Year 2013, Volume 3, Issue 4, Pages 40 - 43 2013-12-30

INVESTIGATION OF EDUCATION AND TRAINING PERIOD AT VOCATIONAL HIGH SCHOOLS
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ

Dursun ÖZGÜLER [1] , Tarkan KOCA [2] , Alper Tunga ÖZGÜLER [3]

194 374

Vocational High School is described at 2547 Higher Education law's 3. clause as; '' it is a high education institution that educates vocation personnels intended for particular jobs at four half year education period.'' Vocational High School is an educational institution where 5th level occupation personnels are educated. The graduates work as technicians or occupation personnels. These people are basic personnels at producing area as operators. They are the personnels who implement the engineers’ and experts’ projects and they commit producing and employ. Educating such productive occupational personnels in a short time like 14 weeks-4 semesters is considerably difficult. Actually, the 14-week-period decrease to 11-12 weeks because of exams and holidays. On this account, the time of fruitful lesson diminishes. In this study, it has been investigated that the education period at vocational high schools needs to be 3 years, namely six half year. Incresing the education period one year more will also increase the power of competing at industry, commercial and employ area. This is necessary for educating human power
Meslek Yüksekokulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3.maddesinde “Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur” biçiminde tanımlanmıştır. Meslek Yüksekokulu 5. seviye meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarıdır. Mezunları tekniker veya meslek elemanı olarak iş hayatına atılırlar. Bunlar üretim sektöründe uygulayıcılar olarak sektörün temel elemanlarıdır. Mühendis veya uzmanların projelerini uygulayarak üretimi veya hizmeti gerçekleştiren elemanlardır. Böylesine üretken olan veya olması gereken bir meslek elemanın yetiştirilmesi, 14 haftalık dört dönem gibi kısa bir sürede oldukça zor olmaktadır. Aslında 14 hafta olan dönem süresi yapılması gereken sınavlar ve tatillerden dolayı 11-12 hafta gibi bir zamana inmektedir. Yani verimli dersin yapılabildiği süreç bu nedenlerle azalmaktadır. Yapılan bu çalışmada meslek yüksekokullarında eğitim öğretim süresinin 3 yıl yani 6 yarıyıl olmasının gerekliliği irdelenmiştir. Eğitim öğretim süresinin bir yıl artırılması; sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirme açısından gereklidir
Meslek Yüksekokulu, Eğitim-Öğretim Süresi
  • Balcı, S. (2006). Meslek teknik eğitimin önemi ve gelecek için öneriler. II.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Sonuç Raporu, Muğla Üniversitesi Basımevi.
  • Erdem, A. (1999). Meslek yüksekokullarındaki eğitimin yeterliliği ve kalite güvencesi. Mevzuat Dergisi .yıl2,sayı 23.
  • Mikhael, S. (2007). Mesleki ve teknik eğitimde uluslar arası uygulamalar I.oturum. Uluslar Arası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı, Ankara: Meteksan Basım.
  • Plank, M. (2007). Mesleki ve teknik eğitimde uluslararası uygulamalar II.Oturum. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı, Ankara, Meteksan Basım.
  • Reid, V.(2007). Mesleki ve Teknik Eğitimde Uluslar arası Uygulamalar I.Oturum. Uluslar Arası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı, Ankara, Meteksan Basım.
  • Vurgun, L., (2009). Bilgi Toplumu Açısından Türkiye’deki Meslek Yüksekokullarının Örgütlenme Problemleri ve Çözüm Önerileri, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 4, Sayı 2.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Dursun ÖZGÜLER

Author: Tarkan KOCA

Author: Alper Tunga ÖZGÜLER

Dates

Publication Date: December 30, 2013

Bibtex @ { ejovoc73084, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kirklareli University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {40 - 43}, doi = {}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZGÜLER, Dursun and KOCA, Tarkan and ÖZGÜLER, Alper Tunga} }
APA ÖZGÜLER, D , KOCA, T , ÖZGÜLER, A . (2013). MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3 (4), 40-43. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73084
MLA ÖZGÜLER, D , KOCA, T , ÖZGÜLER, A . "MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 40-43 <http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73084>
Chicago ÖZGÜLER, D , KOCA, T , ÖZGÜLER, A . "MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 40-43
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ AU - Dursun ÖZGÜLER , Tarkan KOCA , Alper Tunga ÖZGÜLER Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 43 VL - 3 IS - 4 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ %A Dursun ÖZGÜLER , Tarkan KOCA , Alper Tunga ÖZGÜLER %T MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ %D 2013 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD ÖZGÜLER, Dursun , KOCA, Tarkan , ÖZGÜLER, Alper Tunga . "MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 / 4 (December 2014): 40-43.
AMA ÖZGÜLER D , KOCA T , ÖZGÜLER A . MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ. Ejovoc. 2013; 3(4): 40-43.
Vancouver ÖZGÜLER D , KOCA T , ÖZGÜLER A . MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges). 2013; 3(4): 43-40.