Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Öğretmenlerin Şiddet ve İstenmeyen Öğrenci Davranışı Algıları: Bir Odak Grup Görüşmesi

Year 2022, Volume 7, Issue 1, 28 - 41, 18.06.2022
https://doi.org/10.47214/adeder.1106507

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kendilerine yönelik yapılan şiddet ve istenmeyen öğrenci davranışı algılarını incelemektir. Çalışmada araştırma modeli olarak odak grup görüşmesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, amaçsal örnekleme yöntemi ile belirlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde görevli 16 öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcılar iki farklı çalışma grubuna ayrılmıştır. Alan uzmanı bir moderatör yönetiminde önceden hazırlanan sorularla yarı yapılandırılmış iki farklı görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların izni ile görüşmeler ses kaydına alınmış, araştırmada bu ses kayıtlarından elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarını daha çok “okul ve sınıf kurallarına uymama” (%26,6) olarak tanımladıkları, en fazla “duygusal ve sözel şiddet” (%35,2) yaşadıkları belirlenmiştir. Bu sonuçların yanı sıra görüşmelerde öğretmenlerin, istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin yaptıkları “farklı davranış” tanımlamaları literatürde yer almamaktadır. Bu görüş, literatürdeki tanımlamalara farklı bir bakış açısı getirmiş olması açısından önemlidir. Buna göre, istenmeyen öğrenci davranışı kavramının farklı bir bakış açısıyla yeniden tanımlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • American Psychology Association. (2016). A silent national crisis: Violence against teachers. Retrieved June 13, 2019, from https://www.apa.org/education/k12/teacher-victimization
 • Başar, H. (1999). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Birlik, E. (2020). Çok boyutlu öğretmen mağduriyet ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, öğretmenlerin mağduriyet algılarının ve kaygı düzeylerinin incelenmesi: Karma model çalışma (Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Bowling, A. (2002). Research methods in health: ınvestigating health and health services. Philadelphia, PA: McGraw-HillHouse. Retrieved June 20, 2019, from http://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_2615_0.pdf
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-341.
 • Cumaoğlu, N. (2007). The exposure of primary school teachers to bullying: An analysis of various variables. Social Behavior and Personality: An International Journal, 35 (6), 789-802.
 • Daniels, J. A., Bradley, M. C. ve Hays, M. (2007). The impact of school violence on school personnel. Implications For Psychologist. Professional Psychology: Research and Practice, 38 (6), 652-659.
 • Demir, M.K.(2011). Öğretmen adaylarının karşılaşmak istemedikleri davranışların analizi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 31, 68-84.
 • Espelage, D., Anderman, E.M., Brown, V. E., Jones, A., Lane, K. L., McMahon, S. S., Reddy, L. A., Reynolds, C, R. (2013). Understanding and preventing violence directed against teachers. American Psychologist, 68 (2), 75-87. Retrieved September 18, 2019, from https://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-68-2-75.pdf
 • Kondrasuk, J. N., Greene, T. G., Waggoner, J., Jacqueline, E., Edwards, K. ve Nayak-Rhodes, A. (2005). Violence affecting school employees. Education Faculty Publications and Presentations, 638-647. Retrieved July 11, 2019, from https://pilotscholars.up.edu/edu_facpubs/2
 • Martinez, A., McMahon, S. D., Espelage, D., Anderman, E. M., Reddy, L. A., ve Sanchez, B. (2016). Teachers’ experiences with multiple victimization: ıdentifying demografic, cognitive and contextual correlates. Journal of School Violence, 15(4), 387-405.
 • Mcmahon, S. D., Martinez, A., Espelage, D., Rose, C., Reddy, L. A., Lane, K., Brown, V. (2014). Violence directed against teachers: Results from a national survey. Psychology in the Schools, 51, 753–766. Retrieved June 24, 2019, from http://dx.doi.org/10.1002/pits.21777
 • Miles, M, B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Özdemir, S.M. (2012). An investigation of violence against teachers in turkey. Journal of Instructional Psychology, 39(1), 51- 62.
 • Özdere, M., ve Terzi, Ç. (2018) Liselerde öğretmene yönelik şiddetin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Niğde İli Örneği. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 68-88.
 • Özkılıç, R. (2012). Bullying towards teachers: An example from turkey. Eurasian Journal of Educational Research, (47), 95-112.
 • Öztürk, B. (2017). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. Pegem Atıf İndeksi.
 • Wilson, C. M., Douglas, K. S., ve Lyon, D. R. (2011). Violence against teachers: prevalence and consequences. Journal Of Interpersonal Violence, 26, 2353–2371. Retrieved June 05, 2019, from https://doi.org/10.1177%2F0886260510383027

Year 2022, Volume 7, Issue 1, 28 - 41, 18.06.2022
https://doi.org/10.47214/adeder.1106507

