Year 2017, Volume 3 , Issue 2, Pages 209 - 219 2017-12-24

İnsan davranışlarını etkileyen ve düzenleyen kurallar ve değerler sistemi olan ahlâk, hangi düzeyde olursa olsun, toplum hayatının var olduğu her yerde mevcuttur.

Etik ise pratik alanda ortaya çıkan ahlâkın kuramsal boyutu, felsefenin ahlâkın bilgisine yönelik değerlendirmeleridir. Bir anlamda ahlâki yaşayış ilkelerinin ve unsurlarının bilgisinin elde edilmesine yönelik felsefi bir faaliyet alanıdır. Bütün felsefe disiplinleri gibi etiğin de kendine has terim ve kavramları vardır. Bu kavramların tanımlanmasına yönelik çabalar ilkçağ felsefesinden beri sürmektedir. İyi, erdem ve sorumluluk kavramları bunlardan birkaçıdır.

Etik tarihi açısından en eski etik türü olan normatif etikin bir türü olan erdem ahlakı ilkçağ felsefesinden günümüze kadar çeşitli biçimlerle temsil edilmiştir. Buna göre erdem bilgelikle ilişkilidir ve bilgelik ise sadece amaçlanan bilginin elde edilmesi ile kazanılan bir vasıf olmayıp kazanılan bilginin insani eylemlere de yansıtılması halidir.

Erdem etiğinin öncülerinden olan Sokrates’e göre insanın eylemlerinin amacını mutluluktur ve mutluluk da erdemle yani bilgelikle ilişkilidir.

Bilgelik ile erdemin yaşlılıkla olan ilişkisini düşünce tarihinde pek çok filozofun görüşünde tespit etmek mümkündür. Batı felsefesinde olduğu gibi Türk-İslam düşüncesinde de örnekler bulmak mümkündür. Bu konuda önemli bir örnek olan Farabi’ye göre insanın nihai ve en yüksek amacı olan mutluluk erdemle ilişkilidir.

Erdemin yaşlılıkla ilişkisini ise insanın yaşlanmasına paralel olarak elde ettiği tecrübelerin içeriğinde aramak gerekir. Buna göre yaşlılık sadece niceliksel bir süreç değil aynı zamanda niteliksel bir süreçtir. Uzun ve derin bir olgunlaşma sürecinin sonucunda elde edilen değerlerin topluma aktarılması da önemli bir özelliğidir.

 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, erdem, bilgelik, etik

 

AGEING AND ETHICS

 

ABSTRACT

Moral which is the value system of affecting and controlling human behavior in the society is present everywhere where there is life. Ethics which is the theoretical dimension of morality emerging in the realm of practice,is the philosophical assessment knowledge of morality . Like the all philosophical disciplines ethics has some own terms and concepts. Since antiquity the efforts to define of these concepts continues. Good, virtue and responsibility are some of them.

Virtue ethics, an oldest type of normative ethics, is represented by a variety of forms from antiquity to the present day philosophy. According to this, virtue is related to wisdom, and wisdom is not only a qualification acquired by obtaining the aimed information, but also reflecting the acquired information in human actions. For Socrates, one of the forerunners of virtue ethics, the purpose of human actions is happiness  is related to virtue, that is, wisdom.

The relation of wisdom and virtue to  ageing can be seen in the view of many philosophers. As it is in Western philosophy, it is possible to find examples in the thought of Turkish-Islam According to Farabi, who is an important example in this matter, happiness which is the ultimate and highest aim of human being is related to the virtue.

It is necessary to look for the relationship between old age and virtue in the context of experiences that are obtained in parallel with human aging. Accordingly, old age is not only a quantitative process but also a qualitative process. Transferring the values obtained as a result of a long and deep maturation process is also an important feature of its.

 

Key words: Ageing, wisdom, virtue, ethics

 

Yaşlılık, erdem, bilgelik
  • Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, Çev. S.Babür, Ayraç Yayınevi, Ankara, 1997 Aurelius Marcus, Düşünceler, Çev.Ş. Karadeniz, Y.K.Y.2004 Aydınlı Yaşar, Farabi’de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz Yayıncılık, İstanbul, 2000 Cevizci Ahmet, Felsefe, Sentez Yayın, İstanbul, 2007 Cicero Dostluk Üzerine, Çev.Çiğdem Dürüşken, Afa Yay., İstanbul, 1994 Cicero, İhtiyarlık, Çev. A. Sarıgül, M.E.B. İstanbul, 1990 Fârâbî, İdeal Devlet, Çev.A. Arslan, Vadi Yayınları, İstanbul, 1997
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurten GÖKALP
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 24, 2017

Bibtex @research article { aeusbed320158, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {209 - 219}, doi = {}, title = {Yaşlılık ve Etik}, key = {cite}, author = {Gökalp, Nurten} }
APA Gökalp, N . (2017). Yaşlılık ve Etik . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 209-219 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/320158
MLA Gökalp, N . "Yaşlılık ve Etik" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 209-219 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/320158>
Chicago Gökalp, N . "Yaşlılık ve Etik". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 209-219
RIS TY - JOUR T1 - Yaşlılık ve Etik AU - Nurten Gökalp Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 219 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yaşlılık ve Etik %A Nurten Gökalp %T Yaşlılık ve Etik %D 2017 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Gökalp, Nurten . "Yaşlılık ve Etik". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (December 2017): 209-219 .
AMA Gökalp N . Yaşlılık ve Etik. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 209-219.
Vancouver Gökalp N . Yaşlılık ve Etik. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 209-219.