Year 2018, Volume 15 , Issue 1, Pages 101 - 106 2018-06-30

The Impact of Good Agricultural Practices on Optimum Organization in Conventional Farming Enterprises: A Case Study from Bafra District of Samsun Province, Turkey
İyi Tarım Uygulamalarının Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerdeki Optimum Organizasyona Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği

Gamze AYDIN ERYILMAZ [1] , Osman KILIÇ [2]


The aim of this research is to reveal the change in optimum management organization in case of conversion of farms from conventional farming to good agricultural practices in the Bafra district of Samsun province. The data in this research was obtained from 60 farms performing conventional farming and 17 farms realizing good agricultural practices by the method of questionnaire. Optimum farm organization was determined by linear programming in conventional farming and by goal programming in good agricultural practices in which the chemical fertilizers and pesticide use are restricted. According to the results, the gross profit of farms performing conventional agriculture increased from 820.76 TL to 1075.81 TL per decare with a rate of 31.07% after the planning. In case of conversion of farms from conventional agriculture to good agricultural practices, the gross profit obtained by goal programming was 983.25 TL per decare. Gross profit was 19.79% higher than the current organization in conventional agriculture, however, it was 8.60% lower than the optimum farm organization. Therefore, the compensation of decline in gross profit by the good agricultural support is a great importance in the adaptation of good agricultural practices. Due to the extension of good agricultural practices, more healthy products will be offered to domestic and foreign markets with the usage of appropriate amount of inputs at the right time, and also the sustainable land management will be provided.

Araştırmanın amacı, Samsun ili Bafra ilçesinde konvansiyonel tarım yapan işletmelerin iyi tarım uygulamalarına geçmeleri halinde, optimum işletme organizasyonunda meydana gelen değişimin ortaya konulmasıdır. Veriler konvansiyonel tarım yapan 60 ve iyi tarım uygulamaları yapan 17 işletmeden anket yoluyla elde edilmiştir. Konvansiyonel tarımdaki optimum işletme organizasyonu doğrusal programlamayla, kimyasal gübre ve ilaç kullanımının sınırlandırıldığı iyi tarım uygulamalarındaki işletme organizasyonu ise hedef programlamayla tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre konvansiyonel tarım yapan işletmelerde dekara 820.76 TL olan brüt kâr, planlama sonucunda %31.07’lik artışla 1075.81 TL’ye çıkmıştır. İşletmelerin konvansiyonel tarımdan iyi tarım uygulamalarına geçmeleri halinde, hedef programlamayla elde edilen brüt kâr dekara 983.25 TL’dir. Bu durumda brüt kâr, konvansiyonel tarımdaki mevcut organizasyona göre %19.79 daha yüksek, ancak optimum işletme organizasyonuna göre %8.60 daha düşüktür. Bu sebeple iyi tarım uygulamalarının işletmeler tarafından benimsenmesinde, iyi tarım desteğinin brüt kârdaki azalmayı karşılaması büyük önem taşımaktadır. İyi tarım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, doğru zaman ve uygun miktarda girdi kullanılacağı için, iç ve dış pazarlara daha sağlıklı ürünler sunulacak, aynı zamanda sürdürülebilir bir arazi yönetimi de sağlanmış olacaktır.

 • Anonim (2004) T.C. Resmi Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/09/20040908.htm. Erişim 07 Ocak 2018.
 • Anonim (2014) İstatistiklerle Türkiye 2014. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Anonim (2016) İyi Tarım Uygulamaları İstatistikleri. http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim Uygulamalari/Istatistikler. Erişim 12 Aralık 2017.
 • Anonim (2017a) İyi Tarım Uygulamaları Nasıl Yapılır? http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari. Erişim 3 Ocak 2018.
 • Anonim (2017b) Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü-Samsun. http://bolge07.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklar%C4%B1. Erişim 3 Ocak 2018.
 • Kılıç O, Cinemre H, Ceyhan V, Bozoğlu M (2005) Samsun İli Çarşamba ve Terme İlçelerinin Ova Kesiminde Fındığa Alternatif Üretim Planlaması. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Teknolojik Araştırma Projesi, Proje No: TAP-012, Samsun.
 • Mattison EHA, Norris K (2005) Bridging the Gaps Between Agricultural Policy, Land-Use and Biodiversity. Trends in Ecology and Evolution 20: 610-616.
 • Meijl H, Rheenen T, Tabeau A, Eickhout B (2006) The Impact of Different Policy Environments on Agricultural Land Use in Europe. Agriculture, Ecosystems and Environment 114: 21–38.
 • Nyangaa A, Kessler A, Tenge A (2016) Key Socio-Economic Factors Influencing Sustainable Land Management Investments in the West Usambara Highlands, Tanzania. Land Use Policy 51:260–266.
 • Pasakarnis G, Morley D, Maliene V (2013) Rural Development and Challenges Establishing Sustainable Land Use in Eastern European Countries. Land Use Policy 30: 703–710.
 • Rosa D, Romero MA, Pereira ED, Heredia N, Shahbazi F (2009) Soil-Specific Agro-Ecological Strategies for Sustainable Land Use–A Case Study by Using MicroLEIS DSS in Sevilla Province (Spain). Land Use Policy 26: 1055–1065.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-4440-8687
Author: Gamze AYDIN ERYILMAZ (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0129-4034
Author: Osman KILIÇ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { aduziraat399395, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güney Kampüs, Çakmar AYDIN, 09100}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {101 - 106}, doi = {10.25308/aduziraat.399395}, title = {İyi Tarım Uygulamalarının Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerdeki Optimum Organizasyona Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {AYDIN ERYILMAZ, Gamze and KILIÇ, Osman} }
APA AYDIN ERYILMAZ, G , KILIÇ, O . (2018). İyi Tarım Uygulamalarının Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerdeki Optimum Organizasyona Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 101-106 . DOI: 10.25308/aduziraat.399395
MLA AYDIN ERYILMAZ, G , KILIÇ, O . "İyi Tarım Uygulamalarının Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerdeki Optimum Organizasyona Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 101-106 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aduziraat/issue/38785/399395>
Chicago AYDIN ERYILMAZ, G , KILIÇ, O . "İyi Tarım Uygulamalarının Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerdeki Optimum Organizasyona Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 101-106
RIS TY - JOUR T1 - İyi Tarım Uygulamalarının Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerdeki Optimum Organizasyona Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği AU - Gamze AYDIN ERYILMAZ , Osman KILIÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.399395 DO - 10.25308/aduziraat.399395 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 106 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.399395 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.399395 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi İyi Tarım Uygulamalarının Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerdeki Optimum Organizasyona Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği %A Gamze AYDIN ERYILMAZ , Osman KILIÇ %T İyi Tarım Uygulamalarının Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerdeki Optimum Organizasyona Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 15 %N 1 %R doi: 10.25308/aduziraat.399395 %U 10.25308/aduziraat.399395
ISNAD AYDIN ERYILMAZ, Gamze , KILIÇ, Osman . "İyi Tarım Uygulamalarının Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerdeki Optimum Organizasyona Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 1 (June 2018): 101-106 . https://doi.org/10.25308/aduziraat.399395
AMA AYDIN ERYILMAZ G , KILIÇ O . İyi Tarım Uygulamalarının Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerdeki Optimum Organizasyona Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 101-106.
Vancouver AYDIN ERYILMAZ G , KILIÇ O . İyi Tarım Uygulamalarının Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerdeki Optimum Organizasyona Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 106-101.