Year 2019, Volume 7, Issue 3, Pages 1686 - 1697 2019-07-31

Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi

SERTAÇ KAYA [1] , Engin Eroğlu [2] , Mehmet Kıvanç Ak [3] , Şemsettin Kulaç [4] , Bilal Çetin [5] , Alperen Meral [6] , Tuba Gül Doğan [7] , Nermin Başaran [8] , Harun Aydın [9]

9 31

Türkiye bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin bir doğal bitki örtüsüne sahiptir. Yüksek çeşitlilikteki doğal bitki örtüsü içerisinde yer alan birçok ağaç, çalı ve otsu karaktere sahip bitki türleri bulunmaktadır. Doğal bitki türleri bulundukları coğrafyada kullanıldıklarında yöre koşullarına en iyi adapte olabilen türler olmaktadırlar. Peyzaj mimarlığı uygulamalarında bakım maliyetlerinin azaltılması, sağlıklı bir bitki dokusu sağlanması, yerel çevreye uyum, çevre kalitesinin iyileştirilmesi gibi nedenlerle doğal türlerin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de özellikle doğal kaynak yönetimleri açısından yaşam birliktelikleri son derece önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle Batı Karadeniz bölgesi gerek içermiş olduğu tür zenginliği ve gerekse de yaşam birliktelikleri çeşitliliği ile dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Düzce Kent Merkezi çevresinde envanteri çıkarılmış olan endemik bitki türleri mevsimsel olarak gözlemlenmiş ve bu bitkilerin estetik ve fonksiyonel yönden kentsel alanlarda yapılacak olan peyzaj tasarımlarında değerlendirilme olanakları saptanmıştır. 

Doğal bitki, Düzce, Endemik bitki, Mevsimsel Değişim Potansiyeli
 • [1] H. Köse, “Ege Bölgesinde doğal olarak yetişen bazı süs ağaç ağaççık ve çalı tohumlarının çimlendirme yöntemleri üzerinde araştırmalar”, Doktora tezi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 1997.
 • [2] M. Sarıbaş, “Batı Karadeniz Bölgesinde doğal olarak yetişen odunsu süs bitkileri”, I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Yalova, Türkiye, 1998, ss. 44-50.
 • [3] M. Topay, Z. Kaya, “Bartın-Amasra florasındaki bazı otsu süs bitkilerinin peyzaj değerlerinin saptanması ve kentsel mekanlarda kullanım olanakları”, I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, s: 74-82,Yalova.
 • [4] B. Deniz, U. Şirin, “Samson Dağı Doğal Bitki Örtüsünün Otsu Karakterdeki Bazı Örneklerinden Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Yararlanma Olanaklarının İrdelenmesi”, ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 2, s. 2, ss. 5 – 12, 2005.
 • [5] B. Bekci, M. Var, G. Taşkan, “Bitkilendirme Tasarım Kriterleri Bağlamında Doğal Türlerin Kentsel Boşluk Alanlarında Değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye”, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 14, s. 1, ss. 113-125, 2013.
 • [6] M. E. Barış, “Yeşil alan uygulamalarında doğal bitki örtüsünden yeterince yararlanıyor muyuz?” II. Ulusal Süs Bitkileri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, ss. 91-95. 2002.
 • [7] C. Bilgili, N. Öner, İ. Aytaş,” Çankiri ili parklarının bitkisel peyzaj tasarımında kullanılan doğal ağaç türlerinin belirlenmesi”, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, ss. 786-795, 2014.
 • [8] M. Atik, O. Karagüzel, “Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Su Tasarrufu Olanakları ve Süs Bitkisi Olarak Doğal Türlerin Kullanım Önceliği”, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yayını, s. 15, ss. 9-12, 2007.
 • [9] E. C. Özhatay, “Türkiye’nin peyzajda kullanılabilecek bazı doğal bitkileri”, Yüksek Lisans tezi, Çevre Bilimleri Bölümü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2009.
 • [10] I. Altman, E. J. Wohlwill, Behavior and the natural environment, New York, USA: Plenum Press, 1983.
 • [11] L. J. Nasar, Environmental Aesthetics (Theory, Research and Applications), Cambridge, USA: Cambridge University Press, 1988.
 • [12] E. E. Tarakçı, M.E. Alpak, “Mevsimsel Bitki Görünümlerinin Tercih Ve Algısal Farklılıklarının Belirlenmesi”, Uluslararası Bilimler Araştırma Dergisi, c. 3, s. 1, ss. 145-154, 2018.
 • [13] İ. Aslanboğa, Bitkilendirmenin İlkeleri, İzmir, Türkiye, T.C. Orman Bakanlığı Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayını, 2002.
 • [14] E. Eroğlu, C. Acar, “Trabzon ve Yakın Çevresi Bazı Yayla Alanlarındaki Alpin Bitkiler ve Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanım Potansiyelleri”, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, c. 5, s. 1, ss. 42-59, 2009.
 • [15] A. Gül, H. Özçelik, Ö. F. Uzun, “Isparta Yöresindeki Bazı Doğal Yerörtücü Bitkilerin Adaptasyonu ve Özellikleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 16, s. 2, ss. 133-145, 2012.
 • [16] Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü IX Bölge Müdürlüğü Duzce Şube Müdürlüğü, Duzce İli Flora (Damarlı Bitkiler), Fauna (Kuşlar, Memeliler, Çiftyaşarlar, Sürüngenler, İçsu Balıkları) ve Habitat/ Ekosistem İzleme İşi Projesi Raporu, 2015.
 • [17] N. Aksoy, N. G. Özkan, S. Aslan, N. Koçer, “Düzce ili botanik tarihi araştırmaları”, 2. Uluslararası Düzce Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Düzce, Türkiye, ss. 409-421, 2015.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7391-0492
Author: SERTAÇ KAYA (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1777-8375
Author: Engin Eroğlu
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2671-1575
Author: Mehmet Kıvanç Ak
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8398-3246
Author: Şemsettin Kulaç
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2071-6674
Author: Bilal Çetin
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6714-7187
Author: Alperen Meral
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2114-2334
Author: Tuba Gül Doğan
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6482-2076
Author: Nermin Başaran
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6211-7912
Author: Harun Aydın

