Year 2016, Volume 2 , Issue 2, Pages 272 - 279 2016-08-15

Prostat Volüm Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi ile Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması
COMPARISON OF TRANSABDOMINAL ULTRASONOGRAPHY AND CONTRAST-ENHANCED COMPUTED TOMOGRAPHY RESULTS IN PROSTATE VOLUME MEASUREMENT

Mehmet Şirik [1] , Şükrü Şahin [2] , İbrahim İNAN [3]


Amaç: Çalışmamızda transabdominal ultrason (TAUS) ile prostat hacim ölçümleri yapılmış olan, aynı dönemde kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi (BT)’si çekilen hastaların, prostat hacimlerini karşılaştırarak, BT ile TAUS arasındaki korelasyonu ve farklılıkları değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya kliniğimizde ocak 2015- mayıs 2017 yılları arasında transabdominal ultrasonografi ile prostat volüm ölçümleri yapılan ve bu incelemeye yakın dönemde kontrastlı batın BT’si  bulunan 50 hasta dahil edildi. Ultrasonografik(US) volüm ölçümleri retrospektif olarak taranıp ayrı ayrı kaydedildi. Bu hastaların Batın BT görüntülerinden görüntülerinde üç planda elipsoid formül kullanılarak prostat volümleri değerlendirildi. US ve BT prostat volümleri istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil olguların ortalama yaşı 60,52±13,77 olarak hesaplanmıştır.  Prostatın BT hacmi median değeri 42 cc, US hacmi median değeri 36 cc hesaplandı. Ultrason ve BT’de ölçülen prostat hacmi arasındaki Spearman korelasyon analizinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmıştır(p<0,0001, r=0,89). BT’de ölçülen prostat hacmi US’ye göre %19 daha yüksektir. Prostat boyutları arttıkça BT ve US ölçümleri arasındaki fark oranı artmaktadır. Ancak bu fark istatistiksel olarak  anlamlı değildir(p=0,224).

Sonuçlar: Prostat hacminin ölçümünde transabdominal ultrason ile kontrastlı BT arasında korelasyon bulunmaktadır. Ancak BT’de ölçülen prostat hacmi TAUS’a göre daha yüksek olup (%19) bu fark operasyon ve tedavi planlamasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Objectives: In our study, we aimed to evaluate the correlation and differences between contrast-enhanced Computed Tomography(CT) and Transabdominal Ultrasonography(TAUS) in the prostate volume measurement.

Material and Methods: Fifty patients were included in this study who had prostate volume measurements performed by transabdominal ultrasonography and  undergone contrast-enhanced computed tomography at the same period, between January 2015 and May 2017. Ultrasonographic (US) volume measurements were retrospectively scanned. Prostate volumes were calculated by using ellipsoidal formula on three planes of abdominal CT images of these patients. The values of prostate volumes obtained  in US and CT were statistically analyzed.

Results: The mean age of the cases was calculated as 60,52 ± 13,77. The median value of the volume of prostate in CT and US calculated 42 cc and 36 cc, respectively. The difference between measured prostate volumes in ultrason and computed tomography was positive in Spearman correlation analysis and statistically significant correlation was found(p<0,0001, r=0,89). The prostate volume measured in CT was 19% higher than in the US. As the prostate size increases, the difference between the CT and USG measurements increases. However, this difference is not statistically significant(p=0,224).

Conclusion: There is a correlation between transabdominal ultrasonography and contrast-enhanced CT in the measurement of prostate volume. However, prostate volume measured in CT is higher than TAUS (19%) and this difference should be considered in operation and treatment planning.

  • Pollack, A., Zagars, G. K., Starkschall, G., Antolak, J. A., Lee, J. J., Huang, E., Rosen, I. Prostate cancer radiation dose response: results of the MD Anderson phase III randomized trial. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 2002; 53(5), 1097-1105.
  • Fisch, B. M., Pickett, B., Weinberg, V., & Roach, M. Dose of radiation received by the bulb of the penis correlates with risk of impotence after three-dimensional conformal radiotherapy for prostate cancer. Urology, 2001; 57(5), 955-959.
  • Merrick, G. S., Butler, W. M., Wallner, K. E., Lief, J. H., Anderson, R. L., Smeiles, B. J., Benson, M. L. The importance of radiation doses to the penile bulb vs. crura in the development of postbrachytherapy erectile dysfunction. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 2002; 54(4), 1055-1062.
  • Granados, E. A., De Leon, H., & Alcahe, R. An assessment of prostatic weight by ultrasound. Archivos espanoles de urologia, 1998; 52(1), 27-31.
  • Bapat, S. S., Purnapatre, S. S., Pai, K. V., Yadav, P., Padhye, A., Bodhe, Y. G. Does estimation of prostate volume by abdominal ultrasonography vary with bladder volume: A prospective study with transrectal ultrasonography as a reference. Indian Journal of Urology, 2006; 22(4), 322.
  • Nantani M, Kakizaki H, Kawakura K. [Assessment of prostaticweight by means of computed tomography and urethroscopy].Hinyokika Kiyo 1986;32:49–54.
  • Hoffelt, S. C., Marshall, L. M., Garzotto, M., Hung, A., Holland, J., Beer, T. M. A comparison of CT scan to transrectal ultrasound-measured prostate volume in untreated prostate cancer. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 2003; 57(1), 29-32.
  • Hoffelt, S. C., Marshall, L. M., Garzotto, M., Hung, A., Holland, J., Beer, T. M. A comparison of CT scan to transrectal ultrasound-measured prostate volume in untreated prostate cancer. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 2003; 57(1), 29-32.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Author: Mehmet Şirik
Institution: Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü
Country: Turkey


Author: Şükrü Şahin
Institution: Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü
Country: Turkey


Author: İbrahim İNAN
Institution: Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 15, 2016

Bibtex @research article { adiyamansaglik369112, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {272 - 279}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.369112}, title = {Prostat Volüm Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi ile Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Şirik, Mehmet and Şahin, Şükrü and İNAN, İbrahim} }
APA Şirik, M , Şahin, Ş , İNAN, İ . (2016). Prostat Volüm Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi ile Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 272-279 . DOI: 10.30569/adiyamansaglik.369112
MLA Şirik, M , Şahin, Ş , İNAN, İ . "Prostat Volüm Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi ile Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (2016 ): 272-279 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adiyamansaglik/issue/35140/369112>
Chicago Şirik, M , Şahin, Ş , İNAN, İ . "Prostat Volüm Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi ile Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (2016 ): 272-279
RIS TY - JOUR T1 - Prostat Volüm Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi ile Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması AU - Mehmet Şirik , Şükrü Şahin , İbrahim İNAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.369112 DO - 10.30569/adiyamansaglik.369112 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 272 EP - 279 VL - 2 IS - 2 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.369112 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.369112 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Prostat Volüm Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi ile Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması %A Mehmet Şirik , Şükrü Şahin , İbrahim İNAN %T Prostat Volüm Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi ile Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması %D 2016 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 2 %N 2 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.369112 %U 10.30569/adiyamansaglik.369112
ISNAD Şirik, Mehmet , Şahin, Şükrü , İNAN, İbrahim . "Prostat Volüm Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi ile Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 / 2 (August 2016): 272-279 . https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.369112
AMA Şirik M , Şahin Ş , İNAN İ . Prostat Volüm Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi ile Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 2(2): 272-279.
Vancouver Şirik M , Şahin Ş , İNAN İ . Prostat Volüm Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi ile Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 2(2): 279-272.