PDF EndNote BibTex RIS Cite

A Study on the Relationship between Global Citizenship Perceptions and Internet Use of Social Studies Pre-service Teachers

Year 2015, Volume 5, Issue 1, 99 - 112, 13.04.2015
https://doi.org/10.17984/adyuebd.34905

Abstract

Currently it’s possible to reach any knowledge fast and  immediately with the technological developments of the modern world; new global economies are shaped with economical developments; each social system undergoes changes with social innovations to compose new social interactions, and new modes of communication. Civil insights aren’t on the previous locations, anda re in a change and development process. Thus, a new concept, insight, and fields of citizenship flourishes which has been based on new forms of belonging, new rights, and responsibilty sets,and has started a proper sector related with discussing new alternate concepts like European Citizenship, Cultural Citizenship, Global Citizenship, Digital Citizenship. We’ve focussed in our study on the concept “ Global Citizenship”. The “Global Citizenship Perception Scale” which was developed by Morais ve Ogden (2011) and which was adapted to Turkish by Şahin and Çermik (2014) was applied and examined. In addition, a Likert-type attitude scale developed by Tavşancıl and Keser (2002) on “Internet use” was utilized. This study aimed to relate and analyze the views of social studies pre-service teachers on global citizenship and their Internet use. The analysis of the data was implemented using t-test, ANOVA and correlation analyses in the study. Data were analyzed using SPSS 17.0 software in the study.

References

 • Kaynakça
 • Ergil, D. (2012). Toplum ve İnsan, İstanbul, Hayat Akademi Yayınları
 • Gibson,K.L.,Rimmington,G.M., Landwehr-Brown, M.(2008). Developing Global Awareness and Responsible World Citizenship With Global Learning, ISSN: 0278-3193 print / 1940- 865X
 • Hopenhayn, M. (2001). Old And New Forms Of Citizenship, CEPAL Review, 73: 115-126
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım
 • Lagos, T.G.(2002). Global Citizenship-Towards a Definition, http://depts.washington.edu/gcp/pdf/globalcitizenship.pdf
 • Oxfam, (2006).What is global citizenship?, http://www.oxfam.org.uk/education/globalcitizenship/what-is-global-citizenship
 • Özkalp, E.(2008). Sosyolojiye Giriş, Bursa, Etkin Basın Yayın Dağıtım
 • Özkazanç, A. (2009). Toplumsal Vatandaşlık ve Neo-Liberalizm Sorunu, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:1-64
 • Schattle, H.(2008). Education for global citizenship: Illustrations of ideological pluralism and adaptation, 13 (1), 73–94, Journal of Political Ideologies
 • Şahin , İ ve Çermik F.(2014). Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt:19,Sayı:31/2007-218
 • Şenkal, A. (2006). Sosyal Politika ve Sosyal Vatandaşlık (Avrupa Birliği Sosyal Vatandaşlık Örneği), Sosyal Siyaset Konferansları Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı, 50.Kitap
 • Tavşancıl, E. ve Keser H. (2002). “İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi.” Eğitim Bilimleri ve Uygulama, sayı:1, ss. 79-100.
 • Yücel, B. (2011). Komünizm Sonrası Orta Ve Doğu Avrupa Ülkelerindeki Anayasacılık Hareketleri, 60 (3) 2011: 635-690, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Durumları ile Küresel Vatandaşlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2015, Volume 5, Issue 1, 99 - 112, 13.04.2015
https://doi.org/10.17984/adyuebd.34905

Abstract

 

Son zamanlarda sıkça duyar olduğumuz Küreselleşme kavramı, yeryüzünde meydana gelen hızlı dönüşümlerin ve muazzam hayat akışının izahını yüklenen yaygın bir kelime halini aldı. Küreselleşme tanım olarak; yeryüzünde insan ve insan elindeki varlıkların her türlü sınırı aşarak uluslararası dolaşımının kolaylaştığı, insan ve toplumlar arası ilişkilerin de daha hızlı ve daha sık yaşandığı bir süreci ifade eden bir kavramdır. Küreselleşme sürecinde kozmopolit fikirlerin yükselişi ile vatandaşlık çalışmaları literatüründe de farklı perspektifler ortaya çıkmıştır. Böylelikle vatandaşlığın yeni kavram ve anlayışları ortaya çıkarak, yeni aidiyet biçimlerine ve yeni hak ve sorumluluk setlerine dayandırılan, Avrupa Vatandaşlığı, Kent Vatandaşlığı, Küresel Vatandaşlık gibi yeni alternatif kavramların tartışılmasına yönelik uygun bir alan açılmış bulunmaktadır. 

