ISSN: 2146-7684
e-ISSN: 2146-7684
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Kırklareli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Bilim İnsanları,

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulunun öncülüğünde yayınlanan Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), sosyal ve teknik alanlarda araştırmacılar tarafından yapılan Türkçe veya İngilizce bilimsel makaleleri yayınlamak amacı ile uluslararası bilimsel hakemli dergi olarak yayın hayatına 2011 yılında başlamıştır.

Ejovoc, meslek yüksek okullarının bilimsel dinamizmine katkıda bulunmayı, disiplinler arası işbirliğini geliştirmeyi, hem akademisyenlerin, hem de öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini sunacakları bilimsel bir platform sağlamayı misyon edinmiş, 2022 yılından itibaren tekrar yılda iki defa yayınlanmakta olan, uluslararası, bilimsel, hakemli, elektronik bir dergidir.

Dergimiz Asos İndex, Academic Journals Database, ajindex, oaji, Academindex, Google Scholar‬, publons, journaltocs, crossref gibi birçok indeks tarafından taranmaktadır.

Ejovoc Editör Kurulu

2023 - Cilt: 5 Sayı: 7 - 5TH ORGANIZATIONAL GOVERNANCE CONFERENCE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL RESPONSIBILITY - Ways of Realizing the High Quality Sustainable CSR and CG Dream Conference

Kısa Bildiri

1. Ethical Codes and Sustainability in Turkey

Araştırma Makalesi

2. THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SUPPORTS ON JOB PERFORMANCE IN CONSTRUCTION PROJECTS

İnceleme Makalesi

3. VIDEO SURVEILLANCE IN THE IRANIAN LAW; CRIME PREVENTION OR ABUSE OF CIVIL RIGHTS

İnceleme Makalesi

4. THE RELATIONSHIP BETWEEN CHEMISTRY, SOLAR CELL AND SOCIAL RESPONSIBILITY