Year 2018, Volume 34, Issue 3, Pages 169 - 178 2018-12-25

İLEUS ÖN TANISIYLA İZLENEN ve KOLOSTOMİ AÇILAN HASTANIN ROY’ UN ADAPTASYON MODELİ’ NE GÖRE HAZIRLANAN HEMŞİRELİK BAKIMI

Neslihan ILKAZ [1] , Sevinç TAŞTAN [2] , Emine İYİGÜN [3]

91 195

Başlık: İLEUS ÖN TANISIYLA İZLENEN ve KOLOSTOMİ AÇILAN HASTANIN ROY’ UN ADAPTASYON MODELİ’ NE GÖRE HAZIRLANAN HEMŞİRELİK BAKIMI

NURSING CARE PREPARED ACCORDING TO ROY’S ADAPTATION MODEL of A PATIENT FOLLOWING ILEUS PREDIAGNOSIS and OPENING COLOSTOMY

Özet: Hemşirelik mesleğinin profesyonelliği, kuramsal yapısının sağlamlığına ve bu kuramların pratiğe yansıtılmasına bağlıdır. Bu bağlamda oluşturulan hemşirelik bakım modellerinin kullanılması, hemşirelik bakımının bütüncül ve sistematik sunulabilmesini sağlamaktadır. Bu makalede, ileus ön tanısıyla genel cerrahi kliniğinde izlenen, onkolojik cerrahi geçiren hastanın Roy’ un adaptasyon modeli kapsamında, NANDA-I tanılama sistemi kullanılarak hazırlanan hemşirelik bakım planı sunulmuştur.

Anahtar kelimeler:   Onkolojik, Hasta, Hemşirelik Teorisi, Hemşirelik Tanısı, Hemşirelik Bakımı

ABSTRACT

The professionalism of the nursing depends on the robustness of its theoretical structure and its reflection on practice. The use of nursing care models established in this context ensures that nursing care can be presented in a holistic and systematic manner.In this article, a nursing care plan prepared using the NANDA-I diagnostic system was presented within Roy's adaptation model of the patient that underwent oncologic surgery, which was followed in the general surgery clinic with ileus diagnosis.

Key Words: Oncologic, Patient, Nursing Theory, Nursing Diagnosis, Nursing Care


Destekleyen kurumlar: -

Kaynakça: 


Çatal E. & Dicle A., <Teori – Araştırma> Bileşeni: Roy’un Uyum Modeli Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu      Elektronik Dergisi, DEUHYO ED, 2014, 7 (1), 33-45.


Gençbaş, D. & Bebiş, H., Uluslararası Standart Sistem ile Oluşturulan Hemşirelik Bakım Planı Örneği, Example of Nursing Care Plan  Created by International Standard System,  Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017, 2(1), 79-96.

 

Kacaroğlu Vicdan A. & Tunç Tuna P., Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2015, Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Sayı: 4 Yıl, 61-75.

Kacaroğlu Vicdan A. & Gülseven Karabacak B., Hemşirelik Modellerinden: Roy Adaptasyon Modeli, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014, Cilt: 5 • Sayı: 4 • Ekim 201.

Kacaroğlu Vicdan A. & Gülseven Karabacak B., Roy Adaptasyon Modelinin hemodiyaliz hasta eğitiminde kullanımı, International Journal of Human Sciences, 2014,11(2), 209-220.

Kılıç, E., Taycan, O., Belli, A. K., & Özmen, M., The effect of permanent ostomy on body image, selfesteem,marital adjustment, and sexual functioning. Türk Psikiyatri Dergisi, 2007, 18(4), 1-7.

Masters, K., Framework for professional for nursing practice, Chapter2, Jones & Barlett Learning,http://samples.jbpub.com/9781449691509/81982_CH02_Pass1.pdf, 17.05.16 tarihinde ulaşılmıştır

McCurry M.K,  Hunter Rewell S & Roy S.C.,  Knowledge fort he good of the invidual and socienty: Linking philosophy, disciplinary goals, theory, and practice. Nursing Philosophy 2009, 11(1):42-52.

NANDA-I International, Nursing Diagnoses Definations and Classification 2015-2017, Wıley Blackwell, Tenth Edition, 2014

Ocakçı A.F. & Ş. E. Alpar, Hemşirelikte Kavram Kuram ve Model Örnekleri, İstanbul Tıp Kitabevi, 2013

Özkahraman A., Özer S. & Balcı Alpaslan G., Romatoid Artritli Bir Vakanin Hemşirelik Bakiminda Roy Adaptasyon Modelinin Kullanimi, Gümüşhane University Journal of Health Sciences; 2012, 1(3).

Pektekin Ç., Hemşirelik Felsefesi Kuramlar, Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşım, İstanbul Medikal, 2013

Scardillo J., Dunn K.S. & Piscotty R, Exploring the Relationship Between Resilience and Ostomy Adjustment in Adults With a Permanent Ostomy, J Wound Ostomy Continence Nurs, 2016, 43(3):274-279.

Seungmi P. & Keum-Soon K., Model Construction of Sexual Satisfaction in Patients with a Colostomy, J Korean Acad Nurs, 2009, Vol.39 No.4, 539-548.

Testa, M.A. & Simonson, D.C., The New England Journal of Medicine, March, 1996, 28.

Ursavaş E.F., Karayurt Ö. & İşeri Ö., Meme Kanseri Nedeniyle Meme Koruyucu Cerrahi Yapılan Bir Hastaya Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Yaklaşımı, J Breast Health 2014, 10: 134-140, DOI: 10.5152/tjbh.2014.1910.

