ISSN: 1309-8659
e-ISSN: 2667-4645
Başlangıç: 2012
Yayıncı: Eğitim-Bir-Sen
Kapak Resmi

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama Dergisi (EİBD):  Eğitim ve İnsani Bilimler alanında hazırlanmış çalışmaları yayımlamayı amaçlayan bilimsel ve hakemli bir dergidir.

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Dolayısıyla dergimize gönderilen tüm çalışmalardan "Etik Kurul Onayı" mutlaka alınmış olmalıdır. Çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Etik kurul onayı belgesi ve Benzerlik raporu sisteme yüklenmeyen çalışmalar değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

Araştırma Makalesi

Köy Okullarındaki Eğitim Kahramanlarının Zorluklarla Dolu Yolculuğu: Öğretmen ve İdarecilerin Karşılaştığı Sorunlar

Araştırma Makalesi

İlkokul Döneminde Dijital Okuryazarlık: Ölçek Geliştirme ve Uygulama