Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2021, Volume 1, Issue 2, 60 - 66, 05.09.2021

Abstract

References

 • Malta S., 2010, İlköğretimde Kullanılan Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
 • İçli G., Eğitim İstihdam ve Teknoloji, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı:9
 • İnal Y., Kiraz E., Bilgisayar Oyunları İdeoloji İçerir mi Eğitsel ve Ticari Oyunlara Bakış, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Yaz 2008, 6(3), 523-544
 • Squire, K.D. (2004). Replaying history: Learning world history through playing Civilization III. Doctoral Dissertation, Indiana University: Indiana.
 • Denizel D., Sanatın Yeni Evresi Olarak Bilgisayar Oyunları, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2012 Bahar, sayı: 13, s. 107-143
 • Kaya A.,2013, Tokat, Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Kablan Z., Cop M., Türkiye’de Eğitsel Oyunlarla İlgili Yapılmış Çalışmaların Analizi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1/1 2018
 • Altınbulak D., Emir S., Avcı C. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitsel Oyunların Erişiğe Ve Kalıcılığa Etkisi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 2 (2006), 35-51
 • Gardner H., Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books. (1993).
 • Doğusoy B., İnal Y., Çok Kullanıcılı Bilgisayar Oyunları ile Öğrenme, Mersin Üniversitesi (2006)
 • Bayırtepe E,. Tüzün H,. Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilgisayar Dersindeki Başarıları Ve Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33: 41-54 (2007).
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Civilization_V (29.05.2021)

Educational Aspect of History Themed Strategy Type Computer Games

Year 2021, Volume 1, Issue 2, 60 - 66, 05.09.2021

Abstract

In the study carried out, a general evaluation was made by examining the educational aspect of computer games in the category of history-themed strategy games and their relationship with education. Today, with the rapid development of technology and its active use in many areas of life, it has become a necessity to be included in the education-teaching processes. The use of computer games in education by programming has created many educational facts on a geographical basis, especially in history.

References

 • Malta S., 2010, İlköğretimde Kullanılan Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
 • İçli G., Eğitim İstihdam ve Teknoloji, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı:9
 • İnal Y., Kiraz E., Bilgisayar Oyunları İdeoloji İçerir mi Eğitsel ve Ticari Oyunlara Bakış, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Yaz 2008, 6(3), 523-544
 • Squire, K.D. (2004). Replaying history: Learning world history through playing Civilization III. Doctoral Dissertation, Indiana University: Indiana.
 • Denizel D., Sanatın Yeni Evresi Olarak Bilgisayar Oyunları, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2012 Bahar, sayı: 13, s. 107-143
 • Kaya A.,2013, Tokat, Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Kablan Z., Cop M., Türkiye’de Eğitsel Oyunlarla İlgili Yapılmış Çalışmaların Analizi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1/1 2018
 • Altınbulak D., Emir S., Avcı C. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitsel Oyunların Erişiğe Ve Kalıcılığa Etkisi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 2 (2006), 35-51
 • Gardner H., Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books. (1993).
 • Doğusoy B., İnal Y., Çok Kullanıcılı Bilgisayar Oyunları ile Öğrenme, Mersin Üniversitesi (2006)
 • Bayırtepe E,. Tüzün H,. Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilgisayar Dersindeki Başarıları Ve Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33: 41-54 (2007).
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Civilization_V (29.05.2021)

Details

Primary Language English
Subjects Computer Science, Artifical Intelligence
Journal Section Research Articles
Authors

Muhammet Emin VARELCİ> (Primary Author)
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, FACULTY OF TECHNOLOGY
0000-0002-9815-0087
Türkiye

Publication Date September 5, 2021
Acceptance Date August 26, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 1, Issue 2

Cite

IEEE M. E. Varelci , "Educational Aspect of History Themed Strategy Type Computer Games", Advances in Artificial Intelligence Research, vol. 1, no. 2, pp. 60-66, Sep. 2021

88x31.png
Advances in Artificial Intelligence Research is an open access journal which means that the content is freely available without charge to the user or his/her institution. All papers are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, which allows users to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for non-commercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator.

Graphic design @ Özden Işıktaş