Year 2020, Volume XXXVI , Issue 102, Pages 277 - 298 2020-11-01

Dinar’ın Sosyal Ve Kültürel Hayatında Halkevi
THE PEOPLE’S HOUSE IN DINAR’S SOCIAL AND CULTURAL LIFE

Mesut ERŞAN [1]


19 Şubat 1932 tarihinde açılan Halkevleri 1951 yılına kadar Türkiye’nin sosyal ve kültürel hayatında çok önemli roller üstlenmiş bir kültür kurumudur. Sistematik bir şekilde oluşturulan çalışma kolları vasıtasıyla hem inkılabı geniş halk kitlelerine benimsetmek ve halkla bütünleşmek hem de kültürel olarak gelişmiş yeni toplum yaratmak amacıyla çok önemli çalışmalar gerçekleştiren Halkevleri kısa sürede yayılmış, birçok il ve ilçede faaliyete başlamıştır. Bu ilçelerden birisi de Dinar’dır. 1935 yılında açılan ve beş şubesi ile faaliyete başlayan Dinar Halkevi, yeni Cumhuriyetin değerlerini halka benimsetme ve modern bir toplum oluşturma amacıyla tiyatro gösterileri, köy gezileri, sağlık araştırmaları, hasta olan halka ve öğrencilere yardım, gençliğin zararlı alışkanlıklardan korunması ve çeşitli spor faaliyetleri gibi bir çok çalışma gerçekleştirmiş, Dinar’ın sosyo-kültürel hayatında 1935-1951 yılları arasında çok önemli bir rol üstlenmiştir.
People’s Houses founded on 19 February 1932 were very important institutions that played a crucial role in terms of social and cultural life until 1951. People’s Houses put their signatures under important successes in impressing reformation upon people and in building a developed society whereby task forces formed systematically spread in a short time and went into action in many cities and counties. One of these counties was Dinar. Dinar People’s House, founded in 1935 and went into action with five offices, performed studies such as benefit performances, village travels, health investigations, helped ill people and students, protected youth from harmful habits and organized various sportive actions with the purpose of impressing values of the new Republic upon people and created a modern society as well as playing other crucial roles between 1935 and 1951.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 490.100. 951.685.1.72.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.733.1.1.37.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.932.623.1.102.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.932.623.1.103.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.932.623.1.30.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.932.623.1.64.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.932.623.1.67.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.971.753.1.3.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.971.753.1.3.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.984.842.1.40.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.3018.12.128.21.9.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.1007.885.1.9.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.1021.929.1.2.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.1052.1038.1-15.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.107.885.1.54.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.1207.1.1.9.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.1207.1.1-1.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.1215.33.1-11.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.1650.740.1.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.1650.740.26.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.733.1.3-105.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.932.623.1.5.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.932.623.1-42.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.951.685.1.80.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.951.685.1.80.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.951.685.1.87.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.981.802.1.30.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, BCA, 490.100.994.842.1.1.
 • T.C. Resmi Gazete, S. 7882, 11.08.1951, Kanun No: 5830.
 • Arıkan, Zeki “Halkevlerinin Kuruluşu ve Tarihsel İşlevi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 1999, C 6, S. 23, s. 269.
 • Baltacıoğlu , İsmail Hakkı, Halkın Evi, C.H.P. Halkevleri Bürosu, Ankara 1950.
 • CHP Halkevlerinin ve Halkodalarının Yurd İçinde Dağılışları, Ankara 1945.
 • Cumhuriyet Ansiklopedisi, (1923-2000), (Yayın kurulu: Hasan Ersel, Ahmet Kuyaş, Ahmet Oktay, Mete Tunçay), C 2, (1941-1960) YKY, İstanbul 2003.
 • Çeçen, Anıl, Halkevleri, Gündoğan Yayınları, Ankara 1990.
 • Eski milletvekili Kazım Uysal’dan naklen aktaran Ayhan Kalkan, Dinar Haberleri, Aydedenin Köşesi http://www.dinarhaberleri.com, 30 Nisan 2014.
 • Gürcan, Nedred, “Taşrada Tiyatrolar ve Eğlence Kültürümüz” http:// www.dinar.bel.tr/haber_oku. Erişim Tarihi: 30.04.2014.
 • Halkevlerinin 1935 Senesi Faaliyet Raporları Hülasası, Ankara 1936.
 • Kalkan, Ayhan, “Ayhan Kalkan’dan Eski Hatıralar”, http://www. dinarumuthaber.com, Erişim Tarihi: 21.07.2016.
 • Kalkan, Ayhan , Her Yönüyle İlçemiz Dinar, Ankara 1984.
 • Karadağ, Nurhan, Halkevleri Tiyatro Çalışmaları (1932-1951), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988.
 • Karadağ, Nurhan, Halkevleri Tiyatro Çalışmaları (1932-1951), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988.
 • Şimşek, Sefa, Bir İdeolojik Seferberlik Deneyimi, Halkevleri, 1932- 1951, İstanbul 2002.
 • Peker, Recep, “Halkevleri Açılış Nutku”, Ülkü (Seçmeler), Şubat 1933, Yay. Haz.: Zerrin Bayraktar- Cem Alpar, Ankara 1982, s.6- 8.
 • TBMM Kanunlar Dergisi, TBMM Basımevi, Ankara, 1951, 9. Dönem, C 33, s.937-939.
 • Yeşilkaya, Neşe G., Halkevleri: İdeoloji ve Mimarlık, İstanbul 1999.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4057-9945
Author: Mesut ERŞAN
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 1, 2020

