Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 93 - 106 2020-09-30

Determining the Recreation Value of Edirne Urban Forest by Travel Cost Method
Edirne Kent Ormanının Rekreasyon Değerinin Seyahat Maliyeti Yöntemi ile Belirlenmesi

Rukiye Duygu ÇAY [1] , Fatma AŞILIOĞLU [2] , Cansu KONYALI DERELİ [3]


Nowadays, planning studies are developed in line with various methods to ensure the sustainability of natural areas such as national parks and urban forests that have recreational value. These plans and management models are created according to the nature of the area, the economic value it will provide and the user group. With this study, it is aimed to determine the economic value to be obtained from the Edirne Urban Forest in terms of recreation and tourism and to make the economic contribution to be a basis for future investments. Accordingly, Individual Travel Cost Method was chosen among the methods used to determine the economic value of natural areas, and the demographic information and visiting habits of the users were evaluated with a survey. The data were analyzed by negative binomial regression and the per capita consumer surplus for Edirne Urban Forest was determined as 100 TL. As a result of the study, suggestions were developed to ensure sustainability, considering the contribution of the urban forest to Edirne and Turkish economy.
Günümüzde rekreasyon değerine sahip olan milli parklar, kent ormanları gibi doğal alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için çeşitli yöntemler doğrultusunda planlama çalışmaları geliştirilmektedir. Bu planlamalar ve yönetim modelleri alanın niteliğine, sağlayacağı ekonomik değere ve kullanıcı kitlesine göre oluşturulmaktadır. Bu çalışma ile Edirne Kent Ormanı’ndan rekreasyon ve turizm açısından elde edilecek ekonomik değerin belirlenmesi ve ortaya çıkacak ekonomik katkının gelecekte yapılacak yatırımlar için temel oluşturması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda doğal alanların ekonomik değerini belirlemek için kullanılan yöntemlerden Bireysel Seyahat Maliyet Yöntemi seçilmiş olup, kullanıcıların demografik bilgileri ve ziyaret alışkanlıkları yapılan anket ile değerlendirilmiştir. Veriler negatif binom regresyonu ile analiz edilmiş ve Edirne Kent Ormanı için kişi başı tüketici rantı 100 TL olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda kent ormanının Edirne’ye ve ülke ekonomisine katkısı göz önüne alınarak devamlılığını sağlamak üzere öneriler geliştirilmiştir.
 • Alkay, E., & Ocakçı, M. (2011). Kentsel yeşil alanların ekonomik değerlerinin ölçülmesinde kullanılabilecek yöntemlerin irdelenmesi. İTÜDERGİSİ/a, 2(1).
 • Belkayalı, N., & Akpınar, N. (2009). Yalova Termal Kaplıcaları’nın Rekreasyon ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Seyahat Maliyeti Yöntemi İle Tespit Edilmesi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 7(2), 177-184.
 • Bertram, C., & Larondelle, N. (2017). Going to the woods is going home: Recreational benefits of a larger urban forest site—A travel cost analysis for Berlin, Germany. Ecological economics, 132, 255-263. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.10.017
 • Blackwell, B. (2007). The value of a recreational beach visit: An application to Mooloolaba beach and comparisons with other outdoor recreation sites. Economic Analysis and Policy, 37(1), 77-98.
 • Borzykowski, N., Baranzini, A., & Maradan, D. (2017). A travel cost assessment of the demand for recreation in Swiss forests. Review of agricultural, food and environmental studies, 98(3), 149-171. https://doi.org/10.1007/s41130-017-0047-4
 • Brown Jr, G., & Mendelsohn, R. (1984). The hedonic travel cost method. The review of economics and statistics, 427-433.
 • Clawson, M. (1959). Methods of measuring the demand for and value of outdoor recreation. Resources for the Future
 • Clawson, M., & Knetsch, J. L. (1963). Outdoor recreation research: some concepts and suggested areas of study. Nat. Resources J., 3, 250.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2019, Kasım 15). Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon Kararı. https://webdosya.csb.gov.tr/db/edirne/menu/116-117_nolu_gundem_20190919033314.pdf
 • Demir, A. (2013). Determination of The Recreational Value of Botanic Gardens, Kev, London. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 41(2), 87-102.
 • Dewanta, A. S. (2010). Valuation of Mount Merapi National Park: A travel cost analysis. Economic Journal of Emerging Markets, 2(1), 79-88. https://doi.org/10.20885/ejem.v2i1.2386
 • Dobbs, C., Escobedo, F. J., & Zipperer, W. C. (2011). A framework for developing urban forest ecosystem services and goods indicators. Landscape and Urban Planning, 99(3-4), 196-206. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.11.004
