Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 27 - 34 2019-03-27

EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİNDE “BÖCEK” METAFORU

Mustafa KARABULUT [1]

58 117

EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİNDE “BÖCEK” METAFORU

 

 

ÖZ

İnsanın temel sorunları arasında yalnızlık, yabancılaşma ve varoluşunu gerçekleştirememe gelir. Bu durum sadece psikolojinin değil, felsefenin de önemli bir ilgi alanına girer. Özellikle Heidegger, Nietzsche, Sartre, Jaspers gibi düşünürler, kişinin varoluşuna dair önemli bulgular ortaya çıkarırlar. Varoluşunu gerçekleştiremeyen kişi depresyona sürüklenir. Kimlik bunalımı ile karşı karşıya kalan kişi, hiçleşmeye doğru gider. İçe kapanan, çevresinde olup bitenlere ilgisiz kalan, bir noktadan sonra otomatlaşan insan, benlik parçalanması, kimlik sorunsalı yaşayabilir. İç ve dış dünyayla problemler yaşayan kişi, hiçliğe doğru gider ve kendisini bir böcek olarak görmeye başlar. Özellikle modernizmin etkisiyle de yalnızlaşan ve yabancılaşan kişi, kendisini anlamsız bulabilir, nihilist bir yapıya bürünebilir, hatta bilinçaltında veya bilincinde değişime/dönüşüme uğrayabilir.

Edip Cansever, birçok şiirinde bireyin “çürümüşlük”, “atılmışlık”, “hiçlik” ve “yalnızlık” taraflarına yer verir. Onun şiir karakterleri iletişimsizlik, yalnızlık ve mutsuzluk içerisinde kıvranan depresif kişiler olup yer yer nihilist bir yapı gösterirler. Cansever, bireyin iç dünyasındaki çatışmalarını, kimlik çatışmalarını, onun acı ve sıkıntı üreten ruhsal durumu üzerinde yoğunlaşır. Onun şiir karakterleri genel olarak iletişimsizlik, yalnızlık ve mutsuzluk içerisinde kıvranan depresif kişiler olup yer yer nihilist bir yapı gösterirler. Bazı karakterler ruhi anlamda dönüşüm göstererek kendilerini böceğe benzetirler. Bu çalışmada amaç, Edip Cansever’in şiirlerindeki hiçleşme ve böcekleşme meselesini metaforik bağlamda ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: Edip Cansever, böcekleşme, hiçlik, kimlik problemi.

 

THE METAPHOR OF “İNSECT” IN EDİP CANSEVER'S POEMS

ABSTRACT
Among the basic problems of human beings are loneliness, alienation and inability to realize its existence. This situation is not only of psychology, but also of philosophy. In particular, thinkers like Heidegger, Nietzsche, Sartre, Jaspers reveal important findings about one's existence. The person who cannot realize his existence is dragged into depression. Faced with the identity crisis, the person goes towards the annihilation. The person who closes, closes, is irrelevant to what is going on around him, automates after a point, he can experience the fragmentation of identity, the problem of identity. The person, who has problems with the inner and outer world, goes towards nothing and starts to see himself as an insect. Especially the person who is alienated by the influence of modernism, can find himself meaningless, take a nihilistic structure, and may even undergo a change / transformation in his subconscious or consciousness.


In his many poems, Edip Cansever refers to the individual's “rottenness”, “thrownness”, “nothingness” and “loneliness inde. His poetic characters are depressive in communication, loneliness and unhappiness, and they occasionally show a nihilistic structure. Cansever focuses on the individual's inner world conflicts, identity conflicts, her mental state producing suffering and distress. His poetry characters are depressive in general, lack of communication, loneliness and unhappiness and occasionally show a nihilistic structure. Some characters have transformed themselves into a spirit, transforming themselves into beetles. The aim of this study is to discuss the issue of the process of insemination and insects in the poems of Edip Cansever in a metaphoric context.
Keywords: Edip Cansever, insects, nothingness, identity problem.

 

Edip Cansever, böcekleşme, hiçlik
  • Cansever, Edip (2008), Sonrası Kalır I, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
  • Cansever, Edip (2008), Sonrası Kalır II, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
  • Karabulut, Mustafa (2013), Edip Cansever Şiiri-Psikanalitik Bir İnceleme, Ankara: Öncü Kitap Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Literary Reviews
Journal Section MAKALELER
Authors

Author: Mustafa KARABULUT (Primary Author)
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { eeder518838, journal = {Edebi Eleştiri Dergisi}, issn = {2602-4616}, address = {Abdulhakim TUĞLUK}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {27 - 34}, doi = {10.31465/eeder.518838}, title = {EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİNDE “BÖCEK” METAFORU}, key = {cite}, author = {KARABULUT, Mustafa} }
APA KARABULUT, M . (2019). EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİNDE “BÖCEK” METAFORU. Edebi Eleştiri Dergisi, 3 (1), 27-34. DOI: 10.31465/eeder.518838
MLA KARABULUT, M . "EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİNDE “BÖCEK” METAFORU". Edebi Eleştiri Dergisi 3 (2019): 27-34 <http://dergipark.org.tr/eeder/issue/44173/518838>
Chicago KARABULUT, M . "EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİNDE “BÖCEK” METAFORU". Edebi Eleştiri Dergisi 3 (2019): 27-34
RIS TY - JOUR T1 - EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİNDE “BÖCEK” METAFORU AU - Mustafa KARABULUT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31465/eeder.518838 DO - 10.31465/eeder.518838 T2 - Edebi Eleştiri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 34 VL - 3 IS - 1 SN - 2602-4616- M3 - doi: 10.31465/eeder.518838 UR - https://doi.org/10.31465/eeder.518838 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Edebi Eleştiri Dergisi EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİNDE “BÖCEK” METAFORU %A Mustafa KARABULUT %T EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİNDE “BÖCEK” METAFORU %D 2019 %J Edebi Eleştiri Dergisi %P 2602-4616- %V 3 %N 1 %R doi: 10.31465/eeder.518838 %U 10.31465/eeder.518838
ISNAD KARABULUT, Mustafa . "EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİNDE “BÖCEK” METAFORU". Edebi Eleştiri Dergisi 3 / 1 (March 2019): 27-34. https://doi.org/10.31465/eeder.518838