Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 57 - 73 2019-03-27

CANAN TAN’IN TÖRE EKSENLİ İKİ ROMANINDA DÜZENİN KORUYUCULARI

Mustafa YİĞİTOĞLU [1]

41 144

Edebî eserler, muhtevalarına göre bireysel veya toplumsal birçok sorunun geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir. Bir romanda, şiirde ya da denemede ele alınan husus, okurda farkındalık oluşturarak ön yargıları ve mevcut algıları değiştirebilir. Aynı şekilde okurun, daha önce fikir sahibi olmadığı bir hususta ön bilgi edinmesine yardımcı olabilir. Bireysel konulardan ziyade toplumsal sorunlara değinen edebî eserler, aynı zamanda birer sosyolojik belge niteliğindedir. Eserlere konu olan meseleler, toplumun önemli bir kesimini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilir. Sahip olduğu geniş anlatım imkânıyla romanlar, bu bağlamda hem Türk edebiyatında hem de dünya edebiyatında çocuk haklarından sürgünlere kadar birçok konuyu ele almıştır.

2000’li yıllarda ve sonrasında yayımladığı romanlarla Canan Tan, süregelen bazı sosyal sorunları gündemine alır. Yazarın deneyim ve gözlemlerinden de istifade ederek kaleme aldığı romanlarda çeşitli konular işlenir. Bunlardan Piraye ile Pembe ve Yusuf, töre unsurlarının yoğun bir şekilde ele alındığı romanlar olarak dikkatleri çeker.

Bu çalışmada, Canan Tan’ın Piraye ile Pembe ve Yusuf romanlarında törelerin ne şekilde uygulandığı ve bu uygulamalarda etkin olan kişilerin hangi kaygıları taşıdığı incelenmiştir. Daha çok olumsuz örnekler üzerinde durulmuş ve bazı törelerin insanları nasıl mağdur ettiği, metinlerden hareketle izah edilmeye çalışılmıştır.

