Year 2014, Volume , Issue 42, Pages 0 - 0 2015-06-20

24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL
24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL

Resul İZMİRLİ [1] , Ramazan GÖKBUNAR [2] , Buğra ÖZER [3]

879 1551

Along with a visonary outlook on the future of the country with the risks taken by himself coupled with a passion to transform Turkey as one of the leading countries for the XXIth . Century, Turgut Özal has been a passionate transformatory leader as a servant to his country devoted to the making of open economy and open society while undertaking structural reforms, democratization and empowerment of civilian initiatives. It becomes more than substantial to understand what and what not Özal has accomplished to be able to foresee the future of Turkey. Messages of Özal such as ‘We have surpassed into a new age” and “XXIth centrury shall be the century of Turks” along “Turkey: the model country” have boosted the confidence of millions of Turkish people with a sense of optimisim for the future. This work shall elucidate and elaborate on the transformatory leader of Turgut Özal who has been able to do a perfect reading of the Zeitgeist and Turkey’s problems
Turgut Özal, yaptıklarıyla, aldığı risklerle Türk siyasal yaşamında görülmedik düzeyde geleceğe odaklanmış ve Türkiye’yi 21. yüzyılın lider ülkeleri arasına katmayı tutku haline dönüştürmüş; Türkiye’nin özgürleşmesi, demokratikleşmesi ve sivilleşmesi yönünde yapısal dönüşümler gerçekleştirirken açık ekonomi ve açık toplumu inşa konusunda geniş bir vizyonu olan, sıra dışı, kendisini milletinin hizmetkârı olarak gören son derece tutkulu bir dönüşümcü liderdir. Türkiye’nin geleceğini görebilmek için Özal’ın yaptıklarını ve yapamadıklarını iyi anlamak gerekiyor. Özal, “Çağ atlıyoruz”, “dünyanın model ülkesi” olduk, “21. asır Türklerin asrı olacaktır” şeklindeki mesajlarıyla Türk milletine müthiş bir güven duygusu, umut ve geleceğe yönelik iyimserlik aşılamıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin sorunlarını ve zamanın ruhunu doğru okuyan bir dönüşümcü lider olarak Özal incelenmektir
Turgut Özal, Değişim, Dönüşümcü Lider, 21. Yüzyıl Türk Asrı
 • AKTAN, Coşkun C. (1999), “Turgut Özal: Liberal Reformist Miydi?”, Yeni Türkiye, 99/25.
 • AKTAN, Coşkun C. (1993), “Siyaset, Devleti Yozlaştırma Sanatı Olmaktan Çıkarılmalı”, Sabah Gazetesi, 30 Kasım 1993.
 • AKTAN, Coşkun C. (1988), “Reaganomics, Thatcherism ve Özal Ekonomisi”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Ekim.
 • AKYOL, Taha (1993), “Bir Radyum Söndü”, Ne Dediler, (Der. M. Nuroğlu), İstanbul: Sebil Yay.
 • ALTAN, Mehmet (2012), Cami Kışla Parantezinde Türkiye, İstanbul: Hemen Kitap.
 • ALTAN, Mehmet (1993), “Güle Güle Sevgili Cumhurbaşkanım”, Sabah Gazetesi, 23 Nisan 1993.
 • ALTAN, Çetin (1993), “Özal’ın Yaptığı Son Sürpriz”, Sabah Gazetesi, 18 Nisan 1993.
 • BARLAS, Mehmet (1994), Turgut Özal’ın Anıları, İstanbul: Sabah Kitapları.
 • BARLAS, Mehmet (1993), “Vizyondan Vazgeçtik...Kör Olmayan Adam Arıyoruz ”, Sabah Gazetesi, 27 Mayıs 1993.
 • BARLAS, Mehmet (1993), Bütün Yönleriyle Özal ve Dönemi (1983-1993), İstanbul: Tempo Kitapları-2.
 • BAŞBAKANLIK (1987), Dış Basında Türkiye 1977-1987, Ankara: Başbakanlık Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.
 • BAŞBAKANLIK (1989), Başbakan Turgut Özal’ın TBMM Grup-MKYK ve Siyasi Konuşmaları (31.12.1998-31.10.1989),
 • Ankara: Başbakanlık Basımevi. BİRAND, M.A. (1993), “Eğer Uygar Bir Toplum Olsaydık Özal Kurtulurdu”, Sabah Gazetesi, 19 Nisan 1993.
 • BOZKURT, Veysel (2001), “Geleceğin Toplumu, Dönüşümcü Liderlik ve Turgut Özal”, <veyselbozkurt.com/wp- content/.../01/Turgut-Özal-Güncelleştirilmiş.doc>, (27.08.2014).