Dates

Publication Date: July 31, 2019

Bibtex @research article { dubited551678, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {Duzce University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1686 - 1697}, doi = {10.29130/dubited.551678}, title = {Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {KAYA, SERTAÇ and Eroğlu, Engin and Ak, Mehmet Kıvanç and Kulaç, Şemsettin and Çetin, Bilal and Meral, Alperen and Doğan, Tuba Gül and Başaran, Nermin and Aydın, Harun} }
APA KAYA, S , Eroğlu, E , Ak, M , Kulaç, Ş , Çetin, B , Meral, A , Doğan, T , Başaran, N , Aydın, H . (2019). Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7 (3), 1686-1697. DOI: 10.29130/dubited.551678
MLA KAYA, S , Eroğlu, E , Ak, M , Kulaç, Ş , Çetin, B , Meral, A , Doğan, T , Başaran, N , Aydın, H . "Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019): 1686-1697 <http://dergipark.org.tr/dubited/issue/46290/551678>
Chicago KAYA, S , Eroğlu, E , Ak, M , Kulaç, Ş , Çetin, B , Meral, A , Doğan, T , Başaran, N , Aydın, H . "Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019): 1686-1697
RIS TY - JOUR T1 - Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi AU - SERTAÇ KAYA , Engin Eroğlu , Mehmet Kıvanç Ak , Şemsettin Kulaç , Bilal Çetin , Alperen Meral , Tuba Gül Doğan , Nermin Başaran , Harun Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29130/dubited.551678 DO - 10.29130/dubited.551678 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1686 EP - 1697 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.551678 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.551678 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Duzce University Journal of Science and Technology Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi %A SERTAÇ KAYA , Engin Eroğlu , Mehmet Kıvanç Ak , Şemsettin Kulaç , Bilal Çetin , Alperen Meral , Tuba Gül Doğan , Nermin Başaran , Harun Aydın %T Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 7 %N 3 %R doi: 10.29130/dubited.551678 %U 10.29130/dubited.551678
ISNAD KAYA, SERTAÇ , Eroğlu, Engin , Ak, Mehmet Kıvanç , Kulaç, Şemsettin , Çetin, Bilal , Meral, Alperen , Doğan, Tuba Gül , Başaran, Nermin , Aydın, Harun . "Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 3 (July 2019): 1686-1697. https://doi.org/10.29130/dubited.551678
AMA KAYA S , Eroğlu E , Ak M , Kulaç Ş , Çetin B , Meral A , Doğan T , Başaran N , Aydın H . Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi. DUBİTED. 2019; 7(3): 1686-1697.
Vancouver KAYA S , Eroğlu E , Ak M , Kulaç Ş , Çetin B , Meral A , Doğan T , Başaran N , Aydın H . Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(3): 1697-1686.