Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-8659 | e-ISSN 2667-4645 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Eğitim-Bir-Sen |Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama

ISSN 1309-8659 | e-ISSN 2667-4645 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Eğitim-Bir-Sen |
Kapak ResmiCilt 11 - Sayı 21 - 31 Tem 2020
 1. Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Paradigma Değişimi için Yeni Bir Adım: Eğitim Programlarının Güncellenmesi
  Sayfalar 1 - 26
  Mehmet Salih CANBAL , Bilgen KERKEZ , Eren SUNA , Kemal Varın NUMANOĞLU , Mahmut ÖZER
 2. Biyoistatistik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumları: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 27 - 38
  Sadi ELASAN , Sıddık KESKİN
 3. Dale’in Yaşantı Konisine Göre Yapılandırılmış Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına Etkisi
  Sayfalar 39 - 62
  Ömer YILMAZ , Murat TUNCER
 4. Çocukların İnsan Figürü Çizimlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 63 - 78
  Alev ÜSTÜNDAĞ
 5. Türkiye’de Yaşayan Romanların Eğitim Hakkının Avrupa Birliği ve Sosyal Politika Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 79 - 96
  Selminaz ADIGÜZEL
 6. Okul Öncesi Eğitimi Programındaki Kazanımlar İle İlkokul 1. Sınıf Kazanımları Ne Kadar Uyumlu?
  Sayfalar 97 - 110
  Mehmet ÖZENÇ
 7. Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmen ve İdeal Öğretmen Algıları: Bir Metafor Çalışması
  Sayfalar 111 - 132
  Mevlüt KARA
 8. Aile-Öğretmen İletişimi ve İş birliği ile Çocukların Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 134 - 153
  Sunay GÖZCÜ BİNBİR , Hatice ERTÜRK
 9. Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama
  Sayfalar 155 - 169
  Hasan BARDAKÇİ , Abdulkadir BARUT , Mehmet Ragıp GÖRGÜN , Selminaz ADIGÜZEL
 10. Öğretmenler için Etkili Mesleki Gelişim Yaklaşımları ile Bir Model Önerisi ve Uygulama Yönergesi
  Sayfalar 171 - 197
  Abdurrahman İLĞAN
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Dizinler