Aim & Scope

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi ISSN 2651 - 5067

Türkçenin eğitimi ve öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi ve öğretimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, dilbilimi, yabancılara dil eğitimi ve öğretimi alanlarında bilimsel çalışmalara yer vermek, bu alanlarda akademik başvuru kaynağı olmak, alandaki yenilikleri başta Türkiye olmak üzere tüm dünya bilimsel literatürüyle paylaşmak.

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi ISSN 2651 - 5067

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, Türk Dili, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Ana Dili Öğretimi, Dil Eğitimi ve Öğretimi ve Dilbilim alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçedir. Almanca, İngilizce ve Rusça ile desteklenmektedir.

Dergi, Bahar ve Güz olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak dijital ortamda yayınlanmaktadır.

Period Months
June December