Yayın Etiği

Dergimizin intihal politikası gereği; gelen makaleler çalışmanın orjinalliği ile ilgili Turnitin ya da iThenticate gibi programlarda taratılmaktadır ve benzerlik oranının %20'i geçmemesi halinde hakem değerlendirmesine alınmaktadır. Benzerlik oranı %20'nin altında olmasına rağmen metin içerisinde uygun olmayan alıntılar tespit edilmesi durumunda bunlarla ilgili değişiklik talepleri de yazarlara ayrıca bildirilmektedir. Hakem değerlendirmesine alınan makaleler revizyon aşamaları sonrasında da benzerlik programlarında tekrar taratılmaktadır. 

Etik Kurul izni gerektiren araştırma türü yazıların (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve/veya gözlem içeren; doküman, resim, anket vb. gibi diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren yazılar) yazar(lar)ı;

  • etik kurul ya da komisyonlardan gerekli izinleri ne zaman ve nereden aldıklarını makale içeriğinde beyan etmek,

  • etik kurul ya da komisyon onay formunun bir nüshasını ilgili makaleye ek olarak dergimize yaptıkları başvuru esnasında sunmak,

  • “çalışmayı tasarlama”, “verileri toplama”, “verileri analiz etme” ve “yazıyı yazma” aşamalarından en az iki tanesine katılmış olmak ve bu durumu başvuru esnasında beyan etmek,

  • hakem değerlendirmelerinde olan araştırmalara ilişkin ham verileri hakemler tarafından talep edildiğinde katılımcıların kimliğini gizli tutarak sunmak,

  • makalenin yayımı sonrasında da gerektiğinde verileri sağlamak zorundadır.