Amaç ve Kapsam

Ejovoc, öncelikli olarak meslek yüksek okullarının bilimsel dinamizmine katkıda bulunmayı, disiplinler arası işbirliğini geliştirmeyi, sadece öğretim elemanlarının değil, aynı zamanda öğrencilerin de akademik bilgi ve becerilerini yansıtan çalışmalarını sunacakları bilimsel bir platform sağlamayı misyon edinmiş, 2022 yılından itibaren tekrar yılda iki defa yayınlanacak olan, uluslararası, bilimsel, hakemli, elektronik bir dergidir. 

Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan uluslararası hakemli dergimizde sosyal ve teknik alanları kapsayan geniş bir yelpazede bilimsel ve teknolojik olarak özgünlük içeren makalelerin yayımlanması amaçlanmıştır.