Morals, Order, Piraye, Pembe ve Yusuf
 • Adler, Alfred (2007). İnsan Tabiatını Tanıma (Çev. Ayda Yörükan), İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Akbaba, Zeynep Burcu (2008), “Töre, Namus ve Töre Saikiyle Kasten Öldürme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 75, s.: 333-351.
 • Ali, K. Kâmil ve Öğüt, Salim (1993). “Çok Evlilik”, İslâm Ansiklopedisi, C: 8, s.: 365-369, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Arda, Erhan vd. (2003). Sosyal Bilimler El Sözlüğü, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Bilgiç, M. Sadi vd. (2012). Türkiye’de Kürtler ve Toplumsal Algılar, İstanbul: Bilgesam Yayınları.
 • Budak, Selçuk. (2009). Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Kabaklı, Ahmet (1997). Türk Edebiyatı, C: 5, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • Kaplan, Ramazan (1988). Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Kaynak Malatyalı, Meryem (2014). “Türkiye’de ‘Çocuk Gelin’ Sorunu”, Nesne, S: 2 (3), s.: 27-38.
 • Marshall, Gordon (1999). Sosyoloji Sözlüğü (Çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Menteşaşvili, A. M. (2004). Dünden Bugüne Kürtler (Çev. Ayşe Hacıhasanoğlu). İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Nişanyan, Sevan (2012). Sözlerin Soyağacı, İstanbul: Everest Yayınları.
 • Oktar, Tiğinçe (1998). Osmanlı Toplumunda Kadının Çalışma Yaşamı. Eskişehir: Bilim Teknik Yayınevi.
 • Sakallı Uğurlu, Nuray ve Akbaş Gülçin (2013), “Namus Kültürlerinde ‘Namus’ ve ‘Namus Adına Kadına Şiddet’: Sosyal Psikolojik Açıklamalar”, Türk Psikoloji Yazıları, S: 16 (32), s.: 76-91.
 • Serçek Biroğlu, Müge (2014). “Hayatımın En Sert Romanı”, www.hurriyet.com.tr, http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/hayatimin-en-sert-romani-27570760 (E.T. 27/12/2018)
 • Sever, Aysan ve Yurdakul, Gökçeçiçek (2001), “Culture of Honor, Culture of Change a Feminist Analysis of Honor Killings in Rural Turkey”, Vıolence Against Women, S: 7/9, s.: 964-998.
 • Stevick, Philip (2010). Roman Teorisi (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Tan, Canan (2014). Pembe ve Yusuf, İstanbul: Doğan Kitap.
 • Tan, Canan (2018). Piraye, İstanbul: Doğan Kitap.
 • TDK (1998), Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
 • Woolf, Virginia (2010). Kendine Ait Bir Oda (Çev. Suğra Öncü), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yıldız, M. Cengiz (2008). “Türkiye’de Töre Baskısına Bağlı İntiharlar ve Töre Cinayetleri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:16, s.: 209-231.
 • Yılmaz Ayfer (2005). “Türk Romanında Aile İçi Şiddet Teması”, Türkbilig, S: 10, s.: 131-149.
 • Yurtbaşı, Metin (2013). Sınıflandırılmış Kavramlar Sözlüğü, İstanbul: Sartonet Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0003-2509-1896
Author: Mustafa YİĞİTOĞLU (Primary Author)
Institution: DİCLE ÜVİVERSİTESİ Z.G. EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { eeder518925, journal = {Edebi Eleştiri Dergisi}, issn = {2602-4616}, address = {Abdulhakim TUĞLUK}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {57 - 73}, doi = {10.31465/eeder.518925}, title = {CANAN TAN’IN TÖRE EKSENLİ İKİ ROMANINDA DÜZENİN KORUYUCULARI}, key = {cite}, author = {YİĞİTOĞLU, Mustafa} }
APA YİĞİTOĞLU, M . (2019). CANAN TAN’IN TÖRE EKSENLİ İKİ ROMANINDA DÜZENİN KORUYUCULARI. Edebi Eleştiri Dergisi, 3 (1), 57-73. DOI: 10.31465/eeder.518925
MLA YİĞİTOĞLU, M . "CANAN TAN’IN TÖRE EKSENLİ İKİ ROMANINDA DÜZENİN KORUYUCULARI". Edebi Eleştiri Dergisi 3 (2019): 57-73 <http://dergipark.org.tr/eeder/issue/44173/518925>
Chicago YİĞİTOĞLU, M . "CANAN TAN’IN TÖRE EKSENLİ İKİ ROMANINDA DÜZENİN KORUYUCULARI". Edebi Eleştiri Dergisi 3 (2019): 57-73
RIS TY - JOUR T1 - CANAN TAN’IN TÖRE EKSENLİ İKİ ROMANINDA DÜZENİN KORUYUCULARI AU - Mustafa YİĞİTOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31465/eeder.518925 DO - 10.31465/eeder.518925 T2 - Edebi Eleştiri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 73 VL - 3 IS - 1 SN - 2602-4616- M3 - doi: 10.31465/eeder.518925 UR - https://doi.org/10.31465/eeder.518925 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Edebi Eleştiri Dergisi CANAN TAN’IN TÖRE EKSENLİ İKİ ROMANINDA DÜZENİN KORUYUCULARI %A Mustafa YİĞİTOĞLU %T CANAN TAN’IN TÖRE EKSENLİ İKİ ROMANINDA DÜZENİN KORUYUCULARI %D 2019 %J Edebi Eleştiri Dergisi %P 2602-4616- %V 3 %N 1 %R doi: 10.31465/eeder.518925 %U 10.31465/eeder.518925
ISNAD YİĞİTOĞLU, Mustafa . "CANAN TAN’IN TÖRE EKSENLİ İKİ ROMANINDA DÜZENİN KORUYUCULARI". Edebi Eleştiri Dergisi 3 / 1 (March 2019): 57-73. https://doi.org/10.31465/eeder.518925