Dergi Kurulları

Sahibi

                                                                                                         

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ Uşak Üniverisitesi Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Kurucular

                                                                                                          

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ Uşak Üniverisitesi Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Prof. Dr. Erol DURAN UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi

Editörler

                                                                                                           

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ Uşak Üniverisitesi Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Prof. Dr. Erol DURAN UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi

Yazı İşleri Müdürü

                                                                                                         

Arş. Gör. Gülbike YILDIRIM UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi

Alan Editörü

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ Uşak Üniverisitesi Türkiye
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Öğretim Üyesi
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Prof. Dr. Talip YILDIRIM UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Prof. Dr. Zekerya BATUR UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Doç. Dr. Erol SAKALLI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dilbilimi, Filoloji
Dr. Öğr. Üyesi Erhan SOLMAZ UŞAK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Halk Bilimi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ Uşak Üniverisitesi Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Prof. Dr. Talip YILDIRIM UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Prof. Dr. Ahmet AKÇATAŞ UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türk Dili, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Dilbilimi, Biçimbilimi, Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Ruhdilbilimi, Sesbilimi, Söylem Çözümlemesi, Sözdizimi
Prof. Dr. Erol DURAN UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi
Doç. Dr. Erol SAKALLI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dilbilimi, Filoloji
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Filoloji, Türk Dili
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dr. Mustafa ULUTAŞ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8317-7682 Türkiye
Türkçe Eğitimi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Celal DEMİR Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkiye
Eğitim Teknolojileri, Materyal Geliştirme, Eğitim Programları ve Öğretim, Türkçe Eğitimi
Prof. Dr. Zehra GÖRE Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Kemalettin DENİZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Türkçe Eğitimi
Prof. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU HACETTEPE UNIVERSITY Türkiye
Türkçe Eğitimi

Yöntem ve Veri Analizi Danışmanı

                                                                                                

Eğitim Bilimleri

Yabancı Dil Danışmanları

                                                                                            

                                                                                             


İngilizce, Dilbilimi

Redaksiyon

                                                                                                               

Arş. Gör. Gülbike YILDIRIM UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi