Year 2017, Volume 3 , Issue 2, Pages 281 - 287 2017-12-24

Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer

Kazım SARIKAVAK [1]


Bugün ülkemizde, pek çok sebebe bağlı birçok toplumsal güzel özelliğimiz dejenere olmasına rağmen yine de yaşlılarımıza karşı toplumsal tavrımız olumlu özelliklerini devam ettirmektedir. Bu olumlu özelliğimiz her ne kadar yıpransa da bu toplumsal hususiyetimizin sürmesindeki neden hem Türk geleneğindeki “aksakal” diye itibar gören yaşlılarımıza saygı anlayışı hem de İslâm’ın iki temel kaynağı olan Kur’an ve hadislerde yaşlılara karşı saygı gösterme gerekliliği yönündeki emir ve öğütlerdir. Eski Türk gelenek ve inanç sistemlerini anlatan klasik eserlerde, örneğin Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eseriyle Dede Korkut hikâyelerinde ailede ve toplumda yaşlıların konumlarıyla ilgili önemli bilgiler vardır. Nitekim Yusuf Has Hacib’e göre ideal devletin dört sembol kişiliğinden Odgurmuş, bilgeliğin, yaşlılığın ve olgunluğun temsilcisi ve simgesidir. İslam’ın iki temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve Hadislerde ise yaşlılara nasıl ihtimam gösterilmesi konusunda sayısız örnek metinler vardır. Örneğin Kur’an-ı Kerim’de Hac suresi, âyet 5, Bakara suresi, âyet 266, İsra suresi, âyet 23-24 gibi birçok âyette Yüce Allah, yaşlılara nasıl davranmamız gerektiğini çok net bir şekilde bize bildirmektedir. 

Türk-İslam Geleneği, Yaşlı, Değer
  • Buhari, Edebü’l-Müfred (1996). thk. Halid Abdurrahman, Beyrut.
  • Koca, Salim (2016) Türk Kültürünün Temelleri, Ankara.
  • Ebu Davud, Süleyman b. El-Eşas es-Sicistani (1981). Sünen-i Ebi Davud, İstanbul.
  • Heysemi, Ali b. Ebi Bekir (1988). Mecmeu’z-Zevaid ve Menbaul-Fevaid, Beyrut.
  • Kafesoğlu, İbrahim (1988). Türkler İ.A (MEB), C.12-II, İstanbul: MEB.
  • Kur’an-ı Kerim,
  • Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. İsa. (1938). Sünen üst-Tirmizi, thk. Ahmet Muhammed Şaki vd. Kahire.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Kazım SARIKAVAK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 24, 2017

Bibtex @research article { aeusbed342219, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {281 - 287}, doi = {}, title = {Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer}, key = {cite}, author = {Sarıkavak, Kazım} }
APA Sarıkavak, K . (2017). Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 281-287 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/342219
MLA Sarıkavak, K . "Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 281-287 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/342219>
Chicago Sarıkavak, K . "Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 281-287
RIS TY - JOUR T1 - Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer AU - Kazım Sarıkavak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 287 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer %A Kazım Sarıkavak %T Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer %D 2017 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Sarıkavak, Kazım . "Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (December 2017): 281-287 .
AMA Sarıkavak K . Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 281-287.
Vancouver Sarıkavak K . Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 281-287.