ISSN: 1300-9885
Founded: 1942
Period: Quarterly
Publisher: Ankara Barosu
Cover Image
       

Ankara Barosu Dergisi (ABD) hukuk alanında özgün ve bilimsel çalışmalara dayanan makalelerin yayımlanmasıyla ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunmaktır.
Ocak-Nisan-Temmuz ve Aralık olmak üzere yılda dört kez basılı olarak yayımlanır. Aynı zamanda DergiPark, ULAKBİM TR Dizin ve Ankara Barosu Dergisi resmî web sitesi üzerinden online erişilebilir.
Ankara Barosu Dergisinde yayımlanan makaleler, hukuk ve hukuka katkı sağlayan yakın ve ilişkili disiplinlerarası nitelikteki çalışmalardır. Bu kapsamda akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen makale, karar incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi çeviriler kabul edilmektedir.
Derginin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir.

TAM METİN (MAKALE) ŞABLONU (Lütfen bu şablonu indirerek, içerideki açıklamalardan faydalanınız)

KİŞİSEL BİLGİLERİ TEMİZLEME KILAVUZU

2023 - Volume: 81 Issue: 1

Research Article

1. GREV VE LOKAVT YASAKLARI

Research Article

2. POSTMODERNİZM VE ŞİDDET TEKELİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Other

7. TÜRK HUKUKUNDA YANSIMA ZARARLAR

Other

10. SİGORTA ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI