Year 2014, Volume , Issue 9, Pages 77 - 92 2016-07-23

Reflective Education in Social Work Practices
Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yansımalı Eğitim

SEZER DOMAC [1] , FATİH SOBACI [2]

227 1383

In Western universities, social work students are educated to be critically and situtionally aware and sensitive to the varying needs of service users, and self-questioning their abilities and knowledge. Social worker students training should incorporate reflective learning into their curriculum. Reflective learning and reflective practice need to prepare students for the future professional life.Well-trained student social workers who have reflective abilities can convey their knowledge and skills to the people they work with, as well as they will gain the principles of life learning
Batılı üniversitelerde yansımalı öğrenme metotlarıyla; duyarlı, olaylara eleştirel bakabilen, kendi kendini sorgulama yeteneğine sahip sosyal hizmet uzmanları yetiştirilmektedir. Sosyal hizmet bölümleri; yansımalı eğitimi, kendi müfredatlarına eklemiş, konuyla ilgili pratik egzersizleri eğitim programlarının bir parçası haline getirmişlerdir. Yansımalı öğrenme ve yansımalı öğrenme pratiğinin, öğrencileri geleceğe, profesyonel bir şekilde hazırlayabilecek nitelikte olması gerekmektedir. Yansıma yeteneğine sahip olan öğrenciler ileride bilgi ve becerilerini, birlikte çalıştıkları insanlara da aktarabilecekleri gibi yaşam boyu öğrenme prensibini kazanırlar
 • Bolton, G. (2001). Reflective Practice: Writing and Professional Development. London: Paul Chapman Publishing.
 • Boud, D., Keogh, R. and Walker, D. (1994). Reflection: Turning Experience into Learning. London: Kogan Page.
 • Claxton, G. (1979) Individual relativity: The model of man in modern physics. Bulletin of the British Psychological Society, 32 (1979): 414-18.
 • Dewey, J. (1933). How We Think. 2nd Edition. Boston: D. C. Heath. In Boud, D. (1995). Enhancing Learning through Self Assessment. London: Kogan Page.
 • Dewey, J. (1963). Experience and Education. New York: Collier Books. Glaserfeld, E, von (1985) Reconstructing the concept of knowledge. Archives de Psychologie, 53, 91-101.
 • Güneş, F. (2012). Bologna Süreci ile Yükseköğretimde Öngörülen Beceri ve Yetkinlikler. Skills and Competencies Set Forth by Bologna Process in Higher Education Cilt/Volume 2, Sayı/Number 1, Nisan/April 2012; Sayfa/Pages 1-9
 • Honey, P. & Mumford, A. (1992). The Manual of Learning Styles. (Second Edition). Maidenhead: Peter Honey.
 • Karademir, E. & Tezel, Ö., (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 28 (Temmuz 2010/II), ss. 129-145.
 • Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: experiences as the source of learning and development. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall.
 • Maslow, A.H. (1962). Toward a psychology of being. Princeton, N,J: Van Nostrand.
 • Mezirow, J. (1981). A critical theory of adult learning and education. Adult Education. 32(11): 3-24.
 • Mezirow, J. (1990). How critical reflection triggers transformative learning. In: Fostering Critical Reflection in Adulthood: A Guide to Transformative and Emancipatory Learning. San Francisco. Jossey-Bass. p:1-20.
 • Moon, J. (1999). Reflection in Learning and Professional Development. Kogan Page, London.
 • Schön, D.A. (1983). The Reflective practitioner: how practitioners think in action. New York: Basic Books.
 • Schön, D.A (1987). Educating the Reflective Practitioner. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Wald, H.S., Davis, S.W., Reis, SP., Monroe, A.D. & Borkan, J.M. (2009). Reflecting on reflections: Enhancement of medical education curriculum with structured field notes and guided feedback. Academic Medicine. 84(7):830–837.
 • Wong, F.K, Kember, D., Chung, L.Y. & Yan L. (1995). Assessing the level of student reflection from reflective journals. Journal of Advanced Nursing. 22(1):48–57.
Other ID JA57AD65KT
Journal Section Articles
Authors

Author: SEZER DOMAC
Institution: ?

Author: FATİH SOBACI
Institution: ?

Dates

Publication Date: July 23, 2016

Bibtex @ { eibd242071, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, eissn = {2667-4645}, address = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2016}, volume = {}, pages = {77 - 92}, doi = {}, title = {Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yansımalı Eğitim}, key = {cite}, author = {DOMAC, SEZER and SOBACI, FATİH} }
APA DOMAC, S , SOBACI, F . (2016). Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yansımalı Eğitim. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, (9), 77-92. Retrieved from http://dergipark.org.tr/eibd/issue/22668/242071
MLA DOMAC, S , SOBACI, F . "Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yansımalı Eğitim". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama (2016): 77-92 <http://dergipark.org.tr/eibd/issue/22668/242071>
Chicago DOMAC, S , SOBACI, F . "Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yansımalı Eğitim". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama (2016): 77-92
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yansımalı Eğitim AU - SEZER DOMAC , FATİH SOBACI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 92 VL - IS - 9 SN - 1309-8659-2667-4645 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Education and Humanities: Theory and Practice Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yansımalı Eğitim %A SEZER DOMAC , FATİH SOBACI %T Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yansımalı Eğitim %D 2016 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659-2667-4645 %V %N 9 %R %U
ISNAD DOMAC, SEZER , SOBACI, FATİH . "Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yansımalı Eğitim". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama / 9 (July 2016): 77-92.
AMA DOMAC S , SOBACI F . Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yansımalı Eğitim. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2016; (9): 77-92.
Vancouver DOMAC S , SOBACI F . Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yansımalı Eğitim. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2016; (9): 92-77.