Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Yapılmış Makale Çalışmalarının Yıllara Göre İncelenmesi

Year 2019, Volume 3, Issue 2, 29 - 58, 29.12.2019

Abstract

Bu çalışmada, Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine yapılmış akademik çalışmalarınyıllara göre durumunu ortaya koymakamaçlanmıştır. Çalışma 1962-2018 yılları arasında,Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine yazılmış Türkiye’de yayınlanan makalelerle sınırlandırılmıştır.Araştırma, nitel yaklaşım ve betimsel bir çalışma olarak desenlenmiş olup tarama modeliyle yürütülmüş, genel tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın dokümanı Türk dil bilgisi öğretimi üzerine yazılmış olan makale çalışmalarıdır. Araştırmadaveri toplama sürecinde,ilk önce belirlenmiş tarama kodlarıyla veri tabanlarından tarama yapılmış ve elektronik olarak ulaşılabilen kaynaklar incelenmiştir. Elektronik olarak ulaşılamayan kaynakların basılı olanlarına ulaşılmış ve araştırma materyali olarak kullanılmıştır. Bütün bu veri toplama süreci sonucunda Türk dil bilgisi öğretimi üzerine yazılmış298 makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan makaleler bulgular bölümünde yazar adına göre alfabetik sıralanmış ve makalelerin yıllara göre yayınlanma oranları ele alınmıştır. Bu çalışmada, Türk dil bilgisi öğretimi üzerine yazılan akademik makale künyelerinin liste şeklinde sunulmasının, alanda çalışma yapanlara alanyazını tanımada kolaylık sağlayacağı düşünülmüştür.

 

Bu inceleme sonucunda Türk dil bilgisi öğretimi üzerine en çok 48 makale ile 2015 yılında yayın yapıldığı görülmektedir. 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1989, 1990, 1992, 1993, 1996 yıllarında ise Türkçe dil bilgisi öğretimi ile ilgili akademik makaleye rastlanmamıştır.

Bu çalışma,Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Tasvirî (Açıklamalı) Bibliyografyası”başlıklı devam eden bir tez çalışmasından türetilmiştir. Adı geçen tez çalışmasında, Türk dil bilgisi öğretimi üzerine yazılmış kitap, tez ve makaleler yıllara, ele aldıkları konulara, anahtar kelimelerine göre incelenmektedir.

References

 • Aksan, D. (2015). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bhattacherjee, A. (2012). SocialScienceResearch: Principles, Methods, andPractices (2nd Edition). USF Tampa Library Open Access CollectionsTextbooksCollectionsBook 3. University of South Florida.
 • Cinoğlu, M. (2009). Eğitimin Bilimsel Temelleri. Çiçek Sağlam, A. (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş (s. 183,185-200), (2. baskı). Ankara: Maya Akademi.
 • Dilâçar, A. (1971). Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, s. 83-145.
 • Ergin, M. (1981). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Karaağaç, G. (2012). Türkçenin Dil Bilgisi. Ankara: Akçağ Yayınları.Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual.

Year 2019, Volume 3, Issue 2, 29 - 58, 29.12.2019

Abstract

References

 • Aksan, D. (2015). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bhattacherjee, A. (2012). SocialScienceResearch: Principles, Methods, andPractices (2nd Edition). USF Tampa Library Open Access CollectionsTextbooksCollectionsBook 3. University of South Florida.
 • Cinoğlu, M. (2009). Eğitimin Bilimsel Temelleri. Çiçek Sağlam, A. (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş (s. 183,185-200), (2. baskı). Ankara: Maya Akademi.
 • Dilâçar, A. (1971). Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, s. 83-145.
 • Ergin, M. (1981). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Karaağaç, G. (2012). Türkçenin Dil Bilgisi. Ankara: Akçağ Yayınları.Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Selcen ÇİFÇİ> (Primary Author)

0000-0003-2563-5574
Türkiye


Serkan TEKE This is me

Publication Date December 29, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Çifçi, S. & Teke, S. (2019). Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Yapılmış Makale Çalışmalarının Yıllara Göre İncelenmesi . Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 29-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adea/issue/51232/649772