Year 2018, Volume , Issue 13, Pages 112 - 117 2018-08-31

Installation and Grid Effect Evaluation of Small-Power Wind Power Plant Considering Technical and Economic Criteria: A Case Study
Küçük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kurulumu ve Şebekeye Etkilerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması

Ali Erduman [1] , Bedri Kekezoğlu [2] , Ali Durusu [3]

84 108

The adverse effect of fossil energy sources on the environment is increasing every day. In order to decrease the adverse effect, expanding the use of renewable energy resources are encouraged. The increasing use of renewable energy resources in the electrical network has brought together the question of where and how to technically and economically positioned of these plant. It is a current problem that how to integrate the small-power wind power plant to the grid and how to install in the people’s living area. In this study, a small-power wind power plant which is used for self-electricity consumption is examined considering technical and economic criteria. Also, grid effect of small-power wind power plant is examined and obtained results are compared with values indicated in the current regulations.

Fosil enerji kaynakların çevreye vermiş olduğu olumsuz etkiler gün geçtikçe artmaktadır. Bu zararların azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalarda hız kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke içeresinde kullanımının artması, teknik ve ekonomik açıdan nerede ve nasıl konumlandırılması gerektiği sorusunu beraberinde getirmiştir. Yenilebilir enerji kaynaklarından olan küçük güçlü rüzgar enerji sistemlerinin dağıtım şebekesi içerisinde ve insanların yaşam alanlarında nasıl konumlandırılacağı da güncel problemlerden bir tanesidir. Yapılan bu çalışmada dağıtım sistemlerinde tüketicinin kendi iç ihtiyaçları için kullandıkları rüzgar santrallerinin teknik ve ekonomik kurulumu amacıyla örnek bir bölge incelenmiştir. Bununla birlikte kurulan küçük güçlü rüzgar enerji sistemi üzerinden şebekeye olan etkileri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar yönetmeliklerde belirtilen değerler ile karşılaştırılmıştır. 

 • Akella, A.K., Saini, R.P. ve Sharma, M.P., Social, economical and environmental impacts of renewable energy systems. Renewable Energy, 2009. 34(2): p. 390-396.
 • Panwar, N.L., Kaushik, S.C. ve Kothari, S., Role of renewable energy sources in environmental protection: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011. 15(3): p. 1513-1524.
 • Council, G.W.E., Global Wind Report Annual Market Update 2016. 2017.
 • Gsänger, J.-D.P.A.S., 2017 Small Wind World Report Summary. 2017.
 • Resmi Gazete, Kanun No: 5346, Yenilenebilir enerji kaynaklarinin elektrik enerjisi üretimi amaçli kullanimina ilişkin kanun. 2005.
 • Barker, P.P. ve De Mello, R.W., Determining the impact of distributed generation on power systems. I. Radial distribution systems. in Power Engineering Society Summer Meeting, 2000. IEEE. 2000. IEEE.
 • Taşcıkaraoğlu, A., Rüzgar türbinlerinin güç kalitesi üzerine etkilerinin modellenmesi. Y.Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
 • Zehir, M.A., et al., Impacts of microgrids with renewables on secondary distribution networks. Applied Energy, 2017. 201(Supplement C): p. 308-319.
 • Teschner, N.A. ve Alterman, R., Preparing the ground: Regulatory challenges in siting small-scale wind turbines in urban areas. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018. 81(Part 2): p. 1660-1668.
 • Masters, G.M., Renewable and efficient electric power systems. 2013: John Wiley & Sons.
 • Türk Standarları Ensititüsü, TS EN 50438, Mikro jeneratörlerin alçak gerilim dağıtım şebekelerinde paralel olarak bağlanması için kurallar, 2015.
 • Bahaj, A.S., Myers, L. ve James, P.A.B., Urban energy generation: Influence of micro-wind turbine output on electricity consumption in buildings. Energy and Buildings, 2007. 39(2): p. 154-165.
 • Türk Standartları Enstitüsü, TS EN 50160, Genel elektrik şebekeleri tarafından sağlanan elektriğin gerilim karakteristikleri, 2013.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2018
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ali Erduman
Institution: Hakkari University, Turkey
Country: Turkey


Author: Bedri Kekezoğlu
Institution: Yıldız Teknik Üniversitesi - Yildiz Technical University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8749-4570
Author: Ali Durusu (Primary Author)
Institution: Yıldız Teknik Üniversitesi - Yildiz Technical University
Country: Turkey


Bibtex @research article { ejosat420155, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2018}, volume = {}, pages = {112 - 117}, doi = {10.31590/ejosat.420155}, title = {Küçük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kurulumu ve Şebekeye Etkilerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması}, key = {cite}, author = {Erduman, Ali and Kekezoğlu, Bedri and Durusu, Ali} }
APA Erduman, A , Kekezoğlu, B , Durusu, A . (2018). Küçük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kurulumu ve Şebekeye Etkilerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (13), 112-117. DOI: 10.31590/ejosat.420155
MLA Erduman, A , Kekezoğlu, B , Durusu, A . "Küçük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kurulumu ve Şebekeye Etkilerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 112-117 <http://dergipark.org.tr/ejosat/issue/38980/420155>
Chicago Erduman, A , Kekezoğlu, B , Durusu, A . "Küçük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kurulumu ve Şebekeye Etkilerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 112-117
RIS TY - JOUR T1 - Küçük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kurulumu ve Şebekeye Etkilerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması AU - Ali Erduman , Bedri Kekezoğlu , Ali Durusu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31590/ejosat.420155 DO - 10.31590/ejosat.420155 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 117 VL - IS - 13 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.420155 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.420155 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 European Journal of Science and Technology Küçük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kurulumu ve Şebekeye Etkilerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması %A Ali Erduman , Bedri Kekezoğlu , Ali Durusu %T Küçük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kurulumu ve Şebekeye Etkilerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması %D 2018 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 13 %R doi: 10.31590/ejosat.420155 %U 10.31590/ejosat.420155
ISNAD Erduman, Ali , Kekezoğlu, Bedri , Durusu, Ali . "Küçük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kurulumu ve Şebekeye Etkilerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 13 (August 2018): 112-117. https://doi.org/10.31590/ejosat.420155