Health Sciences Journal of Adıyaman University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-9179 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Adıyaman University |


JOURNAL OF HEALTH SCIENCES OF ADIYAMAN UNIVERSITY


Health Sciences Journal of Adıyaman University; published three times a year. Health Sciences Journal of Adıyaman University is a international journal. Writting language Turkish and English, which accepts editorial letters and invited collections, including original clinical and experimental research papers, case presentations and published written reviews.


Health Sciences Journal of Adıyaman University is an open access  e-journal. In the process of review and publication does not charge any fee.

                                  Correspondence Address

     Health Sciences Journal of Adıyaman University

E-mail: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr

                                                                 Tel: +90 416 223 38 00-06,  Faks: +90 416 223 38 42


 

                           

 

Health Sciences Journal of Adıyaman University

e-ISSN 2458-9179 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Adıyaman University |
Cover Image


JOURNAL OF HEALTH SCIENCES OF ADIYAMAN UNIVERSITY


Health Sciences Journal of Adıyaman University; published three times a year. Health Sciences Journal of Adıyaman University is a international journal. Writting language Turkish and English, which accepts editorial letters and invited collections, including original clinical and experimental research papers, case presentations and published written reviews.


Health Sciences Journal of Adıyaman University is an open access  e-journal. In the process of review and publication does not charge any fee.

                                  Correspondence Address

     Health Sciences Journal of Adıyaman University

E-mail: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr

                                                                 Tel: +90 416 223 38 00-06,  Faks: +90 416 223 38 42


 

                           

 

Volume 6 - Issue 1 - Apr 23, 2020
 1. Hemodiyaliz tedavisi alan kronik böbrek yetmezliği hastalarının yaşam deneyimlerinin incelenmesi
  Pages 1 - 12
  Figen ALBAYRAK OKÇİN , Öznur USTA YEŞILBALKAN
 2. Changes in the serum of individuals exposed to extremely low frequency electromagnetic fields for a long time
  Pages 13 - 18
  Mehmet Cihan YAVAŞ
 3. İmplant planlamasında iki farklı görüntüleme yönteminin karşılaştırılması
  Pages 19 - 28
  Serap KESKİN TUNÇ , Mehmet GÜZEL
 4. Subkutan venöz port katater uygulamalarımızın değerlendirilmesi: 6 yıllık klinik tecrübemiz
  Pages 29 - 40
  Cengiz GÜVEN
 5. Comparison of bipolar cautery dissection and harmonic scalpel tonsillectomy in terms of postoperative bleeding and pain in children
  Pages 41 - 46
  Mehmet Erkan KAPLAMA
 6. Acil serviste tüp torakostomi uygulanan hastaların sonuçları
  Pages 47 - 53
  İrfan AYDIN
 7. Comparison of two types of surgery for lumbar spinal stenosis in elderly: decompressive laminectomy with and without fusion
  Pages 54 - 58
  Tayfun ÇAKIR , Şeyho Cem YÜCETAŞ
 8. Hemşirelerin algıladıkları destek düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
  Pages 59 - 67
  Banu TERZİ , Şehrinaz POLAT
 9. Öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları: bir üniversite örneği
  Pages 68 - 76
  Rana CAN , Hatice TAMBAĞ , Esra Doğru HÜZMELİ , Fatma DUMAN
 10. Yaşlı bakım personelinin yaşlılara karşı tutumlarının belirlenmesi: bakım sorunları ve müdahale önerileri
  Pages 77 - 83
  Canan BİRİMOGLU OKUYAN , Fatma KARASU
 11. Operating room nurses’ knowledge on evidence-based practices
  Pages 84 - 92
  İrem AKDEMİR YILMAZ, Ezgi KARADAĞ KAYA, Neriman AKANSEL
 12. Göz içi basıncı yüksek olan hifemalı hastalarda tedavi ve prognoz
  Pages 93 - 99
  Müslüm TOPTAN , Ali ŞİMŞEK
 13. Kuduz şüphesiyle acil servise başvuran olguların incelenmesi
  Pages 100 - 105
  Ömer CANPOLAT , Mustafa DEMİR
 14. Evaluation of the diagnostic value of platelet indices in acute ischemic cerebrovascular event
  Pages 106 - 110
  Mustafa BOĞAN , Yılmaz SAFİ , Mehmet Murat OKTAY , Mustafa SABAK , Hasan GÜMÜŞBOĞA
 15. Vocational school students’ beliefs and attitudes towards breast cancer
  Pages 111 - 117
  Canan KAŞ GÜNER, Kamile KIRCA
 16. Koronavirüs enfeksiyonları ve yeni düşman: COVID-19
  Pages 118 - 127
  Öznur ULUDAG
 17. Farklı prezentasyon gösteren iki vaka; 1p 36 delesyon sendromu
  Pages 128 - 131
  Hilal AYDIN , İbrahim Hakan BUCAK , Mehmet GEYİK , Haydar BAĞIŞ
Dizinler

13945

16659

13952
16663

16664


16665

16666

16667

16668

16933