 

Bu çalışmada küresel vatandaşlık kavramına odaklanılmıştır. Morais ve Ogden(2011) tarafından geliştirilen ve Şahin ve Çermik(2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Küresel Vatandaşlık ölçeğini uygulanmış ve analiz edilmiştir. Bunun yanı sıra Tavşancıl ve Kevser (2002) tarafından geliştirilen internet kullanımı üzerine Likert tipi bir tutum ölçeği uygulanmıştır. Bu çalışmamızda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarımızın Küresel Vatandaşlık ile ilgili düşüncelerini yine internet kullanım durumlarıyla ilişkilendirip analiz edilmiştir. Verilerin analizi çalışmasında t-testi, ANOVA ve korelasyon analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler Çalışmada SPSS 17.0 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir.

 

References

 • Kaynakça
 • Ergil, D. (2012). Toplum ve İnsan, İstanbul, Hayat Akademi Yayınları
 • Gibson,K.L.,Rimmington,G.M., Landwehr-Brown, M.(2008). Developing Global Awareness and Responsible World Citizenship With Global Learning, ISSN: 0278-3193 print / 1940- 865X
 • Hopenhayn, M. (2001). Old And New Forms Of Citizenship, CEPAL Review, 73: 115-126
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım
 • Lagos, T.G.(2002). Global Citizenship-Towards a Definition, http://depts.washington.edu/gcp/pdf/globalcitizenship.pdf
 • Oxfam, (2006).What is global citizenship?, http://www.oxfam.org.uk/education/globalcitizenship/what-is-global-citizenship
 • Özkalp, E.(2008). Sosyolojiye Giriş, Bursa, Etkin Basın Yayın Dağıtım
 • Özkazanç, A. (2009). Toplumsal Vatandaşlık ve Neo-Liberalizm Sorunu, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:1-64
 • Schattle, H.(2008). Education for global citizenship: Illustrations of ideological pluralism and adaptation, 13 (1), 73–94, Journal of Political Ideologies
 • Şahin , İ ve Çermik F.(2014). Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt:19,Sayı:31/2007-218
 • Şenkal, A. (2006). Sosyal Politika ve Sosyal Vatandaşlık (Avrupa Birliği Sosyal Vatandaşlık Örneği), Sosyal Siyaset Konferansları Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı, 50.Kitap
 • Tavşancıl, E. ve Keser H. (2002). “İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi.” Eğitim Bilimleri ve Uygulama, sayı:1, ss. 79-100.
 • Yücel, B. (2011). Komünizm Sonrası Orta Ve Doğu Avrupa Ülkelerindeki Anayasacılık Hareketleri, 60 (3) 2011: 635-690, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Zafer ÇAKMAK>


Birol BULUT>

0000-0003-1096-4527


Cengiz TAŞKIRAN>

Publication Date April 13, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @ { adyuebd16185, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2015}, volume = {5}, number = {1}, pages = {99 - 112}, doi = {10.17984/adyuebd.34905}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Durumları ile Küresel Vatandaşlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çakmak, Zafer and Bulut, Birol and Taşkıran, Cengiz} }
APA Çakmak, Z. , Bulut, B. & Taşkıran, C. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Durumları ile Küresel Vatandaşlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 5 (1) , 99-112 . DOI: 10.17984/adyuebd.34905
MLA Çakmak, Z. , Bulut, B. , Taşkıran, C. "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Durumları ile Küresel Vatandaşlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 5 (2015 ): 99-112 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyuebd/issue/1374/16185>
Chicago Çakmak, Z. , Bulut, B. , Taşkıran, C. "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Durumları ile Küresel Vatandaşlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 5 (2015 ): 99-112
RIS TY - JOUR T1 - A Study on the Relationship between Global Citizenship Perceptions and Internet Use of Social Studies Pre-service Teachers AU - ZaferÇakmak, BirolBulut, CengizTaşkıran Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.34905 DO - 10.17984/adyuebd.34905 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 112 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.34905 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.34905 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Adıyaman University Journal of Educational Sciences Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Durumları ile Küresel Vatandaşlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Zafer Çakmak , Birol Bulut , Cengiz Taşkıran %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Durumları ile Küresel Vatandaşlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2015 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 5 %N 1 %R doi: 10.17984/adyuebd.34905 %U 10.17984/adyuebd.34905
ISNAD Çakmak, Zafer , Bulut, Birol , Taşkıran, Cengiz . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Durumları ile Küresel Vatandaşlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 5 / 1 (April 2015): 99-112 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.34905
AMA Çakmak Z. , Bulut B. , Taşkıran C. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Durumları ile Küresel Vatandaşlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. AUJES. 2015; 5(1): 99-112.
Vancouver Çakmak Z. , Bulut B. , Taşkıran C. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Durumları ile Küresel Vatandaşlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2015; 5(1): 99-112.
IEEE Z. Çakmak , B. Bulut and C. Taşkıran , "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Durumları ile Küresel Vatandaşlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, vol. 5, no. 1, pp. 99-112, Apr. 2015, doi:10.17984/adyuebd.34905
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.