Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

BEDENİN SESSİZ DİLİ

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 1 - 10, 30.06.0201

Abstract

Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlarını doğru anlamamız konusunda da bize ipuçları verir. Bunu başarabilmek için; insanlara değer vermek, gözlem yeteneğine güvenmek ve beden dilinin inceliklerini bilmek gerekir. Bedeniniz sözlerinizden çok daha dürüst ve gerçekte hissettiklerinizi açık sözlülükle aktarmaktan çekinmez. Beden, âdeta yaramaz bir çocuk gibidir. Nasıl ki çocuktan al haberi denirse, gerçek duygu ve düşünceyi de vücuttan almak gerekir. Bedenimiz özünde sakladığı duygu ve düşünceleri içsel bir devinimle, her an dışa vurmaya devam eder. Sürekli hareket hâlindedir; tıpkı durmaksızın akıp giden bir akarsuyun suları gibi, her daim değişir, dönüşür ve yenilenir. Bu süreğenliğe dil ve iletişim penceresinden bakıldığında, bedenin durmaksızın iletiler gönderdiğini gözlemleyebiliriz. Karşımızdakileri dinlerken de sözden önce özdeki gerçekliğe yoğunlaşmak, iletişimin sağlıklı yürümesini temin edecektir. Dil ve edebiyat araştırıcılarının da artık hem çağın ruhunu yakalamak hem de daha derinlikli ve disiplinler arası çalışmalar yapmak için bu engin genişliğe doğru yönelmelerinde sayısız yarar vardır.

References

 • Aksan, Doğan, Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, 3.Basım, DTCF Yay. Ankara, 1987, 37.
 • —————, Dil, Şu Büyülü Düzen, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2003. Aliyeva.
 • Baltaş, Zühal; Baltaş Acar, Bedenin Dili, Remzi Kitabevi, 22. Basım, İstanbul, 1999.
 • Carnegie, Dale, Söz Söylemek ve İş Başarmak Sanatı, Timaş Yay., İstanbul, 1994.
 • Chomsky, Noam, Dil ve Sorumluluk. (Çev: Hüsnü Özasya), Ekin Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Condon, John C. Kelimelerin Büyülü Dünyası-Anlambilim ve İletişim. (Çev: Murat Çiftkaya), İstanbul: İnsan Yayınları. 2000.
 • Stephen R.Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, (çev.Gönül Suveren-Osman Deniztekin), Varlık yay, İstanbul.
 • Yalçın, S. Kaan – Şengül, Murat, İletişimde Dilin İşlevleri, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Volume 2/2 Spring 2007.
 • Yaman, Ertuğrul, İnsan ve İletişim, 1. baskı, Detay Yayınevi, Ankara, 2007.
 • Zülfikar, Hamza, Doğru Konuşma ve Yazma Bilgileri 1, 1. Baskı, Zerpa Yayınları, Ankara, 2008.

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 1 - 10, 30.06.0201

Abstract

References

 • Aksan, Doğan, Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, 3.Basım, DTCF Yay. Ankara, 1987, 37.
 • —————, Dil, Şu Büyülü Düzen, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2003. Aliyeva.
 • Baltaş, Zühal; Baltaş Acar, Bedenin Dili, Remzi Kitabevi, 22. Basım, İstanbul, 1999.
 • Carnegie, Dale, Söz Söylemek ve İş Başarmak Sanatı, Timaş Yay., İstanbul, 1994.
 • Chomsky, Noam, Dil ve Sorumluluk. (Çev: Hüsnü Özasya), Ekin Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Condon, John C. Kelimelerin Büyülü Dünyası-Anlambilim ve İletişim. (Çev: Murat Çiftkaya), İstanbul: İnsan Yayınları. 2000.
 • Stephen R.Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, (çev.Gönül Suveren-Osman Deniztekin), Varlık yay, İstanbul.
 • Yalçın, S. Kaan – Şengül, Murat, İletişimde Dilin İşlevleri, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Volume 2/2 Spring 2007.
 • Yaman, Ertuğrul, İnsan ve İletişim, 1. baskı, Detay Yayınevi, Ankara, 2007.
 • Zülfikar, Hamza, Doğru Konuşma ve Yazma Bilgileri 1, 1. Baskı, Zerpa Yayınları, Ankara, 2008.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literary Reviews
Journal Section Makaleler
Authors

Ertuğrul YAMAN (Primary Author)
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Türkiye

Thanks Teşekkürler.
Publication Date June 30, 201
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Yaman, E. (0201). BEDENİN SESSİZ DİLİ . Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adea/issue/63328/875140