ISSN: 2602-4616
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Abdulhakim TUĞLUK

2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Bilgilendirme

20611

iThenticate Taraması

Mayıs 2018 itibariyle dergimize gönderilen makaleler iThenticate taramasından geçirilmektedir.

ithenticate-button-sm-white.jpg?t=1526200994534

Bilgilendirme

5bd95eb5f3a21.jpg

DERGİPARK bünyesinde faaliyet gösteren Edebî Eleştiri Dergisi (Journal of Literary Criticism) hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz, hem ulusal ölçekli TR DİZİN'de hem de uluslararası ölçekli MLA'da taranmaktadır.