Year 2013, Volume 3, Issue 4, Pages 1 - 8 2013-12-30

IN EDUCATIONAL PROCESS OF SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL HIGH SCHOOLS, THE PROBLEMS ENCOUNTEREDIN TERMS OF APPLICATION AND SOLUTION PROPOSALS
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İbrahim Emre GÖKTÜRK [1] , Mehmet Ali AKTAŞ [2] , Ülkü GÖKTÜRK [3]

228 655

The most important mission of vocational high schools is to help to meet the need of specialist and intermediate staff to contribute to the economy of country. The educations providedin this meaning should be supported with the theoretical knowledge as well as the applied courses. The application education should be applied on the students with the process to be determined together with the sector, not separately from the sector. In terms of application education, the most handicapped vocational high schools are the ones providing education in the domain of social sciences. Foe the application educations provided in the domain of social sciences to be able to have the desired effect, it is necessary to provide these educations in the living organisms. In the process of 2 years of vocational high schools, the training the students undergo in the sectors in their own branches for the durations varying between 40 and 80 days remains insufficient due to the deficiency of time and not effectively running of system at the desired level. For meeting the need of intermediate staff of our country in the schools more effectively, it will be more suitable to restructure the application education provided in vocational high schools in the domains of social sciences together with the sector and in the direction of the need of sector
Meslek yüksekokullarının en önemli görevi ülke ekonomisine katkıda bulunacak uzman ve nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaktır. Bu manada verilen eğitimler; teorik, bilimsel bilgi yanında, uygulamalı derslerle de desteklenmelidir. Uygulama eğitimi sektörden ayrı değil sektörle beraber belirlenecek bir süreçle öğrenci üzerinde tatbik edilmelidir. Uygulama eğitimi açısından en handikaplı meslek yüksekokulları, sosyal bilimler alanında eğitim veren meslek yüksekokullarıdır. Sosyal bilimler alanında verilen uygulama eğitimlerinin istenilen etkiye sahip olabilmesi için bu eğitimlerin yaşayan organizasyonlar içinde verilmesi gerekmektedir. Meslek yüksekokullarının 2 yıllık eğitim süreçleri içinde öğrencilerin kendi branşlarındaki sektörlerde 40 ila 80 gün arasında değişen sürelerde yaptıkları staj eğitimi ise sürenin yetersizliği ve sistemin istenilen seviyede etkin işleyememesinden dolayı yetersiz kalmaktadır. Ülkemizin ara eleman ihtiyacının bu okullarda daha etkin karşılanabilmesi için, sosyal bilimler alanındaki meslek yüksekokullarında verilen uygulama eğitimlerinin, sektörle beraber ve sektörün ihtiyacı doğrultusunda yeniden yapılandırılması daha uygun olacaktır
 • Akın, F., Şimşek, O., Erdem, T. (2007). “Türkiye’de eğitim sorunu: Toplumsal aktörlerine göre eğitim sorunlarına bakış”. Ankara: Türk Eğitim Sen. Yayınları.
 • Alkan, C., Doğan, H. Ve Sezgin, İ. (1998). “Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları” Ankara: Alkım Yayınları
 • Egin, İ. (2000)“Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme”, Nobel Yayınları, Ankara
 • Donnelly, M. (2008) “Vocational Education”, EBSCO Research Starters EBSCO Publishing Inc.
 • DPT ( 2001) “Nitelikli İnsan Gücü Meslek Standartları Düzeni ve Sosyal Sermaye Birikimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara
 • Davies T.A. ve Farquharson F., (2004) “The Learnership Model of Workplace Training and Its Effective Management: lessons learnt from a Southern African case study journal of Vocational Education and Training”, Volume 56, Number 2.
 • Demir E. Ve Şen Ş.H., (2009) “Cumhuriyet Dönemi Mesleki ve Teknik Eğitim Reformları”, Ege Eğitim Dergisi (10) 2: 39-59,s.53
 • http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/eik/EK1.pdf e.t.: 17.08.2013
 • http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf e.t. : 11.08. 2013
 • http://ikmep.yok.gov.tr e.t. 01.09.2013
 • Özaydın M. M.(2009) “Türkiye’de İşgücü Piyasasının Dinamikleri ve Mesleki Eğitim Sorunu Kamuda Sosyal Politika”, Yıl:3,Sayı 11, Sayfa 63
 • YÖK (2013), YÖK 2012 “Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu”, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları Bilkent Ankara Nisan
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_bilim e.t. 26.08.2013
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim Emre GÖKTÜRK

Author: Mehmet Ali AKTAŞ

Author: Ülkü GÖKTÜRK

Dates

Publication Date: December 30, 2013

Bibtex @ { ejovoc73079, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kirklareli University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {GÖKTÜRK, İbrahim Emre and AKTAŞ, Mehmet Ali and GÖKTÜRK, Ülkü} }
APA GÖKTÜRK, İ , AKTAŞ, M , GÖKTÜRK, Ü . (2013). SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3 (4), 1-8. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73079
MLA GÖKTÜRK, İ , AKTAŞ, M , GÖKTÜRK, Ü . "SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 1-8 <http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73079>
Chicago GÖKTÜRK, İ , AKTAŞ, M , GÖKTÜRK, Ü . "SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - İbrahim Emre GÖKTÜRK , Mehmet Ali AKTAŞ , Ülkü GÖKTÜRK Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 3 IS - 4 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A İbrahim Emre GÖKTÜRK , Mehmet Ali AKTAŞ , Ülkü GÖKTÜRK %T SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2013 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD GÖKTÜRK, İbrahim Emre , AKTAŞ, Mehmet Ali , GÖKTÜRK, Ülkü . "SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 / 4 (December 2014): 1-8.
AMA GÖKTÜRK İ , AKTAŞ M , GÖKTÜRK Ü . SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ejovoc. 2013; 3(4): 1-8.
Vancouver GÖKTÜRK İ , AKTAŞ M , GÖKTÜRK Ü . SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges). 2013; 3(4): 8-1.