Year 2016, Volume 2 , Issue 3, Pages 61 - 68 2016-12-27

XVII. Yüzyıl Rusya’sında Çeviri

Leyla ŞENER [1]


ÖZ

XVII. Yüzyılda Batı Avrupa ile geniş iktisadi ve siyasi ilişkiler kuran Rusya dünyanın en güçlü devletleri arasına girer. Rus edebiyatının da hızla geliştiği bu yüzyılda çeviri alanında büyük oranda yenilikler göze çarpar. Rus kültürünün yavaş yavaş kilisenin etkilerinden kurtulup evrenselleşmeye başladığı XVII. Yüzyılda çıkan kitapların sayısı, önceki bütün yüzyılların toplamından fazladır. Kitap yazarları ve çevirmenler artık isimlerini belirtmektedir. Çevirilerin sayısı hızla arttığı gibi kaynak dil/diller de değişmiştir. Çeviriler genelde Avrupa’nın bilim dili sayılan Latinceden yapılır; en çok çeviri yapılan ikinci dil ise Lehçe’dir. XVII. Yüzyılda çevrilen dini metinlerin sayısı azalır. Tarih ve coğrafya konulu metinlerin çevirilerinin yanı sıra avcılık, binicilik, yemek kitapları, ekonomi, işletme vs. gibi günlük hayatı konu alan kitaplar da çevrilmektedir. Ayrıca retorik, astronomi ve astroloji, aritmetik, geometri, anatomi ve tıp konulu bilimsel metinlerin çevirileri de yaygınlık kazanır. Bu dönemde bilimsel çalışmalar dışında roman, hikâye ve hikâye derleme kitapları, tiyatro eserleri, ayrıca fabl ve şiir gibi eserler de çevrilir. Rus okuru Batı Avrupa’da yaygın bir tür olan şövalye romanıyla ve Rönesans Döneminde sevilen bir tür olan novella ile tanışır. Bu yüzyılda Rus okuru ayrıca Antik edebiyatın önemli eserlerin çevirilerini de okuma fırsatı bulur. Çalışmamızda bu bilgiler ışığında söz konusu dönemde yapılan belli başlı çevirileri ve öne çıkan çevirmenleri tanıtarak genel hatlarıyla XVII. Yüzyıl Rusya’sında çeviri faaliyetlerini inceledik.

XVII. Yüzyıl, Rusya, çeviri, çevirmen
 • Азволинская И. Д. (1981). «Повесть о семи мудрецах»: (датировка древнейших русских списков XVII в.) // Труды Отдела древнерусской литературы / Акад. наук СССР. - Л. : Наука, 1934., Т. 36 / [Ред.: Д. С. Лихачев (отв. ред.), М. А. Салмина].
 • Буланин, Д.М. (1995). Древняя Русь // история русской переводной литературы. Древняя Русь, XVIII век. Т.1. Проза, СПб.
 • Державина О. А. (1965). Великое зерцало» и его судьба на русской почве, М.
 • Державина О. А. (1962). Фацеции. Переводная новелла в русской литературе XVII века. М., Изд-во АН СССР.
 • Кузьмина В. Д. (1964) Рыцарский роман на Руси, М.
 • Małek E. (2011). Oficyna Wydawnicza, LEKSEM, Łask.
 • Николаев, С. И. (1988). История о Мелюзине, Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР, Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев, Л.: Наука, Т. 41.
 • Салмина, М. А. (1988). Повесть о Бове, Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. — Л.: Наука, Т. 41.
 • Семенец О. Е., Панасьев А. Н. (1989) История перевода, Учеб. пособие. Киев.
 • Соболевский А. И. (1903) Переводная литература Московской Руси ХIV — ХVII веков, Спб.
 • Соболевский А. И. (1993) Западное влияние на литературу Московской Руси XVXVII вв., СПб., 1899.
 • Тарковский, Р. Б. Переводчик Эзопа Петр Кашинский (Из истории древнерусского перевода), ТОДРЛ, Т 46.
 • Хухуни Г.Т. Нелюбин Л.Л. (2006). Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней), Издательства: Флинта, МПСИ.
 • Şener, L. (2015). Eski Rusyada Çeviri Faaliyetleri, Grafiker Yayınları, Ankara.
Journal Section Articles
Authors

Author: Leyla ŞENER

Dates

Publication Date : December 27, 2016

Bibtex @research article { aeusbed282058, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {61 - 68}, doi = {}, title = {XVII. Yüzyıl Rusya’sında Çeviri}, key = {cite}, author = {ŞENER, Leyla} }
APA ŞENER, L . (2016). XVII. Yüzyıl Rusya’sında Çeviri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (3) , 61-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/26794/282058
MLA ŞENER, L . "XVII. Yüzyıl Rusya’sında Çeviri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 61-68 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/26794/282058>
Chicago ŞENER, L . "XVII. Yüzyıl Rusya’sında Çeviri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 61-68
RIS TY - JOUR T1 - XVII. Yüzyıl Rusya’sında Çeviri AU - Leyla ŞENER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 68 VL - 2 IS - 3 SN - 2149-0767- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi XVII. Yüzyıl Rusya’sında Çeviri %A Leyla ŞENER %T XVII. Yüzyıl Rusya’sında Çeviri %D 2016 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD ŞENER, Leyla . "XVII. Yüzyıl Rusya’sında Çeviri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 3 (December 2016): 61-68 .
AMA ŞENER L . XVII. Yüzyıl Rusya’sında Çeviri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(3): 61-68.
Vancouver ŞENER L . XVII. Yüzyıl Rusya’sında Çeviri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(3): 68-61.