Research Article
BibTex RIS Cite

Göller Yöresi Fitofag Syrphidae (Diptera) Türlerinin Yayılışları

Year 2022, Volume: 19 Issue: 2, 283 - 291, 30.12.2022
https://doi.org/10.25308/aduziraat.1163962

Abstract

Bu çalışma, 2014-2016 yılları arasında Göller Yöresi sınırları içerisinde yer alan Afyonkarahisar (Dazkırı, Dinar), Antalya (Korkuteli), Burdur, Isparta (tüm ilçeler) ve Konya (Beyşehir)’da fitofag Syrphidae türlerini belirlemek amacıyla, her bir yılın nisan-ekim ayları arasında belirlenen alanlara en az ikişer kez gidilerek yürütülmüştür. Örnekleme tarım alanları, işlenmemiş araziler ile ormanlık alanlardaki bitki örtüsü ve çiçekli bitkiler bakımından zengin olan sulak alanlardan yapılmıştır. Ergin Syrphidler, 46 lokaliteden, ağaç, çalı ve otsu bitkiler üzerinden atrap ve ağız aspiratörü kullanılarak toplanmıştır. Çalışma sonucunda, Cheilosia (7), Eumerus (13) ve Merodon (28) cinslerine ait toplam 48 adet fitofag karakterde tür bulunmuştur. Merodon nigritarsis (% 17), Merodon aff. bessarabicus (% 8), Merodon spinitarsis (% 6,25), Eumerus bicornis (% 6,16) ve Merodon crassifemoris (% 6,16) Merodon italicus (% 5,5), Merodon avidus (% 5), Cheilosia soror (% 3.2) ve Merodon alagoezicus (%2,6) en bol ve yaygın bulunan türler olarak belirlenmiştir.

Supporting Institution

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Project Number

213O243

Thanks

Yazarlar, çalışmayı destekleyen TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programına (proje numarası: 213O243) teşekkür eder.

