M. R., FERGUSON, (2011), An Exploration of the Freight Village Concept, McMaster University, Hamilton/Ontario.
 • KAYA, Sait, (2010), “Türkiye’nin Lojistik Potansiyeli Ve İzmir’in Lojistik Faaliyetleri Açısından Durum (Swot) Analizi”, http://www.izto.org.tr/ portals/0/iztogenel/dokumanlar/turkiyenin_lojistik_potansiyeli_s_kaya_25.04.2012%2010-51- 19.pdf (25.12.2011)
 • KAYABAŞI, Aydın, (2010), Rekabet Gücü Perspektifinde Lojistik Faaliyetlerde Performans Geliştirme, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.
 • MEIDUTE, Ieva, (2004), “The Development and Perspectives of Logistics Centres in Lithuania”, Proceedings of International Conference RelStat'04. Transport and Telecommunication Institute, Riga / Latvıa, pp.323-328.
 • MEIDUTE, Ieva, (2006), “Main Establishment Conditions of Logistics Centre and it Financing Facility”, Transport and Telecommunication, 7, No. 2, pp.364-374.
 • MOREIRA, Ana M. D., et al., (1998), Optimal Location of İntermodal Terminals in Europe: an Evaluation Model. Düzenleyen Aachen, Germany 6.EUFIT’98. http://dspace.mit.edu/bitstream/1721.1/3473/1/P-2422-43813434.pdf (14.11.2011).
 • MURAT, Güven ve Nermin, ÇELİK, (2007), “Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesini Değerlendirme: Bartın Örneği”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3, No. 6, ss.1-20.
 • ÖZGEN, Hasan, (2011), “Samsun Modern Lojistik Köyünün 21.YY Ekonomisine Entegrasyonu: Gelişen ve Değişen Şartlara Uyumu: Stratejik Yaklaşımlar”, Samsun Sempozyumu 2011, www.samsunsempozyumu.org, (18.08.2012).
 • TANIGUCHI, Eiichi, Michihiko, NORITAKE, Tadashi, YAMADA and Toru, IZUMITANI, (1999), “Optimal Size and Location Planning of Publics Logistics Terminals”, Transportation Research Part E 35, pp.207-222.
 • TENO, J. F. Le and B., MARESCHAL, (1998), “An interval version of Promethee for the comparison of building products' design with ill-defined data on environmental quality”, European Journal of Operational Research, pp.522-529.
 • TOKSARI, Murat, (2007), “Analitik Hiyerarşi Proses Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi’nde Hedef Pazarın Belirlenmesi”, Yönetim ve Ekonomi, 14, No. 1, ss.171-180.
 • WALTER, Cylde Kenneth, (2003), “Desired Attributes of an Inland Port: Shipper vs. Carrier Perspectives”, Transportation Journal, 42, No. 5, pp.42-55.
 • WEI, Chun-Chin, Chen-Fu, CHIEN and Mao-Jiun, J. WANG, (2005), “An AHP-Based to ERP System Selection”, Int. J. Production Economics, No. 96, pp.47-62.
 • www.tcdd.gov.tr. (2010), “Lojistik Merkezler”, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları.http://www.tcdd.gov.tr/Upload/Files/ContentFiles/2010/yurticibilgi/lojistikkoy.pdf (0811.2011).
 • YILDIZTEKİN, Atilla, (2012), “Lojistik Köyler Neden Geç Kaldı”, Dünya Gazetesi, Nisan.
 • YILDIZTEKİN, Atilla, (2012), “Lojistik Köyler, Merkezler, Üsler, Terminaller”, Dünya Gazetesi Perşembe Rotası Eki, http://www.persemberotasi.com/, (14.06.2012).
 • This page intentionally left blank.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Şerife DEMİROĞLU

Author: Ali ELEREN

Dates

Publication Date: June 20, 2015

Bibtex @ { dpusbe65993, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {DEMİROĞLU, Şerife and ELEREN, Ali} }
APA DEMİROĞLU, Ş , ELEREN, A . (2015). 19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65993
MLA DEMİROĞLU, Ş , ELEREN, A . "19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65993>
Chicago DEMİROĞLU, Ş , ELEREN, A . "19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ AU - Şerife DEMİROĞLU , Ali ELEREN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 42 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ %A Şerife DEMİROĞLU , Ali ELEREN %T 19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 42 %R %U
ISNAD DEMİROĞLU, Şerife , ELEREN, Ali . "19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (June 2015): 0-0.
AMA DEMİROĞLU Ş , ELEREN A . 19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.
Vancouver DEMİROĞLU Ş , ELEREN A . 19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.