Editorial
BibTex RIS Cite

STANDARDIZATION OF THE CITATION STYLES IN LEGAL STUDIES: TÜHAS AS AN OPPORTUNITY AND A PROPOASAL

Year 2024, Volume: 82 Issue: 1, 347 - 353, 12.02.2024
https://doi.org/10.30915/abd.1437265

Abstract

Nowadays a standard citation system has not been accepted yet in the legal studies in Turkey. Even though there are many widely accepted universal citation systems, sui generis aspects of Turkish law (diversity of legislation, discussion texts on the source of legislation, existence of many high courts, diversity of case law, etc.) require a unique citation system. The TÜHAS Turkish Legal System book, written by Kemal Gözler, offers sufficient suggestions to provide a standard citation system that lawyers will need. The diversity of the citation system and the fact that almost every institute and every journal impose its own rules make uneasy the students, the authors, the editors, the referees, the thesis advisors, and the jury members. Therefore, everyone should understand what is referred to in an article and how. As lawyers, we need to consider TÜHAS as a serious proposal and, moreover, as an opportunity. This study advocates the standardization of the citation system in legal studies and recommends TÜHAS developed by Gözler for legal citation standardization.

References

  • Aktan, Coşkun Can. “Muhteşem Şaheser Kemal Gözler’in ‘Alıntı ve Atıf Usûlleri’ Eserine Takdir ve Tenkit.” https://www.researchgate.net/publication/377336794.
  • Ataöv, Türkkaya. Bilimsel Araştırma El Kitabı. (Ankara: Savaş, 1989).
  • Gözler, Kemal. Alıntı ve Atıf Usulleri. (Bursa: Ekin, 2023).
  • Gözler, Kemal. TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, (Bursa: Ekin, 2024).
  • Taştan, Furkan Güven. “TÜHAS: Türk Hukuku için Yeknesak Bir Atıf Sistemi Önerisi.” 22 Ocak 2024. https://sinerjik.org/2024/01/tuhas-turk-hukuku-icin-yeknesak-bir-atif-sistemi-onerisi/ (Erişim tarihi 2 Şubat 2024).

HUKUK YAZININDA ATIF SİSTEMİNİN STANDARTLAŞMASI: BİR FIRSAT VE ÖNERİ OLARAK TÜHAS

Year 2024, Volume: 82 Issue: 1, 347 - 353, 12.02.2024
https://doi.org/10.30915/abd.1437265

Abstract

Türkiye’de hukuk yazınında bugüne kadar standart bir atıf sistemi kabul edilmiş değildir. Yaygın kabul görmüş çok sayıda evrensel atıf sistemi olmakla birlikte, Türk hukukunun kendine özgü yanları (mevzuatın çeşitliliği, mevzuatın kaynağına dair tartışma metinleri, çok sayıda yüksek mahkemenin varlığı, içtihatların çeşitliliği vs) özgün bir atıf sistemini gerekli kılmaktadır. Kemal Gözler tarafından kaleme alınan TÜHAS Türk Hukuk Sistemi kitabı, hukukçuların ihtiyacı olacak standart atıf sistemini getirmeye yeterli öneriler sunmaktadır. Atıf sisteminin çeşitliliği, neredeyse her enstitünün, her derginin kendine mahsus kurallar getirmesi, öğrencileri, yazarları, editörleri, hakemleri, tez danışmanı ve jüri üyelerini yormaktadır. Bu sebeple, bir yazıda neye nasıl atıfta bulunulduğu herkesçe aynı anlaşılmalıdır. Hukukçular olarak TÜHAS’ı ciddi bir öneri ve daha da ötesi bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerekir. Bu çalışma, hukuk yazınında atıf sisteminin standartlaşmasını savunmakta ve bunun için Gözler tarafından geliştirilen TÜHAS’ı önermektedir.

References

  • Aktan, Coşkun Can. “Muhteşem Şaheser Kemal Gözler’in ‘Alıntı ve Atıf Usûlleri’ Eserine Takdir ve Tenkit.” https://www.researchgate.net/publication/377336794.
  • Ataöv, Türkkaya. Bilimsel Araştırma El Kitabı. (Ankara: Savaş, 1989).
  • Gözler, Kemal. Alıntı ve Atıf Usulleri. (Bursa: Ekin, 2023).
  • Gözler, Kemal. TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi, (Bursa: Ekin, 2024).
  • Taştan, Furkan Güven. “TÜHAS: Türk Hukuku için Yeknesak Bir Atıf Sistemi Önerisi.” 22 Ocak 2024. https://sinerjik.org/2024/01/tuhas-turk-hukuku-icin-yeknesak-bir-atif-sistemi-onerisi/ (Erişim tarihi 2 Şubat 2024).
There are 5 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Legal Theory, Jurisprudence and Legal Interpretation
Journal Section Hakemsiz Makaleler
Authors

Veysel Dinler 0000-0003-4678-3138

Early Pub Date February 14, 2024
Publication Date February 12, 2024
Submission Date February 1, 2024
Acceptance Date February 12, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 82 Issue: 1

Cite

Chicago Dinler, Veysel. “HUKUK YAZININDA ATIF SİSTEMİNİN STANDARTLAŞMASI: BİR FIRSAT VE ÖNERİ OLARAK TÜHAS”. Ankara Barosu Dergisi 82, no. 1 (February 2024): 347-53. https://doi.org/10.30915/abd.1437265.