References

 • Alaoğlu Ö, Özbek H (1987) Erzurum ve Çevresinde Patateslerde Bulunan Avcı Böcek Türleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi 18 (1-4): 15-26.
 • Aslan B, Karaca İ (2005) Fruit Tree Aphids and Their Natural Enemies in Isparta Region, Turkey. Journal of Pest Science 78: 227-229.
 • Aslan MM, Uygun, N (2007) Kahramanmaraş İli Afidophag Syrphidleri Diptera Syrphidae, KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(76): 2619-9149.
 • Barkemeyer W (1994) Untersuchung zum Vorkommen der Schwebfliegen in Niedersachsen und Bremen (Diptera, Syrphidae) Naturschutz Landschaftspfl Nicdersach 31: 1-514.
 • Creager DB, Spruijt FJ (1935) The Relation of Certain Fungi to Larval Development of Eumerus tuberculatus Rondani (Diptera: Syrphidae). Annals of the Entomological Society of America 28: 425-437.
 • Daşçı E, Güçlü Ş (2008) Iğdır Ovasında Meyve Ağaçlarında Bulunan Yaprakbiti Türleri (Homoptera: Aphididae) ve Doğal Düşmanları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 39 (1): 71-73.
 • Demirözer O (2008) Isparta İli Yağ Gülü (Rosa damascena Miller) Üretim Alanlarında Bulunan Zararlılar, Yayılışları, Doğal Düşmanları ve Önemlilerinin Populasyon Değişimleri. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Erkin E (1983) Investigations on the Host, Distribution and Efficiency of the Natural Enemies of the Family Aphididae (Homoptera) Harmful to Pome and Stone Fruit Trees in İzmir Province of Aegean Region. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 7 (1): 29-49.
 • GBIF (2022) Syrphidae in GBIF Secretariat (2021). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset, https://doi.org/10.15468/39omei, accessed via GBIF.org on 2022-05-16.
 • Görcelioğlu E (1976) Anadolu Göller Bölgesinde Özellikle Burdur Gölü Çevresindeki Sedimantasyonun Yaygınlığı ve Önemi. İstanbul Üniveristesi Orman Fakültesi Dergisi 26 (1): 54-101.
 • Grosskopf G, Wilson LM, Littlefield JL (2008) Host-Range Investigations of Potential Biological Control Agents of Alien İnvasive Hawkweeds (Hieracium spp.) in the USA and Canada: an Overview. In: Julien MH, Sforza R, Bon MC, Evans HC, Hatcher PE, Hinz HL, Rector BG (eds), Proceedings of the XII International Symposium on Biological Control of Weeds CAB International Wallingford, UK., 552-557.
 • Grković A, van Steenis J, Kočiš Tubić N, Nedeljković Z, Hauser M, Hayat R, Demirözer O, Đan M, Vujić A, Radenković S (2019) Revision of the Bactrianus Subgroup of the genus Eumerus Meigen (Diptera: Syrphidae) in Europe, İnferred From Morphological and Molecular Data With Descriptions of Three New Species. Arthropod Systematics and Philogeny, 77 (1): 21-37.
 • Güçlü Ş, Hayat R, Özbek H (1994) Erzurum ve Çevre İllerinde Ceviz (Juglans regia L.)’de Bulunan Predatör Böcek Türlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi, İzmir, 37-48.
 • Naderloo M, Rad SP (2014) Diversity of Hoverfly (Diptera: Syrphidae) Communities in Different Habitat Types in Zanjan Province, Iran. International Scholarly Research Notices 5. https://doi.org/10.1155/2014/162343
 • Narmanlıoğlu HK, Güçlü Ş (2008) İspir (Erzurum) İlçesi’nde Meyve Ağaçlarında Bulunan Yaprakbiti Türleri (Homoptera: Aphididae) ve Doğal Düşmanları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 39 (2): 225-229.
 • Öztürk N, Ulusoy MR, Bayhan E (2005) Doğu Akdeniz Bölgesi Nar Alanlarında Saptanan Zararlılar ve Doğal Düşman Türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi 29 (3): 225-235.
 • Petremand G, Speight MCD, Fleury D, Castella E, Delabays N (2017) Hoverfly Diversity Supported by Vineyards and the Importance of Ground Cover Management. Bulletin of Insectology 70: 147–155.
 • Popov S, Miličić M, Diti I, Marko O, Sommaggio D, Markov Z, Vujić A (2017) Phytophagous hoverflies (Diptera: Syrphidae) As Indicators of Changing Landscapes. Community Ecology 18(3): 287-294. DOI: 10.1556/168.2017.18.3.7
 • Popov S, Markov Z, Radenković SR, Vujić A (2018). Quality Assessment of Habitats Using Phytophagous Hoverflies (Diptera: Syrphidae). Zbornik Matice Srpske za Prirodne Nauke 135: 83-92. https://doi.org/10.2298/ZMSPN1835083P
 • Rizza A, Campobasso G, Dunn PH (1988) Cheilosia corydon (Diptera: Syrphidae), a Candidate for the Biological Control of Musk Thistle in North America. Annals of the Entomological Society of America 81 (2): 225-232.
 • Roder G (1990) Biologie der Schwebfligen Deutschlands (Diptera: Syrphidae), Kieltrn-Weiler, Verlag Erna Bauer. Rotheray GE (1993) Colour, Shape and Defense in Aphidophagous Syrphid Larvae (Diptera). Zoological Journal of the Linnean Society 88: 201-216.
 • Sarıbıyık S (2014) Check List of Turkish Flower Flies (Diptera: Syrphidae). Munis Entomology & Zoology Journal 9 (1): 570-585.
 • Sommaggio D (1999) Syrphidae: Can They be Used as Environmental Bioindicators?”, Agriculture, Ecosystem and Environment 74: 343-356.
 • Speight MCD (2020) Species accounts of European Syrphidae, 2020. Syrph the Net, the database of European Syrphidae (Diptera). 104, 314 pp., Syrph the Net publications, Dublin.
 • Şahbaz A, Uysal M (2006) Konya İlinde Kavaklarda Beslenen Yaprakbitlerinin (Homoptera: Aphididae) Predatör ve Parazitoitleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38): 119-125.
 • Tot S (2013) Additional Data to the Hoverfly Fauna of Turkey (Diptera: Syrphidae). Natura Somogyiensis 23: 239-254.
 • Vujić A, Speight M, Courcy Williams ME, de Rojo R, Ståhls G, Radenković S, Likov L, Miličić M, Pérez-Bañón C, Falk S, Petanidou T (2020a) Atlas of the Hoverflies of Greece (Diptera: Syrphidae). Leiden/Boston, Brill.
 • Vujić A, Likov L, Radenković S, Kočiš Tubić N, Đan M, Šebić A, Pérez-Bañón C, Barkalov A, Hayat R, Rojo S, Andrić A, Ståhls G (2020b) Revision of Merodon serrulatus group (Diptera, Syrphidae). ZooKeys 909: 79-158.
 • Yaşarakıncı N, Hıncal P (2000) İzmir İlinde Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Bulunan Zararlılar ile Doğal Düşmanları ve Popülasyon Gelişmeleri Üzerinde Araştırmalar, Bitki Koruma Bülteni 40 (3-4): 135-152.
 • Yumruktepe R, Uygun N (1994) Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Saptanan Yaprakbiti (Hom.: Aphididae) Türleri ve Doğal Düşmanları. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi, İzmir, 1-12.
 • Zeren O, Düzgüneş Z (1983) Çukurova Bölgesinde Sebzelerde Zararlı Olan Aphidoidea Türlerinin Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 7 (3): 204-207.
 • Zeren O, Düzgüneş Z (1984) Çukurova Bölgesinde Sebzelerde Zararlı Olan Yaprakbitleri (Aphidoidea) Türleri, Konukçuları, Zararları ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları 4: 17.

Distributions of Phytophagous Syrphidae (Diptera) Species of the Lakes Region of Turkey

Year 2022, Volume: 19 Issue: 2, 283 - 291, 30.12.2022
https://doi.org/10.25308/aduziraat.1163962

Abstract

This study was carried out by visiting the designated areas at least twice between the months of April and October of each year between 2014 and 2016 to determine the phytophagous Syrphidae species in Antalya (Korkuteli), Afyonkarahisar (Dazkırı, Dinar), Burdur, Isparta (all districts), and Konya (Beyşehir) located within the borders of the Lakes Region. Adult syrphid individuals were collected from trees, shrubs, and herbaceous plants using sweep-net and mouth aspirator from agricultural areas, uncultivated lands and forest areas rich in vegetation and flowering plants in 46 different sampling points. As a result of the study, a total of 48 phytophagous species belonging to the genera Cheilosia (7), Eumerus (13) and Merodon (28) were found. Merodon nigritarsis (17 %), Merodon aff. bessarabicus (8 %), Merodon spinitarsis (6,25 %), Eumerus bicornis (6,16 %), Merodon crassifemoris (6,16 %) Merodon italicus (5,5 %), Merodon avidus (5 %), Cheilosia soror (3.2 %) and Merodon alagoezicus (2,6 %) were determined as the most abundant and common species.

