Dergi Yayın Kuralları

Dergi, yayın politikası gereğince, eğitim bilimleri ve öğretmenlik mesleği ile ilgili teorik ve uygulamalı çalışmalara yer vermektedir. Özellikle, öğretmen ve yöneticilerin çalışma yaşamları, özlük hakları ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalara öncelik vermektedir. İnsani bilimlerin diğer alanları ile ilgili çalışmalar ise ancak eğitim bilimleri ve öğretmenlik mesleği ile ilişkilendirilmek şartı ile değerlendirilmeye alınmaktadır.   

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergi; yılda iki defa Temmuz ve Aralık aylarında yayınlanan hakemli, akademik, açık erişimli elektronik bir dergidir.

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce kongre, konferans ya da sempozyum gibi akademik alanda ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel toplantılarda sunulmuş olan çalışmalar, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır. 

                               

Dergiye gönderilen tüm makaleler Yayın Kurulu tarafından ön incelemeye tabii tutulurlar. Ön incelemede; makalelerin (1) derginin amaç ve kapsamına uygunluğu, (2) dergi yayın ilkelerine uygunluğu, (3) dergi yazım kurallarına uygunluğu ve (4) yazıların bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği hususları göz önünde bulundurulur. 

Uygun bulunan makaleler için çift kör (double-blind) hakem değerlendirme (eş değerlendirme – peer review) süreci başlatılır, uygun bulunmayan makaleler ise yazarlarına iade edilir.

Ortak yazarlı makalelerde aksi belirtilmediği sürece sorumlu yazar birinci yazar olarak kabul edilir ve iletişim süreci birinci yazar ile yürütülür.

Ön değerlendirmeyi geçen makaleler, en az iki hakeme gönderilir. Makale değerlendirme sürecinde yazar ve hakem isimleri gizli tutulur. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birinin “Basıma uygun değil - Yayımlanamaz” diğerinin “Düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanabilir” ya da “Basıma uygun - Yayımlanabilir” şeklinde karar vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilir.

Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalelerin yayımlanmasına, hakem raporları çerçevesinde yazar(lar)dan düzeltme istenmesine veya yayımlanmamasına Editör ve Yayın Kurulu tarafından karar verilir ve sorumlu yazara bildirilir. Makalelerin yayımlanması veya yayımlanmaması konusunda son karar Editör’e aittir.

Düzeltme istenmesi durumunda, yazarlar değerlendirme sürecinin devam edebilmesi için hakem önerileri doğrultusunda makalelerini yeniden düzenleyerek bir ay içerisinde dergimize göndermekle yükümlüdür. Yazarlar, düzeltilmiş makaleleri ile birlikte yaptıkları değişiklikleri anlatan detaylı bir hakeme cevap metni gönderirler.

Yayına kabul edilen makaleler Dergi Yayın Kurulu tarafından yayın sırasına alınır. Yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

 Telif ve Baskı

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazar, makalenin herhangi bir yerde yayımlanmadığı ve yayım için gönderilmediğine dair bir ifadeyi elektronik postasına eklemelidir. Yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, makalelerin bütün yayım haklarına sahip olacaktır. Makalenin yayımlanması durumunda üç adet dergi yazar(lar)a ücretsiz gönderilir. Yayımlanan yazıların içeriğinden, alıntı ile telif hakkı olan şekil ve görsellerden yazarlar sorumludur.

Son Güncelleme Zamanı: 17.05.2017 08:49:33