Year 2013, Volume 3, Issue 4, Pages 29 - 39 2013-12-30

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: NAZİLLİ MYO ÖRNEĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: NAZİLLİ MYO ÖRNEĞİ

Başak DOĞAN [1] , Mümin ESER [2]

482 1818

Stress, which is one of the well known topics that everybody can come up with in their daily lives, is defined as "situation of tension and pressure that someone feels". The things that someone experiences in their daily lives can cause stress positively or negatively. Students who attend university newly encounter stress while they endeavour to adjust their new environment, while they get new friends, while they endeavour to get used to live away from their families; students who orientate university life encounter stress while they endeavour to be successful as they were expected; students who are about to graduate encounter stress while they plan their career. Stress encountered causes some negative situations due to students personality and point of view about life sometimes. Sometimes stress, when it’s coped with properly, gives energy to student to be successful and fires student so it causes some positive situations. This study examines university students’ methods of coping stress on the scope of Nazilli Vocaitonal School. In this study, data collected by random sampling from Nazilli Vocational School analysed and result and suggestions are expressed
Günlük yaşantımızda en sık karşılaştığımız kavramlardan bir tanesi olan stres, “kişinin üzerinde hissettiği baskı ve gerginlik durumu olarak” tanımlanmaktadır. Kişinin hayatında yaşadığı her değişiklik, olumlu veya olumsuz biçimde strese neden olmaktadır. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, yeni ortamlarına uyum sağlamaya çalışırken, yeni arkadaşlar edinirken, ailelerinden ayrı yaşamaya alışmaya çalışırken; üniversite hayatına alışan öğrenciler kendilerinden beklenen “başarılı olma” ödevini yerine getirmeye çalışırken; mezun olma aşamasına gelmiş olan öğrenciler ise kariyer planlama çalışmalarını yaparken belirli düzeylerde stresle karşı karşıya kalmaktadırlar. Karşı karşıya kalınan stres, öğrencinin kişilik yapısı ve hayat görüşüne bağlı olarak zaman zaman olumsuz birtakım durumların ortaya çıkmasına yol açar. Kimi zaman da stres, uygun şekillerde başa çıkıldığı zaman, öğrenciye başarılı olmak için enerji vererek, öğrenciyi harekete geçirerek olumlu durumların ortaya çıkmasına yol açar. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma yöntemlerini Nazilli MYO örneğinde incelemektedir. Çalışmada Nazilli MYO öğrencilerinden, tesadüfi örnekleme yoluyla toplanmış veriler analiz edilerek, sonuç ve öneriler ortaya konulmuştur
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Başak DOĞAN

Author: Mümin ESER

Bibtex @ { ejovoc73083, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kirklareli University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {29 - 39}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: NAZİLLİ MYO ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Başak and ESER, Mümin} }
APA DOĞAN, B , ESER, M . (2013). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: NAZİLLİ MYO ÖRNEĞİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3 (4), 29-39. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73083
MLA DOĞAN, B , ESER, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: NAZİLLİ MYO ÖRNEĞİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 29-39 <http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73083>
Chicago DOĞAN, B , ESER, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: NAZİLLİ MYO ÖRNEĞİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 29-39
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: NAZİLLİ MYO ÖRNEĞİ AU - Başak DOĞAN , Mümin ESER Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 39 VL - 3 IS - 4 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: NAZİLLİ MYO ÖRNEĞİ %A Başak DOĞAN , Mümin ESER %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: NAZİLLİ MYO ÖRNEĞİ %D 2013 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD DOĞAN, Başak , ESER, Mümin . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: NAZİLLİ MYO ÖRNEĞİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 / 4 (December 2014): 29-39.