Project Number

213O243

References

 • Alaoğlu Ö, Özbek H (1987) Erzurum ve Çevresinde Patateslerde Bulunan Avcı Böcek Türleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi 18 (1-4): 15-26.
 • Aslan B, Karaca İ (2005) Fruit Tree Aphids and Their Natural Enemies in Isparta Region, Turkey. Journal of Pest Science 78: 227-229.
 • Aslan MM, Uygun, N (2007) Kahramanmaraş İli Afidophag Syrphidleri Diptera Syrphidae, KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(76): 2619-9149.
 • Barkemeyer W (1994) Untersuchung zum Vorkommen der Schwebfliegen in Niedersachsen und Bremen (Diptera, Syrphidae) Naturschutz Landschaftspfl Nicdersach 31: 1-514.
 • Creager DB, Spruijt FJ (1935) The Relation of Certain Fungi to Larval Development of Eumerus tuberculatus Rondani (Diptera: Syrphidae). Annals of the Entomological Society of America 28: 425-437.
 • Daşçı E, Güçlü Ş (2008) Iğdır Ovasında Meyve Ağaçlarında Bulunan Yaprakbiti Türleri (Homoptera: Aphididae) ve Doğal Düşmanları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 39 (1): 71-73.
 • Demirözer O (2008) Isparta İli Yağ Gülü (Rosa damascena Miller) Üretim Alanlarında Bulunan Zararlılar, Yayılışları, Doğal Düşmanları ve Önemlilerinin Populasyon Değişimleri. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Erkin E (1983) Investigations on the Host, Distribution and Efficiency of the Natural Enemies of the Family Aphididae (Homoptera) Harmful to Pome and Stone Fruit Trees in İzmir Province of Aegean Region. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 7 (1): 29-49.
 • GBIF (2022) Syrphidae in GBIF Secretariat (2021). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset, https://doi.org/10.15468/39omei, accessed via GBIF.org on 2022-05-16.
 • Görcelioğlu E (1976) Anadolu Göller Bölgesinde Özellikle Burdur Gölü Çevresindeki Sedimantasyonun Yaygınlığı ve Önemi. İstanbul Üniveristesi Orman Fakültesi Dergisi 26 (1): 54-101.
 • Grosskopf G, Wilson LM, Littlefield JL (2008) Host-Range Investigations of Potential Biological Control Agents of Alien İnvasive Hawkweeds (Hieracium spp.) in the USA and Canada: an Overview. In: Julien MH, Sforza R, Bon MC, Evans HC, Hatcher PE, Hinz HL, Rector BG (eds), Proceedings of the XII International Symposium on Biological Control of Weeds CAB International Wallingford, UK., 552-557.
 • Grković A, van Steenis J, Kočiš Tubić N, Nedeljković Z, Hauser M, Hayat R, Demirözer O, Đan M, Vujić A, Radenković S (2019) Revision of the Bactrianus Subgroup of the genus Eumerus Meigen (Diptera: Syrphidae) in Europe, İnferred From Morphological and Molecular Data With Descriptions of Three New Species. Arthropod Systematics and Philogeny, 77 (1): 21-37.
 • Güçlü Ş, Hayat R, Özbek H (1994) Erzurum ve Çevre İllerinde Ceviz (Juglans regia L.)’de Bulunan Predatör Böcek Türlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi, İzmir, 37-48.
 • Naderloo M, Rad SP (2014) Diversity of Hoverfly (Diptera: Syrphidae) Communities in Different Habitat Types in Zanjan Province, Iran. International Scholarly Research Notices 5. https://doi.org/10.1155/2014/162343
 • Narmanlıoğlu HK, Güçlü Ş (2008) İspir (Erzurum) İlçesi’nde Meyve Ağaçlarında Bulunan Yaprakbiti Türleri (Homoptera: Aphididae) ve Doğal Düşmanları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 39 (2): 225-229.
 • Öztürk N, Ulusoy MR, Bayhan E (2005) Doğu Akdeniz Bölgesi Nar Alanlarında Saptanan Zararlılar ve Doğal Düşman Türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi 29 (3): 225-235.
 • Petremand G, Speight MCD, Fleury D, Castella E, Delabays N (2017) Hoverfly Diversity Supported by Vineyards and the Importance of Ground Cover Management. Bulletin of Insectology 70: 147–155.
 • Popov S, Miličić M, Diti I, Marko O, Sommaggio D, Markov Z, Vujić A (2017) Phytophagous hoverflies (Diptera: Syrphidae) As Indicators of Changing Landscapes. Community Ecology 18(3): 287-294. DOI: 10.1556/168.2017.18.3.7
 • Popov S, Markov Z, Radenković SR, Vujić A (2018). Quality Assessment of Habitats Using Phytophagous Hoverflies (Diptera: Syrphidae). Zbornik Matice Srpske za Prirodne Nauke 135: 83-92. https://doi.org/10.2298/ZMSPN1835083P
 • Rizza A, Campobasso G, Dunn PH (1988) Cheilosia corydon (Diptera: Syrphidae), a Candidate for the Biological Control of Musk Thistle in North America. Annals of the Entomological Society of America 81 (2): 225-232.
 • Roder G (1990) Biologie der Schwebfligen Deutschlands (Diptera: Syrphidae), Kieltrn-Weiler, Verlag Erna Bauer. Rotheray GE (1993) Colour, Shape and Defense in Aphidophagous Syrphid Larvae (Diptera). Zoological Journal of the Linnean Society 88: 201-216.
 • Sarıbıyık S (2014) Check List of Turkish Flower Flies (Diptera: Syrphidae). Munis Entomology & Zoology Journal 9 (1): 570-585.
 • Sommaggio D (1999) Syrphidae: Can They be Used as Environmental Bioindicators?”, Agriculture, Ecosystem and Environment 74: 343-356.
 • Speight MCD (2020) Species accounts of European Syrphidae, 2020. Syrph the Net, the database of European Syrphidae (Diptera). 104, 314 pp., Syrph the Net publications, Dublin.
 • Şahbaz A, Uysal M (2006) Konya İlinde Kavaklarda Beslenen Yaprakbitlerinin (Homoptera: Aphididae) Predatör ve Parazitoitleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38): 119-125.
 • Tot S (2013) Additional Data to the Hoverfly Fauna of Turkey (Diptera: Syrphidae). Natura Somogyiensis 23: 239-254.
 • Vujić A, Speight M, Courcy Williams ME, de Rojo R, Ståhls G, Radenković S, Likov L, Miličić M, Pérez-Bañón C, Falk S, Petanidou T (2020a) Atlas of the Hoverflies of Greece (Diptera: Syrphidae). Leiden/Boston, Brill.
 • Vujić A, Likov L, Radenković S, Kočiš Tubić N, Đan M, Šebić A, Pérez-Bañón C, Barkalov A, Hayat R, Rojo S, Andrić A, Ståhls G (2020b) Revision of Merodon serrulatus group (Diptera, Syrphidae). ZooKeys 909: 79-158.
 • Yaşarakıncı N, Hıncal P (2000) İzmir İlinde Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Bulunan Zararlılar ile Doğal Düşmanları ve Popülasyon Gelişmeleri Üzerinde Araştırmalar, Bitki Koruma Bülteni 40 (3-4): 135-152.
 • Yumruktepe R, Uygun N (1994) Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Saptanan Yaprakbiti (Hom.: Aphididae) Türleri ve Doğal Düşmanları. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi, İzmir, 1-12.
 • Zeren O, Düzgüneş Z (1983) Çukurova Bölgesinde Sebzelerde Zararlı Olan Aphidoidea Türlerinin Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 7 (3): 204-207.
 • Zeren O, Düzgüneş Z (1984) Çukurova Bölgesinde Sebzelerde Zararlı Olan Yaprakbitleri (Aphidoidea) Türleri, Konukçuları, Zararları ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları 4: 17.
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Agricultural Engineering (Other)
Journal Section Research
Authors