 • Dwyer, J. F., Peterson, G. L., & Darragh, A. J. (1983). Estimating the value of urban forests using the travel cost method. Journal of Arboriculture, 9(7), 182-185.
 • Fauzi, A. (2004). Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi. Gramedia Pustaka Utama. Iamtrakul, P., Teknomo, K., & Hokao, K. (2005). Public park valuation using travel cost method. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 5, 1249-1264.
 • Jala, & Nandagiri, L. (2015). Evaluation of economic value of pilikula lake using travel cost and contingent valuation methods. Aquatic Procedia, 4, 1315-1321.
 • Kaya, G., & Özyürek, E. (2015). Kent ormanı anlayışıyla ODTÜ Ormanı manzarası için ekonomik değerin tahmin edilmesi. Ormancılık Araştırma Dergisi, 1(2 A), 15-28. http://dx.doi.org/10.17568/oad.69943
 • Limaei, S. M., Ghesmati, H., Rashidi, R., & Yamini, N. (2014). Economic evaluation of natural forest park using the travel cost method (case study; Masouleh forest park, north of Iran). Journal of Forest Science, 60(6), 254-261. https://doi.org/10.17221/84/2013-JFS
 • Mangan, T., & Lohano, H. D. (2015). Impact of nature-based tourism on earnings of local people: evidence from Keenjhar lake in Pakistan. The Pakistan Development Review, 963-976.
 • Martinez-Espineira, R., & Amoako-Tuffour, J. (2008). Recreation demand analysis under truncation, overdispersion, and endogenous stratification: An application to Gros Morne National Park. J Environ Manage, 88(4), 1320-1332. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.07.006
 • McConnel, K. (1985). The Economics of outdoor recreation, handbook of natural resources and energy economics, Volume II, Edited by Knesee, AV, Sweeney, JL. E. S. Publishers.
 • McDonald, R. I., Marcotullio, P. J., & Güneralp, B. (2013). Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services. Springer Nature.
 • Mitchell, R. C., & Carson, R. T. (1989). Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Resources for the Future.
 • Ortaçeşme, V., Özkan, B., Karagüzel, O., Atik, M., & Akpınar, M. (1999). Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkının Ekonomik Değerinin Saptanması.
 • Öner, N., Ayan, S., Sıvacıoğlu, A., & İmal, B. (2007). Kent ormancılığı ve kent ormanlarının çevresel etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(2), 190-203.
 • Pak, M., & Türker, M. F. (2006). Estimation of recreational use value of forest resources by using individual travel cost and contingent valuation methods (Kayabasi forest recreation site sample). Journal of applied sciences, 6(1), 1-5.
 • Pirikiya, M., Amirnejad, H., Oladi, J., & Solout, K. A. (2016). Determining the recreational value of forest park by travel cost method and defining its effective factors. Journal of Forest Science, 62(9), 399-406. https://doi.org/10.17221/12/2016-JFS
 • SAYS. (2019). Sit Alanları Yönetim Bilgi Sistemi, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü. http://www.says.gov.tr
 • Sohrabi Saraj, B., Yachkaschi, A., Oladi, D., Fard Teimouri, S., & Latifi, H. (2009). The recreational valuation of a natural forest park using travel cost method in Iran. iForest-Biogeosciences and Forestry, 2(3), 85. https://doi.org/10.3832/ifor0497-002
 • Solikin, A., Rahman, R. A., Saefrudin, E., Suboh, N., Zahari, N. H., & Wahyudi, E. (2019). Forest Valuation Using Travel Cost Method (TCM): Cases of Pahang National Park and Srengseng Jakarta Urban Forest. PLANNING MALAYSIA, 17(9).
 • Špaček, J., & Antoušková, M. (2013). Individual single-site travel cost model for Czech paradise geopark. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(7), 2851-2858. https://doi.org/10.11118/actaun201361072851
 • Tisdell, C. A. (2005). Economics of environmental conservation (Vol. 1). Edward Elgar Publishing. Yılmaz, F., & Koç, A. A. (2018). Beydağları Sahil Milli Parkı Ekonomik Değerinin Seyahat Maliyeti ve Koşullu Değerleme Yöntemleri ile Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(38), 1-22. https://doi.org/10.25294/auiibfd.492736
Primary Language tr
Subjects Environmental Sciences, Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9359-4028
Author: Rukiye Duygu ÇAY (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9869-9638
Author: Fatma AŞILIOĞLU
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2567-0487
Author: Cansu KONYALI DERELİ
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2020

APA Çay, R , Aşılıoğlu, F , Konyalı Dereli, C . (2020). Edirne Kent Ormanının Rekreasyon Değerinin Seyahat Maliyeti Yöntemi ile Belirlenmesi . Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi , 6 (1) , 93-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adibd/issue/56994/826338