Bibtex @research article { aamd815948, journal = {Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi}, issn = {1011-727X}, address = {dergi@atam.gov.tr}, publisher = {Atatürk Araştırma Merkezi}, year = {2020}, volume = {XXXVI}, pages = {277 - 298}, doi = {10.33419/aamd.815948}, title = {Dinar’ın Sosyal Ve Kültürel Hayatında Halkevi}, key = {cite}, author = {Erşan, Mesut} }
APA Erşan, M . (2020). Dinar’ın Sosyal Ve Kültürel Hayatında Halkevi . Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , XXXVI (102) , 277-298 . DOI: 10.33419/aamd.815948
MLA Erşan, M . "Dinar’ın Sosyal Ve Kültürel Hayatında Halkevi" . Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi XXXVI (2020 ): 277-298 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aamd/issue/57696/815948>
Chicago Erşan, M . "Dinar’ın Sosyal Ve Kültürel Hayatında Halkevi". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi XXXVI (2020 ): 277-298
RIS TY - JOUR T1 - Dinar’ın Sosyal Ve Kültürel Hayatında Halkevi AU - Mesut Erşan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33419/aamd.815948 DO - 10.33419/aamd.815948 T2 - Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 298 VL - XXXVI IS - 102 SN - 1011-727X- M3 - doi: 10.33419/aamd.815948 UR - https://doi.org/10.33419/aamd.815948 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Dinar’ın Sosyal Ve Kültürel Hayatında Halkevi %A Mesut Erşan %T Dinar’ın Sosyal Ve Kültürel Hayatında Halkevi %D 2020 %J Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi %P 1011-727X- %V XXXVI %N 102 %R doi: 10.33419/aamd.815948 %U 10.33419/aamd.815948
ISNAD Erşan, Mesut . "Dinar’ın Sosyal Ve Kültürel Hayatında Halkevi". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi XXXVI / 102 (November 2020): 277-298 . https://doi.org/10.33419/aamd.815948
AMA Erşan M . Dinar’ın Sosyal Ve Kültürel Hayatında Halkevi. AAM Dergisi. 2020; XXXVI(102): 277-298.
Vancouver Erşan M . Dinar’ın Sosyal Ve Kültürel Hayatında Halkevi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. 2020; XXXVI(102): 277-298.
IEEE M. Erşan , "Dinar’ın Sosyal Ve Kültürel Hayatında Halkevi", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol. XXXVI, no. 102, pp. 277-298, Nov. 2020, doi:10.33419/aamd.815948