Asiye Uzun Yiğit 0000-0002-4822-4762

Ozan Demirözer 0000-0001-7240-8898

Rüstem Hayat 0000-0003-1363-6203

Ante Vujıc 0000-0002-8819-8079

Project Number 213O243
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 19 Issue: 2

Cite

APA Uzun Yiğit, A., Demirözer, O., Hayat, R., Vujıc, A. (2022). Distributions of Phytophagous Syrphidae (Diptera) Species of the Lakes Region of Turkey. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 283-291. https://doi.org/10.25308/aduziraat.1163962
AMA Uzun Yiğit A, Demirözer O, Hayat R, Vujıc A. Distributions of Phytophagous Syrphidae (Diptera) Species of the Lakes Region of Turkey. ADÜ ZİRAAT DERG. December 2022;19(2):283-291. doi:10.25308/aduziraat.1163962
Chicago Uzun Yiğit, Asiye, Ozan Demirözer, Rüstem Hayat, and Ante Vujıc. “Distributions of Phytophagous Syrphidae (Diptera) Species of the Lakes Region of Turkey”. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 19, no. 2 (December 2022): 283-91. https://doi.org/10.25308/aduziraat.1163962.
EndNote Uzun Yiğit A, Demirözer O, Hayat R, Vujıc A (December 1, 2022) Distributions of Phytophagous Syrphidae (Diptera) Species of the Lakes Region of Turkey. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 19 2 283–291.
IEEE A. Uzun Yiğit, O. Demirözer, R. Hayat, and A. Vujıc, “Distributions of Phytophagous Syrphidae (Diptera) Species of the Lakes Region of Turkey”, ADÜ ZİRAAT DERG, vol. 19, no. 2, pp. 283–291, 2022, doi: 10.25308/aduziraat.1163962.
ISNAD Uzun Yiğit, Asiye et al. “Distributions of Phytophagous Syrphidae (Diptera) Species of the Lakes Region of Turkey”. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 19/2 (December 2022), 283-291. https://doi.org/10.25308/aduziraat.1163962.
JAMA Uzun Yiğit A, Demirözer O, Hayat R, Vujıc A. Distributions of Phytophagous Syrphidae (Diptera) Species of the Lakes Region of Turkey. ADÜ ZİRAAT DERG. 2022;19:283–291.
MLA Uzun Yiğit, Asiye et al. “Distributions of Phytophagous Syrphidae (Diptera) Species of the Lakes Region of Turkey”. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 2, 2022, pp. 283-91, doi:10.25308/aduziraat.1163962.
Vancouver Uzun Yiğit A, Demirözer O, Hayat R, Vujıc A. Distributions of Phytophagous Syrphidae (Diptera) Species of the Lakes Region of Turkey. ADÜ ZİRAAT DERG. 2022;19(2):283-91.