Health Sciences Journal of Adıyaman University
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-9179 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Adıyaman University |


 Health Sciences Journal of Adıyaman University


Health Sciences Journal of Adıyaman University; published three times a year. Health Sciences Journal of Adıyaman University is a international journal. Writting language Turkish and English, which accepts editorial letters and invited collections, including original clinical and experimental research papers, case presentations and published written reviews.


Health Sciences Journal of Adıyaman University is an open access  e-journal. In the process of review and publication does not charge any fee.

                                  Correspondence Address

     Health Sciences Journal of Adıyaman University

E-mail: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr

                                                                 Tel: +90 416 223 38 00-06,  Faks: +90 416 223 38 42


 

                           

 

Health Sciences Journal of Adıyaman University

e-ISSN 2458-9179 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Adıyaman University |
Cover Image


 Health Sciences Journal of Adıyaman University


Health Sciences Journal of Adıyaman University; published three times a year. Health Sciences Journal of Adıyaman University is a international journal. Writting language Turkish and English, which accepts editorial letters and invited collections, including original clinical and experimental research papers, case presentations and published written reviews.


Health Sciences Journal of Adıyaman University is an open access  e-journal. In the process of review and publication does not charge any fee.

                                  Correspondence Address

     Health Sciences Journal of Adıyaman University

E-mail: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr

                                                                 Tel: +90 416 223 38 00-06,  Faks: +90 416 223 38 42


 

                           

 

Volume 5 - Issue 3 - Dec 31, 2019
 1. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması
  Pages 1675 - 1687
  Aliye BULUT , Gülay ÇELİK
 2. BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri
  Pages 1688 - 1695
  ÜNAL ÖZTÜRK , MUHAMMET ASENA , PINAR AYDIN ÖZTÜRK
 3. The Investigation Preoperative Coagulation Values of Patients Undergoing Oral Surgical Procedure Under Local Anesthesia
  Pages 1696 - 1710
  Bilal EGE , Eldar Najafov
 4. Ameliyathane Çalışanlarında Depresyon Düzeyinin Belirlenmesi
  Pages 1711 - 1721
  Saliha Bozdoğan Yeşilot , Hatice Çİftçi , Tuncay Seyfioğlu , Tülay Doğan , İlknur Durna
 5. Baş ve Boyun Bölgesi Ekstrakraniyal Schwannomlarının Retrospektif Analizi ve Cerrahi Tedavisi
  Pages 1722 - 1730
  Secaattin Gülşen , Ercan Kurt
 6. İkinci ve Üçüncü Trimester Gebelerin Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Fiziksel Aktivite Engelleri
  Pages 1731 - 1745
  Zeynep Daşıkan , Özlem GÜNER , Tuğçe Bozkurt
 7. Görsel Medyanın Oral Cerrahi Öncesi ve Sonrası Anksiyete Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 1746 - 1756
  Ahmet Taylan Çebi
 8. Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 1757 - 1766
  TAHİR KESKİN , MESUT ERGAN , Zeliha BAŞKURT , Ferdi BAŞKURT
 9. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Dental Kaygı Seviyelerinin Karşılaştırılması
  Pages 1767 - 1775
  FATİH AKSOY
 10. The Effect of Cold Application Before Breathing Exercises on Sternotomy Pain: A Quasi-Experimental Study
  Pages 1776 - 1787
  Dilara KUNTER , Nurdan GEZER
 11. The Importance of Nasofrontal Angle in Recurrent Childhood Idiopathic Epistaxis
  Pages 1788 - 1795
  İbrahim Hakan Bucak , Mehmet Karataş , Habip Almış , Sedat Doğan , Mehmet Turgut
 12. Bruksizm Hastalarında Klinik Bulgularının Araştırılması
  Pages 1796 - 1806
  Günay YAPICI YAVUZ , Şeyma BAYAZIT
 13. Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli
  Pages 1807 - 1813
  Nihal Altunışık , Dursun Türkmen , Serpil Şener , Burcu Kayhan Tetik , Harika Gözkükara Bağ
 14. Pediatrik Yoğun Bakım Ünitelerindeki (PYBÜ) Deliryum Hastalarında Düşme Riski ve Bu Amaçla Kullanılan Ölçekler
  Pages 1814 - 1828
  ABDULLAH SARMAN