ISSN: 1309-8659
e-ISSN: 2667-4645
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Eğitim-Bir-Sen
Kapak Resmi
       

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama Dergisi (EİBD):  Eğitim ve İnsani Bilimler alanında hazırlanmış çalışmaları yayımlamayı amaçlayan bilimsel ve hakemli bir dergidir.

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Dolayısıyla dergimize gönderilen tüm çalışmalardan "Etik Kurul Onayı" mutlaka alınmış olmalıdır. Çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Etik kurul onayı belgesi ve Benzerlik raporu sisteme yüklenmeyen çalışmalar değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

2022 - Cilt: 13 Sayı: 25

Derleme

Educational Studies during Covid-19: A Qualitative Review

Araştırma Makalesi

Öğretmenlerin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Özel Yetenekli Bireylere Uygulanan Eğitim Politikalarının Paydaş Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarına İlişkin Algıları Ve Öznel İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Covid-19 Salgın Sürecinin Eğitime Yansımaları

Araştırma Makalesi

Maarif Kolejlerinde Çalışan Yabancı Öğretmenler