Year 2014, Volume 6, Issue 2, Pages 36 - 50 2013-12-01

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE REFORM: SERBESTLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME

Coşkun Can Aktan [1] , İstiklal Yaşar Vural [2]

156 405

Haberleşme hizmetleri çok uzun yıllar boyunca dünyanın pek çok ülkesinde kamu mülkiyeti ve kontrolü altında sunulmuştur. 1980’li yılların başlarına değin posta ve telekomünikasyon hizmetlerinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen tamamında “devlet monopolü” varlığını sürdürmekteydi. Ancak 1980 sonrasındaki süreç içerisinde pek çok altyapı hizmetlerinde olduğu gibi haberleşme hizmetlerinde de serbestleşme, rekabete açılma, deregülasyon ve özelleştirme vs. uygulamalar gündemde bulunmaktadır. Bu çalışmada telekomünikasyon hizmetlerinde ortaya çıkan yeni gelişmeler ve trendler ortaya konulmaktadır.

Haberleşme hizmetleri, telekomünikasyon hizmetleri, monopolizasyon, serbestleşme
  • Aktan, Coşkun Can, Posta ve Telekomünikasyon Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme (1993), Ankara: T. Haber-İş Sendikası Yayınları, No 7. Bortolotti, Bernardo, Juliet D’Souza, Marcella Fantini ve William L. Megginson (2002), “Privatization and the Sources of Performance Improvement in the Global Telecommunications Industry”, Telecommunications Policy, 26, ss.243-268. Cave, Martin ve Robert W. Crandall-Eds. (2001), Telecommunications Liberalization on Two Sides of the Atlantic, Washington, DC: AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies. De Bijl, Paul ve Martin Peitz-Eds., (2003), Regulation and Entry into Telecommunications Markets, West Nyack, NY:Cambridge University Press. Fink, Carsten, Aaditya Mattoo ve Randeep Rathindran (2003), “An Assessment of Telecommunications Reform in Developing Countries”, Information Economics and Policy, 15, ss.443-466. Gao, Ping ve Kale Lyytinen (2001), “Telecommunications in Transition: The Chinese Experience in the International Context”, in: (Gerald Grant-Ed., Managing Telecommunications and Networking in the 21st Century: Issues and Trends, ), Hershey PA: Idea Group Publishing. Hulsink, Willem (1998), Privatization and Liberalization in European Telecommunications: Comparing Britain, The Netherlands and France, Florance, KY: Routledge. İçöz, Özge (2003), Telekomünikasyon Sektöründe Regülasyon ve Rekabet, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi No:16, Ankara:Rekabet Kurumu. Levi-Faur, David (2003), “New Regimes, New Capacities: The Politics of Telecommunications Nationalizations and Liberalization”, (Linda Weiss-Ed., States in the Global Economy: Bringing Domestic Institutions Back in, içinde), West Nyack, NY: Cambridge University Pres, ss.161-179. Li, Wei ve Lixin Colin Xu (2002a), “The Political Economy of Privatization and Competition: Cross-Country Evidence from the Telecommunications Sector”, Journal of Comparative Economics, 30, ss.439-462. Li, Wei ve Lixin Colin Xu (2002b), Liberalization and Performance in the Telecommunications Sector around the World, Working Paper, Washington, DC: The World Bank. Noam, E. Ve L. Caby (1994), “Telecommunications Strategies in the Developed World”, (C. Steinfield, J. Baver ve L. Caby, Eds., Telecommunications in Transition: Policies, Services and Technologies in the European Community, içinde), London: Sage Publications. Roseman, Daniel (2003), “Domestic Regulation and Trade in Telecommunications Services: Experience and Prospects under the GATS”, (Pierre Sauve ve Aaditya Mattoo, Eds., Domestic Regulation and Services Trade Liberalization, içinde), Cary, NC: Oxford University Pres, ss.83-107. WEF (2003), Global Information Technology Report (2002-2003), New York: Oxford University Pres for World Economic Forum.
Journal Section Articles
Authors

Author: Coşkun Can Aktan

Author: İstiklal Yaşar Vural

Dates

Publication Date: December 1, 2013

Bibtex @research article { ebd332440, journal = {Ekonomi Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-8020}, eissn = {1309-8020}, address = {Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {36 - 50}, doi = {}, title = {TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE REFORM: SERBESTLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME}, key = {cite}, author = {Aktan, Coşkun Can and Vural, İstiklal Yaşar} }
APA Aktan, C , Vural, İ . (2013). TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE REFORM: SERBESTLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 6 (2), 36-50. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ebd/issue/4864/332440
MLA Aktan, C , Vural, İ . "TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE REFORM: SERBESTLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME". Ekonomi Bilimleri Dergisi 6 (2013): 36-50 <http://dergipark.org.tr/ebd/issue/4864/332440>
Chicago Aktan, C , Vural, İ . "TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE REFORM: SERBESTLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME". Ekonomi Bilimleri Dergisi 6 (2013): 36-50
RIS TY - JOUR T1 - TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE REFORM: SERBESTLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME AU - Coşkun Can Aktan , İstiklal Yaşar Vural Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ekonomi Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 50 VL - 6 IS - 2 SN - 1309-8020-1309-8020 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ekonomi Bilimleri Dergisi TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE REFORM: SERBESTLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME %A Coşkun Can Aktan , İstiklal Yaşar Vural %T TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE REFORM: SERBESTLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME %D 2013 %J Ekonomi Bilimleri Dergisi %P 1309-8020-1309-8020 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Aktan, Coşkun Can , Vural, İstiklal Yaşar . "TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE REFORM: SERBESTLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME". Ekonomi Bilimleri Dergisi 6 / 2 (December 2013): 36-50.
AMA Aktan C , Vural İ . TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE REFORM: SERBESTLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 2013; 6(2): 36-50.
Vancouver Aktan C , Vural İ . TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE REFORM: SERBESTLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 2013; 6(2): 50-36.