Year 2013, Volume 3, Issue 4, Pages 79 - 86 2013-12-30

AN ANALYSIS OF THE RENOVATIONS IN STUDENT DISCIPLINARY LAW FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS UNDER THE STUDENT DISCIPLINARY REGULATIONS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WHICH BECAME EFFECTIVE BY BEING PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE NO. 28388 ON AUGUST 18, 2012
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Işıl Tüzün Arpacıoğlu [1] , Şükran Morgül [2]

235 1387

Student Disciplinary Regulations for Higher Education Institutions, which had got into effect upon being published in the Official Gazette no. 18634 on January 13, 1985 (Former Regulations), was annulled by Student Disciplinary Regulations (New Regulations), effective by August 18, 2012, the publication date in Official Gazette no. 28388. Accordingly, New Regulations have been applied to university students’ disciplinary proceedings since August 18, 2012, the effective date. Provisional article 1 of the New Regulations further subject all disciplinary inquiries pending by August 18, 2012, to New Regulations, even if commenced already. This study reviews the essential provisions applicable to disciplinary proceedings under the New Regulations, issued under articles 54 and 65/a-9 of Higher Education Law No. 2547, which also constitutes basis for the Former Regulations; and the review is made in consideration of the mentioned articles and with reference to the differences between the Former Regulations and the New Regulations
13.01.1985 tarih ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (Eski Yönetmelik), 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (Yeni Yönetmelik) ile yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Bu nedenle Yeni Yönetmelik’in yürürlük tarihi olan 18.08.2012 tarihinden itibaren, üniversite öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarına ilişkin işlemler, Yeni Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Buna ek olarak; Yeni Yönetmelik’in Geçici 1 inci maddesi gereğince; soruşturmasına 18.08.2012 tarihinden önce başlansa bile 18.08.2012 tarihi itibariyle henüz tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarına da Yeni Yönetmelik hükümleri uygulanmıştır. Çalışmamızda, Eski Yönetmelik gibi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54 ve 65/a-9 uncu maddelerine dayanılarak çıkarılan Yeni Yönetmelik çerçevesinde yürütülecek disiplin soruşturmalarına ilişkin esaslar; dayanak kanun maddeleri göz önüne alınarak ve Eski Yönetmelik ile Yeni Yönetmelik arasındaki farklara değinilerek incelenecektir
  • Çakmak, V. (2013). Üniversite Dışında Gerçekleşen Davranışlar Nedeniyle Davranışlar Nedeniyle Yükseköğretim Öğrencisinin Disiplin Kurallarına Tabi Tutulması Sorunu. Aydın Barosu Dergisi, 2, 62-66.
  • Oğurlu, Y. (2003). Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi ve Sorununu “Ne Bis İn İdem Kuralı”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 52(2), 101-124.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Işıl Tüzün Arpacıoğlu

Author: Şükran Morgül

Dates

Publication Date: December 30, 2013

Bibtex @ { ejovoc73090, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kirklareli University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {79 - 86}, doi = {}, title = {YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Arpacıoğlu, Işıl Tüzün and Morgül, Şükran} }
APA Arpacıoğlu, I , Morgül, Ş . (2013). YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3 (4), 79-86. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73090
MLA Arpacıoğlu, I , Morgül, Ş . "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 79-86 <http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73090>
Chicago Arpacıoğlu, I , Morgül, Ş . "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 79-86
RIS TY - JOUR T1 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Işıl Tüzün Arpacıoğlu , Şükran Morgül Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 86 VL - 3 IS - 4 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Işıl Tüzün Arpacıoğlu , Şükran Morgül %T YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2013 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD Arpacıoğlu, Işıl Tüzün , Morgül, Şükran . "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 / 4 (December 2014): 79-86.
AMA Arpacıoğlu I , Morgül Ş . YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ejovoc. 2013; 3(4): 79-86.
Vancouver Arpacıoğlu I , Morgül Ş . YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges). 2013; 3(4): 86-79.