Üstündağ H., Demir N., Zengin N. & Gül A, Stomalı Hastalarda Beden  İmajı ve Benlik Saygısı, Turkiye Klinikleri, J Med Sci 2007, 27.

Vural F, Stomalı Hastalarda Yaşam Kalitesi, Cerrahi Bakım Ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu Kitapçığı, 2012

Vural F. & Erol F., Ostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi Nasıl Yükseltilir, Nurse’s Role In Improving The Quality Of Life in Individuals With Ostomy, DEUHYO ED, 2013, 6 (1), 34-39.

 

 

Onkolojik, Hasta, Hemşirelik Teorisi, Hemşirelik Tanısı, Hemşirelik Bakımı
 • Çatal E. & Dicle A., <Teori – Araştırma> Bileşeni: Roy’un Uyum Modeli Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, DEUHYO ED, 2014, 7 (1), 33-45.
 • Gençbaş, D. & Bebiş, H., Uluslararası Standart Sistem ile Oluşturulan Hemşirelik Bakım Planı Örneği, Example of Nursing Care Plan Created by International Standard System, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017, 2(1), 79-96.
 • Kacaroğlu Vicdan A. & Tunç Tuna P., Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2015, Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Sayı: 4 Yıl, 61-75.
 • Kacaroğlu Vicdan A. & Gülseven Karabacak B., Hemşirelik Modellerinden: Roy Adaptasyon Modeli, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014, Cilt: 5 • Sayı: 4 • Ekim 201.
 • Kacaroğlu Vicdan A. & Gülseven Karabacak B., Roy Adaptasyon Modelinin hemodiyaliz hasta eğitiminde kullanımı, International Journal of Human Sciences, 2014,11(2), 209-220.
 • Kılıç, E., Taycan, O., Belli, A. K., & Özmen, M., The effect of permanent ostomy on body image, selfesteem,marital adjustment, and sexual functioning. Türk Psikiyatri Dergisi, 2007, 18(4), 1-7.
 • Masters, K., Framework for professional for nursing practice, Chapter2, Jones & Barlett Learning,http://samples.jbpub.com/9781449691509/81982_CH02_Pass1.pdf, 17.05.16 tarihinde ulaşılmıştır
 • McCurry M.K, Hunter Rewell S & Roy S.C., Knowledge fort he good of the invidual and socienty: Linking philosophy, disciplinary goals, theory, and practice. Nursing Philosophy 2009, 11(1):42-52.
 • NANDA-I International, Nursing Diagnoses Definations and Classification 2015-2017, Wıley Blackwell, Tenth Edition, 2014
 • Ocakçı A.F. & Ş. E. Alpar, Hemşirelikte Kavram Kuram ve Model Örnekleri, İstanbul Tıp Kitabevi, 2013
 • Özkahraman A., Özer S. & Balcı Alpaslan G., Romatoid Artritli Bir Vakanin Hemşirelik Bakiminda Roy Adaptasyon Modelinin Kullanimi, Gümüşhane University Journal of Health Sciences; 2012, 1(3).
 • Pektekin Ç., Hemşirelik Felsefesi Kuramlar, Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşım, İstanbul Medikal, 2013
 • Scardillo J., Dunn K.S. & Piscotty R, Exploring the Relationship Between Resilience and Ostomy Adjustment in Adults With a Permanent Ostomy, J Wound Ostomy Continence Nurs, 2016, 43(3):274-279.
 • Seungmi P. & Keum-Soon K., Model Construction of Sexual Satisfaction in Patients with a Colostomy, J Korean Acad Nurs, 2009, Vol.39 No.4, 539-548.
 • Testa, M.A. & Simonson, D.C., The New England Journal of Medicine, March, 1996, 28.
 • Ursavaş E.F., Karayurt Ö. & İşeri Ö., Meme Kanseri Nedeniyle Meme Koruyucu Cerrahi Yapılan Bir Hastaya Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Yaklaşımı, J Breast Health 2014, 10: 134-140, DOI: 10.5152/tjbh.2014.1910.
 • Üstündağ H., Demir N., Zengin N. & Gül A, Stomalı Hastalarda Beden İmajı ve Benlik Saygısı, Turkiye Klinikleri, J Med Sci 2007, 27.
 • Vural F, Stomalı Hastalarda Yaşam Kalitesi, Cerrahi Bakım Ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu Kitapçığı, 2012
 • Vural F. & Erol F., Ostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi Nasıl Yükseltilir, Nurse’s Role In Improving The Quality Of Life in Individuals With Ostomy, DEUHYO ED, 2013, 6 (1), 34-39.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section olgu sunumu
Authors

Orcid: 0000-0003-2255-8171
Author: Neslihan ILKAZ (Primary Author)
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ameliyathane Birimi
Country: Turkey


Author: Sevinç TAŞTAN
Institution: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kuzey Kıbrıs
Country: Turkey


Author: Emine İYİGÜN
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

APA ILKAZ, N , TAŞTAN, S , İYİGÜN, E . (2018). İLEUS ÖN TANISIYLA İZLENEN ve KOLOSTOMİ AÇILAN HASTANIN ROY’ UN ADAPTASYON MODELİ’ NE GÖRE HAZIRLANAN HEMŞİRELİK BAKIMI. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 34 (3), 169-178. Retrieved from http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/41598/446696