Edebi Eleştiri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2602-4616 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Abdulhakim TUĞLUK |

KIYMETLİ ARAŞTIRMACILAR!

MART 2019 3(1) SAYISI İÇİN YAZI KABULÜ SONA ERMİŞTİR. EKİM 2019 3(2) SAYISI ve ELEŞTİRİ KURAMLARI ÖZEL SAYISI İÇİN YAZI GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

Edebi Eleştiri Dergisi

ISSN 2602-4616 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Abdulhakim TUĞLUK |
Kapak Resmi

KIYMETLİ ARAŞTIRMACILAR!

MART 2019 3(1) SAYISI İÇİN YAZI KABULÜ SONA ERMİŞTİR. EKİM 2019 3(2) SAYISI ve ELEŞTİRİ KURAMLARI ÖZEL SAYISI İÇİN YAZI GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

ELEŞTİRİ KURAMLARI ÖZEL SAYISI


      Eleştiri Kuramları Özel Sayısı

Kıymetli Hocam,

2017’de yayın hayatına merhaba diyen Edebî Eleştiri Dergisi, siz değerli araştırmacıların edebiyat eleştirisi alanında yaptığı bilimsel çalışmaları titizlikle hakem sürecinden geçirdikten sonra yayımlamaktadır. Yılda iki defa Mart ve Ekim aylarında yayımlanan Edebî Eleştiri Dergisi’nin temel prensibi, edebiyat eleştirisine katkı sağlayacak nitelikli çalışmalar yayımlamaktır. Bu doğrultuda Edebî Eleştiri ailesi olarak Türk edebiyatında eleştirinin seyri ile ilgili özel sayılara yer vermek niyetindeyiz. Dergimizin ilk özel sayısını Eleştiri Kuramları konu başlığı ile Eylül 2019’da yayımlamayı planlamaktayız.


Özellikle 1980’den sonra farklı eleştiri kuramlarına başvuran eleştirmenler Türkiye’de edebiyat eleştirisinin çeşitlenmesini ve zenginleşmesini sağlamışlardır. Eleştiri kuramları, eleştirinin sorunları ve yeni eleştiri yaklaşımlarının ele alındığı özel bir sayının bu alanda var olan eksikliği kısmen gidereceği kanaatindeyiz. Yayımlamayı düşündüğümüz özel sayıda sizin kıymetli kaleminize yer vermekten şeref duyacağız. Aşağıda belirtilen konu başlıkları çerçevesinde ya da özel sayı kapsamına giren sizin uygun göreceğiniz bir konudaki çalışmanızı en geç 15 Ağustos 2019 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/eeder adresinden göndermenizi istirham etmekteyiz. Şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Konu Başlıkları:

-Edebiyat Eleştirisinin Temel Sorunları

-Eleştiri Kuramlarının Gelişim Seyri

-Eleştiri Kuramlarının Ardındaki Felsefe

-Eleştiri Kuramları ile Diğer Disiplinler/Bilim Dalları Arasındaki İlişki

-Eleştiri Kuramları (Yapısalcılık, Yapısöküm, Alımlama Estetiği, Yeni Tarihselcilik, Marksist Eleştiri, Hermeneutik, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Göstergebilim, Akademik Eleştiri)

-Eleştiri Kuramlarının Türk Edebiyatına Olan Yansımaları.
                                                                                                                                  iThenticate Taraması

Mayıs 2018 itibariyle dergimize gönderilen makaleler iThenticate taramasından geçirilmektedir.

ithenticate-button-sm-white.jpg?t=1526200994534