Dergi Kurulları

Sahibi

                                                                                                         

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ Uşak Üniverisitesi Türkiye
Eğitim

Kurucular

                                                                                                          

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ Uşak Üniverisitesi Türkiye
Eğitim
Prof. Dr. Erol DURAN UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkçe Eğitimi

Editörler

                                                                                                           

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ Uşak Üniverisitesi Türkiye
Eğitim
Prof. Dr. Erol DURAN UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkçe Eğitimi

Yazı İşleri Müdürü

                                                                                                         

Arş. Gör. Gülbike YILDIRIM UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkçe Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Alan Editörü

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ Uşak Üniverisitesi Türkiye
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Öğretim Üyesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Prof. Dr. Talip YILDIRIM UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Prof. Dr. Zekerya BATUR UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye

Uşak Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Doç. Dr. Erol SAKALLİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9596-4686 Türkiye Web
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Doç. Dr. Erhan SOLMAZ UŞAK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye

1981 yılında Konya/Ereğli’de dünyaya geldi. İlköğrenimini Öğretmen Abdurrahim İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini ise Ereğli Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 2003 yılında, Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimini, 2004 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde bitirdi. Tezli Yüksek Lisansını da yine Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Dili bilim dalında, “Bolvadin, Çay ve Çobanlar Ağzı” adlı tez ile 2007 yılında tamamladı. Doktora eğitimini Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türk Halkbilimi Bilim Dalında 2016 yılında “Özbek Mizahında Nasreddin Hoca Tipi ve Fıkraları” adlı tez ile bitirdi. Eylül 2016’da Uşak Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Solmaz, 2021 yılında Türk Halk Bilimi alanında doçent ünvanını almıştır. Solmaz, Türkoloji alanında muhtelif çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Türk Halk Bilimi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ Uşak Üniverisitesi Türkiye
Eğitim
Prof. Dr. Talip YILDIRIM UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)
Prof. Dr. Ahmet AKÇATAŞ UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Söylem ve Bağlamsal Dilbilim, Fonetik ve Konuşma Bilimi, Psikodilbilim (Konuşma Üretimi ve Anlama dahil), Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil), Dilbilim, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Erol DURAN UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkçe Eğitimi
Doç. Dr. Erol SAKALLİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9596-4686 Türkiye
Dilbilim, Dil Çalışmaları
Cem ERDEM Adam Mickiewicz University 0000-0002-1482-7901 Polonya
Eğitim
Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Çalışmaları
Dr. Marlen ADİLOV Bir kuruma bağlı değildir 0000-0001-9876-4516 Kazakistan
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Doç. Dr. Mustafa ULUTAŞ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8317-7682 Türkiye
Türkçe Eğitimi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Celal DEMİR Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkiye
Türkçe Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim
Prof. Dr. Zehra GÖRE Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Kemalettin DENİZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Türkçe Eğitimi
Prof. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU HACETTEPE UNIVERSITY Türkiye
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Yöntem ve Veri Analizi Danışmanı

                                                                                                

Eğitim

Yabancı Dil Danışmanları

                                                                                            

                                                                                             


Redaksiyon

                                                                                                               

Arş. Gör. Gülbike YILDIRIM UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkçe Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi