Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1011-727X | Period Biannually | Founded: 1984 | Publisher Atatürk Araştırma Merkezi | http://www.atam.gov.tr/faaliyetler/yayinlar/dergi


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi  tarafından yayımlanan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk ve dünya tarihi kapsamındaki konular çerçevesinde, Türkiye Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin bilgi ve belgelerle ilgili bilimsel araştırma ve çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyasıyla paylaşan, özellikle Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde doğduğu siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel ortam ile Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişim sürecini bütün yönleriyle inceleyen, özgün bilimsel makalelere yer veren akademik bir dergidir.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

ISSN 1011-727X | Period Biannually | Founded: 1984 | Publisher Atatürk Araştırma Merkezi | http://www.atam.gov.tr/faaliyetler/yayinlar/dergi
Cover Image


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi  tarafından yayımlanan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk ve dünya tarihi kapsamındaki konular çerçevesinde, Türkiye Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin bilgi ve belgelerle ilgili bilimsel araştırma ve çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyasıyla paylaşan, özellikle Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde doğduğu siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel ortam ile Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişim sürecini bütün yönleriyle inceleyen, özgün bilimsel makalelere yer veren akademik bir dergidir.

Indexes and Platforms