Amaç

Ejovoc, meslek okullarının bilimsel dinamizmine katkıda bulunmayı, disiplinler arası işbirliğini geliştirmeyi, sadece öğretim üyelerinin değil öğrencilerin de akademik bilgi ve becerilerini sunacakları bilimsel bir platform sağlamayı misyon edinmiş yılda 1 kere yayınlanan elektronik uluslararası bilimsel hakemli dergidir.
Kapsam

Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan uluslararası hakemli dergimizde sosyal ve teknik alanları kapsayan geniş bir yelpazede bilimsel ve teknolojik olarak özgünlük içeren makalelerin yayımlanmasını amaçlamaktayız.