Aim

Adalet Dergisinin amacı, öncelikle hukuk bilimi alanına katkı sağlamaktır. Akademi dünyasının birikimini Adalet Dergisi aracılığıyla yargıya ve adalet politikası üreten kuruluşlara ulaştırmaktır. Son olarak Adalet Dergisi, Adalet Bakanlığının uyguladığı veya uygulayacağı politikaları akademik anlamdaki karşılığını görmek ve bundan istifade etmeyi amaçlamaktadır.

Scope

Adalet Dergisi kamu ve özel hukuk alanlarındaki faaliyetleri kapsar. Hukuka ilişkin bilgi, belgelerin akademik çerçevede ele alınmasını hedeflemektedir.