 • CEMAL, Hasan (1990), Özal Hikayesi, İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • ÇALIK, Mustafa (1993), “Özal’ın Ardından Geleceğe Bakış”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı:22, Bahar-93.
 • ÇANDAR, Cengiz (1993), “Heyhat, Beni Yine Yanıltmadı ”, Sabah Gazetesi, 18 Nisan 1993.
 • ÇANDAR, Cengiz (2002), “Bulunmaz Eşin”, Yeni Şafak, <http://yenisafak.com.tr/arsiv/2002/nisan/18/ccandar.html>, (02002).
 • ÇELEBİ, Işın (2013), Türkiye’nin Dönüşüm Yılları Yeniden Öğrenme Zamanı, İstanbul: ALFA Yayınları.
 • ÇETİNER, Seynur (1995), “Karizmatik Liderin Politik Mirası Nasıl Paylaşılacak? Politikada Özal Rüzgarları Mı?”, Nokta, 23- 29 Nisan 1995.
 • DERVİŞ, Kemal; ASKER, S.; IŞIK, Y. (2006), Kemal Derviş Anlatıyor: Krizden Çıkış ve Çağdaş Sosyal Demokrasi, İstanbul: Doğan Kitap.
 • DONAT, Yavuz (1987), Özallı Yıllar 1983-1987, İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • EP (1993), Yeni Bir Döneme Doğru: Özal Kime Ne Miras Bıraktı?, 25-Nisan-2 Mayıs 1993.
 • ER, Rahim (2003), Örsteki Ülke Türkiye, İstanbul: BKY.
 • GÖKMEN, Yavuz (1993), “Değişim Rüzgarları Eserken”, Bütün Yönleriyle Özal ve Dönemi, İstanbul: Hürriyet Ofset AŞ. Tempo Yayınları.
 • GÖKMEN, Yavuz (1992), Özal Sendromu, Ankara: V Yayınları.
 • GÜRELİ, Nail (1994), Gerçek Tanık Korkut ÖZAL Anlatıyor, İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • HAMMER, Michael; CHAMPY, James (1994), Değişim Mühendisliği, (Çev. Sinem GÜL), İstanbul: Sabah Kitapları.
 • İLHAN, Atttila (1972), Hangi Batı-Anılar ve Acılar, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • İZMİRLİ, Resul (2004), “Turgut Özal Unutulur Mu?”, Türkiye,
 • < http://www.turkiyegazetesi.com.tr/resul-izmirli/202058.aspx>, (18.04.2004).
 • İZMİRLİ, Resul (2012), “Rüzgâr Anadolu’dan Esiyor”, Türkiye,
 • < http://www.turkiyegazetesi.com.tr/resul-izmirli/525732.aspx>, (25.02.2012).
 • KARDÜZ, Ali Rıza (1994), “Değişime Direnenler”, Sabah Gazetesi, 4 Ocak 1994.
 • KENNEDY, Paul (1995), Yirmi Birinci Yüzyıla Hazırlanırken, (Çev. Fikret ÜÇCAN), Ankara:Türkiye İş Bankası Yay. No.:340/42.
 • KIRAÇ, Can (2004), Anılar Olaylar, İstanbul: APA Yayıncılık.
 • KOÇAK, Huzeyme Y. (2014), “Mankurtluk Külahı Üzerine”,
 • < http://www.tarihgazetesi.org/index.php/kitap/793-mankurtluk-kuelah>, (25.07.2014).
 • KOHEN, S. (1993), “Alem Bizi Daha Büyük Görüyor, Milliyet’ten”, Ne Dediler (Der. M. Nuroğlu), İstanbul: Sebil Yay.
 • KOZLU, Cem (1994), Türkiye Mucizesi İçin.. Vizyon arayışları ve Asya Modelleri, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • LİVANELİ, Z. (1993), “Resmi İdeolojiye Karşı Çıkan Cumhurbaşkanı”, Sabah Gazetesi, 19 Nisan 1993.
 • LOOSS, Wolfgang (1995), “Vizyonların Toplumsal Uygulamaya Geçirilmesi: Bir Yönetim Görevi”, Vizyon Yönetimi, Ullrich
 • Solmann, Roderich Heinze, İstanbul: Evrim Yayınları. MIDDLE EAST REVIEW (1983), “Özal’s Pledges and Plans”, Middle East Review: The International Monthly News Magazine, 5, (5), 60:9.
 • ÖNİŞ, Ziya (2004), “Turgut Ozal and his Economic Legacy: Turkish Neo-Liberalism in Critical Perspective”, Middle Eastern
 • Studies, Vol.40, No.4, July 2004, pp.113 – 134.
 • ÖYMEN, Altan (1993), “O’nu Arayacağız”, Milliyet Gazetesi, 18 Nisan 1993.
 • ÖZAL, Turgut (1993), Değişim Belgeleri (1979-1992), İstanbul: Kazancı Matbaacılık.
 • ÖZAL, Turgut (1992), Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın İş Dünyası Vakfı Toplantısı’ndaki Konuşmaları, Türkiye’de Gerçekleşen
 • Büyük Değişim (İkinci Değişimin Hedefi 15 İleri Batı Ülkesinin Arasına Katılmak), 2 Ekim 1992, İstanbul-Conrad Otel, Ankara:
 • Başbakanlık Basımevi. ÖZAL, Turgut (1992), Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın III. İzmir İktisat Kongresi’ndeki Konuşmaları, 4 Haziran 1992.