Abstract

References

 • American Psychology Association. (2016). A silent national crisis: Violence against teachers. Retrieved June 13, 2019, from https://www.apa.org/education/k12/teacher-victimization
 • Başar, H. (1999). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Birlik, E. (2020). Çok boyutlu öğretmen mağduriyet ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, öğretmenlerin mağduriyet algılarının ve kaygı düzeylerinin incelenmesi: Karma model çalışma (Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Bowling, A. (2002). Research methods in health: ınvestigating health and health services. Philadelphia, PA: McGraw-HillHouse. Retrieved June 20, 2019, from http://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_2615_0.pdf
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-341.
 • Cumaoğlu, N. (2007). The exposure of primary school teachers to bullying: An analysis of various variables. Social Behavior and Personality: An International Journal, 35 (6), 789-802.
 • Daniels, J. A., Bradley, M. C. ve Hays, M. (2007). The impact of school violence on school personnel. Implications For Psychologist. Professional Psychology: Research and Practice, 38 (6), 652-659.
 • Demir, M.K.(2011). Öğretmen adaylarının karşılaşmak istemedikleri davranışların analizi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 31, 68-84.
 • Espelage, D., Anderman, E.M., Brown, V. E., Jones, A., Lane, K. L., McMahon, S. S., Reddy, L. A., Reynolds, C, R. (2013). Understanding and preventing violence directed against teachers. American Psychologist, 68 (2), 75-87. Retrieved September 18, 2019, from https://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-68-2-75.pdf
 • Kondrasuk, J. N., Greene, T. G., Waggoner, J., Jacqueline, E., Edwards, K. ve Nayak-Rhodes, A. (2005). Violence affecting school employees. Education Faculty Publications and Presentations, 638-647. Retrieved July 11, 2019, from https://pilotscholars.up.edu/edu_facpubs/2
 • Martinez, A., McMahon, S. D., Espelage, D., Anderman, E. M., Reddy, L. A., ve Sanchez, B. (2016). Teachers’ experiences with multiple victimization: ıdentifying demografic, cognitive and contextual correlates. Journal of School Violence, 15(4), 387-405.
 • Mcmahon, S. D., Martinez, A., Espelage, D., Rose, C., Reddy, L. A., Lane, K., Brown, V. (2014). Violence directed against teachers: Results from a national survey. Psychology in the Schools, 51, 753–766. Retrieved June 24, 2019, from http://dx.doi.org/10.1002/pits.21777
 • Miles, M, B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Özdemir, S.M. (2012). An investigation of violence against teachers in turkey. Journal of Instructional Psychology, 39(1), 51- 62.
 • Özdere, M., ve Terzi, Ç. (2018) Liselerde öğretmene yönelik şiddetin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Niğde İli Örneği. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 68-88.
 • Özkılıç, R. (2012). Bullying towards teachers: An example from turkey. Eurasian Journal of Educational Research, (47), 95-112.
 • Öztürk, B. (2017). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. Pegem Atıf İndeksi.
 • Wilson, C. M., Douglas, K. S., ve Lyon, D. R. (2011). Violence against teachers: prevalence and consequences. Journal Of Interpersonal Violence, 26, 2353–2371. Retrieved June 05, 2019, from https://doi.org/10.1177%2F0886260510383027

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Eyyüp BİRLİK> (Primary Author)
It is not affiliated with an institution
0000-0003-4057-4407
Türkiye

Publication Date June 18, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { adeder1106507, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {28 - 41}, doi = {10.47214/adeder.1106507}, title = {Öğretmenlerin Şiddet ve İstenmeyen Öğrenci Davranışı Algıları: Bir Odak Grup Görüşmesi}, key = {cite}, author = {Birlik, Eyyüp} }
APA Birlik, E. (2022). Öğretmenlerin Şiddet ve İstenmeyen Öğrenci Davranışı Algıları: Bir Odak Grup Görüşmesi . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 7 (1) , 28-41 . DOI: 10.47214/adeder.1106507
MLA Birlik, E. "Öğretmenlerin Şiddet ve İstenmeyen Öğrenci Davranışı Algıları: Bir Odak Grup Görüşmesi" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 7 (2022 ): 28-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/70364/1106507>
Chicago Birlik, E. "Öğretmenlerin Şiddet ve İstenmeyen Öğrenci Davranışı Algıları: Bir Odak Grup Görüşmesi". Araştırma ve Deneyim Dergisi 7 (2022 ): 28-41
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Şiddet ve İstenmeyen Öğrenci Davranışı Algıları: Bir Odak Grup Görüşmesi AU - Eyyüp Birlik Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47214/adeder.1106507 DO - 10.47214/adeder.1106507 T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 41 VL - 7 IS - 1 SN - -2548-1282 M3 - doi: 10.47214/adeder.1106507 UR - https://doi.org/10.47214/adeder.1106507 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Research and Experience Journal Öğretmenlerin Şiddet ve İstenmeyen Öğrenci Davranışı Algıları: Bir Odak Grup Görüşmesi %A Eyyüp Birlik %T Öğretmenlerin Şiddet ve İstenmeyen Öğrenci Davranışı Algıları: Bir Odak Grup Görüşmesi %D 2022 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 7 %N 1 %R doi: 10.47214/adeder.1106507 %U 10.47214/adeder.1106507
ISNAD Birlik, Eyyüp . "Öğretmenlerin Şiddet ve İstenmeyen Öğrenci Davranışı Algıları: Bir Odak Grup Görüşmesi". Araştırma ve Deneyim Dergisi 7 / 1 (June 2022): 28-41 . https://doi.org/10.47214/adeder.1106507
AMA Birlik E. Öğretmenlerin Şiddet ve İstenmeyen Öğrenci Davranışı Algıları: Bir Odak Grup Görüşmesi. (REJ). 2022; 7(1): 28-41.
Vancouver Birlik E. Öğretmenlerin Şiddet ve İstenmeyen Öğrenci Davranışı Algıları: Bir Odak Grup Görüşmesi. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2022; 7(1): 28-41.
IEEE E. Birlik , "Öğretmenlerin Şiddet ve İstenmeyen Öğrenci Davranışı Algıları: Bir Odak Grup Görüşmesi", Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 28-41, Jun. 2022, doi:10.47214/adeder.1106507