Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi ücretsiz bir dergidir. Yazarlardan sürecin herhangi bir aşamasında ücret talep edilmemektedir.