 • ÖZAL, Turgut (1992a), Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Marmara Kulübü Toplantısındaki Konuşmaları-Geleceğe Bakış
 • Değişim, (İstanbul- 16 Ekim 1992), The Marmara Oteli Ankara: Başbakanlık Basımevi.
 • ÖZAL, Turgut (1992b), Türkiye’nin Stratejik Öncelikleri, (İstanbul-5 Kasım 1991), The Marmara Oteli, Ankara: Başbakanlık Basımevi.
 • ÖZAL, Turgut (1990), Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 2000’li Yıllara Doğru Konulu Konuşmaları, Bilgisayar Kongresi
 • (İstanbul, 28 Mayıs 1990), Atatürk Merkezî, Ankara: Başbakanlık Basımevi.
 • ÖZAL, Turgut (1982), İzmir II. İzmir İktisat Kongresi’ndeki Konuşmaları, 7 Kasım 1981, İzmir.
 • ÖZTUNA, Yılmaz (1994), “Özal’ı Anarken, Vefatından Sonra Bütün Piramit ve Dengelerin Alt Üst Olduğu Büyük Devlet
 • Adamı”, Türkiye, 17 Nisan 1994.
 • ÖZDEMİR, Hikmet (2014), Turgut Özal Biyografi, İstanbul: Doğan Kitap
 • ÖZKÖK, Ertuğrul (1993), “Elveda Büyük İhtilalci”, Hürriyet Gazetesi, 18 Nisan 1993.
 • PAKDEMİRLİ, Ekrem (1993), Yabancı Basında Cumhurbaşkanı Özal’ın Ölümü, Ankara.
 • TAMER, Rauf (1993), “O’nu Uğurlarken”, Hürriyet Gazetesi, 22 Nisan 1993.
 • TARA, Şarık (2013), Sınırların Ötesinde, İstanbul: Doğan Kitap.
 • TBMM (2011), “On Sekizinci Dönem Altıncı Yasama Yılı I. Birleşim (1 Eylül 1991 Pazar), Cumhurbaşkanı Özal’ın Açılış
 • Konuşması”, Tarihe Düşülen Notlar–1,Yasama Yılı Açılışlarında Cumhurbaşkanlarının Konuşmaları – 2 (1 Eylül 1990 - 1 Ekim 2011), Ankara: TBMM Basımevi, Aralık 2011, < http://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/yayinlar.htm>, (7.09.2014).
 • TUNCER, Acar (1987), Turgut Özal Modern Türkiye’nin Mimarı, İzmir: Doğruluk Matbaası.
 • TUNCER, Acar (1991), Özal Dönemi ve Çankaya Metodolojisi, İzmir:Doğruluk Matbaacılık.
 • TOROĞLU, Erman (2012), “Özal Öldü Maçı Oynatmayın”, Hürriyet, <http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22256506.asp>, 29 Aralık 2012.
 • TÜRKİYE GAZETESİ (1993), Turgut Özal İlavesi, 17 .04.1993.
 • TÜRKKAN, Erdal (1996), Ekonomi ve Demokrasi, Ankara: Turhan Kitabevi
 • ULUENGİN, H. (1993), “Artık Yazabilirim”, Hürriyet Gazetesi, 18 Nisan 1993.
 • ULUGAY, Osman (1993), “Özal’ın Mirası”, Sabah Gazetesi, 21 Nisan 1993.
 • ULUSAL ENERJİ FORUMU (2008), Ali Coşkun Biyografi, Sürdürülebilir Yaşam Ödülü-2008, İstanbul: UEF.
 • URAS, Göngör (1993), Ekonomide Özallı Yıllar 1980-1990, İstanbul: AFA 21. Yüzyıl Doğru Dizisi.
 • YALÇINTAŞ, Nevzat (2014), Türkiye’yi Yükselten Yıllar Hatıralar, İstanbul: İşaret Yayınları.
 • YAŞAR, Abdullah (2007), Yeter Söz Milletin, İstanbul: Popüler Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Resul İZMİRLİ

Author: Ramazan GÖKBUNAR

Author: Buğra ÖZER

Dates

Publication Date: June 20, 2015

Bibtex @ { dpusbe65998, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL}, key = {cite}, author = {İZMİRLİ, Resul and GÖKBUNAR, Ramazan and ÖZER, Buğra} }
APA İZMİRLİ, R , GÖKBUNAR, R , ÖZER, B . (2015). 24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65998
MLA İZMİRLİ, R , GÖKBUNAR, R , ÖZER, B . "24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65998>
Chicago İZMİRLİ, R , GÖKBUNAR, R , ÖZER, B . "24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL AU - Resul İZMİRLİ , Ramazan GÖKBUNAR , Buğra ÖZER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 42 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL %A Resul İZMİRLİ , Ramazan GÖKBUNAR , Buğra ÖZER %T 24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 42 %R %U
ISNAD İZMİRLİ, Resul , GÖKBUNAR, Ramazan , ÖZER, Buğra . "24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (June 2015): 0-0.
AMA İZMİRLİ R , GÖKBUNAR R , ÖZER B . 24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.
Vancouver İZMİRLİ R , GÖKBUNAR R , ÖZER B . 24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.