Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ

zdemirtas@firat.edu.tr

Fırat Üniversitesi

Türkiye

Orcid: 0000-0002-1072-5772 

Editör

Prof. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
zdemirtas@firat.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1072-5772Dr. Öğr. Üyesi Müslim ALANOĞLU
Fırat Üniversitesi
muslimalanoglu@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1828-4593

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman İLĞAN
İzmir Demokrasi Üniversitesi


Prof. Dr. Ahmet Akın
İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir
Marmara Üniversitesi


Prof. Dr. BetsAnn Smith
Michigan State University, ABD


Prof. Dr. Hasan Bozgeyikli
Selçuk Üniversitesi


Prof. Dr. Hasan Furkan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi


Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Atatürk Üniversitesi


Prof. Dr. Mustafa Gündüz
Yıldız Teknik Üniversitesi


Prof. Dr. Soner Durmuş

Abant İzzet Baysal Üniversitesi


Prof. Dr. Sally J. Zepeda
University of Georgia, ABD


Prof. Dr. Taner Altun
Trabzon Üniversitesi


Prof. Dr. Zafer Çelik
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


Doç. Dr. Bekir Gür
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


Doç. Dr. Enes Gök
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi


Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş
İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Doç. Dr. Mehmet Ali Akın
Mardin Artuklu Üniversitesi


Doç. Dr. Sedat GÜMÜŞ
Aarhaus University, Danimarka


Doç. Dr. Türker Kurt
Gazi Üniversitesi


Doç. Dr. Seung-Hwan Ham
Hanyang University, Güney Kore


Doç. Dr. Yisu Zhou
Macau University, Çin


Doç. Dr. İlker Dere
Necmettin Erbakan Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Muhammad Akram
University of Education, Pakistan


Doç. Dr. Muhammed Zincirli
Fırat Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki Minaz
Siirt Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Yan Liu
Central Connecticut State University, ABD

Dil Editörü ve Sekreterya

Alper USLUKAYA

Elazığ İşitme Engelliler Lisesi

auslukaya@gmail.com

Mizanpaj Editörü

Ertan GÜLDİBİ

ertanguldibi@gmail.com